ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΔΕΠΥ ενηλίκων… Η αργοπορημένη διάγνωσή μου

Γνώρισα την Παναγιώτα στην πρώτη ενότητα του μεταπτυχιακού μας. Αφήνοντας πίσω τη χιλιομετρική απόσταση, σε μικρό χρονικό διάστημα,…