Ο Νικάνορας είναι Ανάπηρος και δεν θα πάει στο Σχολείο. Γιατί;

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, δεν είναι μια αυθαίρετη έννοια σε Διεθνείς Συμβάσεις και στο…

Η Στομία, μου επέτρεψε να ζήσω φυσιολογικά και με αξιοπρέπεια!

Είναι ανάγκη η άμεση δημιουργία Συλλόγου Ατόμων με Στομία, ένα συλλογικό όργανο το οποίο λείπει από την χώρα…

Οι Νεφροπαθείς χρειαζόμαστε τη στήριξη του Κράτους!

Η Νεφροπάθεια (ειδικά η Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια - ΧΝΑ, τελικού σταδίου) δημιουργεί πολλά, συνεχόμενα και συχνά, επικίνδυνα προβλήματα…

Corona Sapiens Project: Συνεχίζουμε να Μοιραζόμαστε… Συνεχίζουμε να Ενωνόμαστε!

Ας παρακολουθήσουμε και ας μοιραστούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα των συνανθρώπων μας στη διάρκεια του περίεργου ταξιδιού…

error: Content is protected !!