Εισαγωγή
Αγαπητοί επισκέπτες, καλώς ήρθατε στον ιστότοπο (website) του www.nevronas.gr. Το site www.nevronas.gr είναι ηλεκτρονικός ιστότοπος συνάντησης, ενημέρωσης, πληροφόρησης, ανταλλαγής απόψεων και ιδεών ευπαθών ομάδων, επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης, συλλόγων, ΜΚΟ, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών και επιχειρήσεων. Διαθέτει χώρο και χρόνο προβολής ιατρών όλων των ειδικοτήτων, ειδικών θεραπευτών όλων των ειδικοτήτων, εναλλακτικών θεραπευτών όλων των ειδικοτήτων, ιατρικών και διαγνωστικών κέντρων, ειδικών θεραπευτικών κέντρων, εναλλακτικών θεραπευτικών κέντρων, εταιρειών, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών. Αποσκοπεί επίσης στην διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και στην παροχή διαδικτυακού On line χώρου συζητήσεων – σχολιασμός άρθρων, για συζητήσεις θεμάτων που αφορούν ευπαθείς ομάδες και επαγγελματίες υγείας.

Ο ηλεκτρονικός ιστότοπος www.nevronas.gr ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση του Νικολάου Παγίδα του Μιχαήλ, με έδρα τον Πειραιά, η οποία έχει τον διακριτικό τίτλο στα ελληνικά «ΝΕΥΡΩΝΑΣ» και στα αγγλικά «NEVRONAS».

Για λόγους συντομίας, από εδώ και στο εξής, θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη «ΝΕΥΡΩΝΑΣ» όταν αναφερόμαστε στην επιχείρηση του Νικόλαου Παγίδα του Μιχαήλ (npagidas@nevronas.gr) στον οποίο ανήκει ο ιστότοπος www.nevronas.gr.

Πριν εισέλθετε στο διαδικτυακό ηλεκτρονικό ιστότοπο www.nevronas.gr και περιηγηθείτε, σας καλούμε να διαβάσετε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού ιστότοπου www.nevronas.gr της επιχείρησης «ΝΕΥΡΩΝΑΣ», που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nevronas.gr.

Η πρόσβαση, η συμμετοχή και χρήση του διαδικτυακού τόπου δηλώνουν ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεση και αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και ενδεχόμενων μελλοντικών τροποποιήσεων αυτών, όπως ρητά θα αναφέρονται. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται και να μην χρησιμοποιεί τον προαναφερόμενο και παρόντα διαδικτυακό τόπο   www.nevronas.gr.

Το κείμενο αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΥΡΩΝΑΣ» και είναι κατατεθειμένο στον Δικηγόρο Πειραιά Γαβριήλ Πριγκηπάκη (Εφέσου 14Α _ Νίκαια, gavprig@gmail.com).

1. Γενικοί όροι
Η επιχείρηση «ΝΕΥΡΩΝΑΣ», διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις υπηρεσίες ή τις προϋποθέσεις της χρήσης του ιστότοπου, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Μπορεί ακόμα και να διακόψει, να αναστείλει, να τροποποιήσει ή να μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (http://www.nevronas.gr) υπηρεσίες και πληροφορίες.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες
Η εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο της «ΝΕΥΡΩΝΑΣ», τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε παροχή που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο της, υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Όσον αφορά τα άρθρα επιστημονικού περιεχομένου που συντάσσονται από εξειδικευμένους επιστήμονες και υπογράφονται από αυτούς ή γενικά άρθρα που υπογράφονται από ιδιώτη, επιχειρηματία, επιχείρηση ή εταιρεία και που δημοσιεύονται στον ιστότοπό της www.nevronas.gr, η «ΝΕΥΡΩΝΑΣ», δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στην διαρκή παρουσίαση των κειμένων αυτών χωρίς συντακτικά ή ορθογραφικά λάθη και στην καλαίσθητη παρουσίαση των κειμένων.

Εάν κάποιο κείμενο που υπογράφεται από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ανήκει στις προβαλλόμενες ομάδες που περιγράφονται στην εισαγωγή, κρίνεται από κάποιον αναγνώστη του www.nevronas.gr προκλητικό ή προσβλητικό ή ελλιπές ως προς την τεκμηρίωσή του, η επιχείρηση «ΝΕΥΡΩΝΑΣ» δεσμεύεται, αφού ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην φόρμα επικοινωνίας και στο info@nevronas.gr, να ενημερώσει τον συγγραφέα του κειμένου για τις ενστάσεις που προέκυψαν, να διενεργηθεί επιστημονικός έλεγχος και από τους υπεύθυνους διαχειριστές του ιστότοπου και αν κριθεί σκόπιμο ακόμη και να αποσυρθεί προσωρινά ή οριστικά.

3. Περιορισμός ευθύνης
Η επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διαφημίζονται μέσω του ιστότοπου www.nevronas.gr σε ειδικούς χώρους διαφήμισης, που διατίθενται με σκοπό την συγκέντρωση εσόδων της επιχείρησης.

Η επιχείρηση, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Ο ηλεκτρονικός ιστότοπος www.nevronas.gr της επιχείρησης «ΝΕΥΡΩΝΑΣ» δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες και που έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου   www.nevronas.gr   ή ιστότοπων που παραπέμπουν σε άλλες εξωτερικές διευθύνσεις (links).

Επίσης η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες των ιστοσελίδων που αναρτώνται και παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο (http://www.nevronas.gr) συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή. Τυχόν αναπαραγωγή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ή και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας ή του www.nevronas.gr ή των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες www.nevronas.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. Υποχρεώσεις Χρήστη
Οι χρήστες των ιστοσελίδων του ιστότοπου www.nevronas.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το διαδικτυακό On line χώρο συζητήσεων – σχολιασμό άρθρων της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη άλλου χρήστη κάποια από τις ανωτέρω περιγραφόμενες παράνομες συμπεριφορές παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τους διαχειριστές του ιστοτόπου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη φόρμα επικοινωνίας και στο team@nevronas.gr .

Η επιχείρηση «ΝΕΥΡΩΝΑΣ» δεσμεύεται μέσω των διαχειριστών του ιστοτόπου www.nevronas.gr να παρακολουθεί συστηματικά όλες τις αναρτήσεις στον ιστότοπο και διαδικτυακό On line χώρο συζητήσεων – σχολιασμό άρθρων και να παρεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση διαπίστωσης των ανωτέρω έκνομων συμπεριφορών και αναρτήσεων.

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου από ανήλικο είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του ή δικαστικών συμπαραστατών του (είτε είναι ανήλικοι, είτε ενήλικοι).

6. Ασφάλεια
Η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας με τον ιστότοπο www.nevronas.gr, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού ιστότοπου επιτυγχάνεται ως εξής, ακολουθώντας την παρακάτω μέθοδο αναγνώρισης μέλους (για την εγγραφή σας, προκειμένω να υποβάλλετε σχόλια):

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής του. Σε περίπτωση απώλειάς του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η επιχείρηση «ΝΕΥΡΩΝΑΣ» δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα και να χρησιμοποιείτε σύνθετους κωδικούς για την μεγιστοποίηση της ασφάλειας.

Η πρότασή μας είναι ο προσωπικός σας κωδικός να αποτελείται τουλάχιστον από ένα κεφαλαίο γράμμα, τουλάχιστον τέσσερα πεζά γράμματα, έναν τουλάχιστον αριθμό και ένα τουλάχιστον σύμβολο.

Για τους επαγγελματίες υγείας που θέλουν να εγγραφούν στη μηχανή αναζήτησης Ιατρών/Θεραπευτών/Κέντρων, δεν παρέχεται κωδικός πρόσβασης, καθώς την τελική απόφαση για την ανάρτηση των στοιχείων που αποστέλλουν, την έχουν οι διαχειριστές. Οι επαγγελματίες υγείας έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των πληροφοριών που αποστέλλουν, μέσω της φόρμας εγγραφής. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε επιβεβαίωση των πληροφοριών ή και να ζητήσει διευκρινήσεις, προκειμένω να εγκρίνει την δημοσίευσή τους.

7. Απόρρητο Συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι εμπιστευτικές και η επιχείρηση « ΝΕΥΡΩΝΑΣ» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

8. Υποβολή προσωπικών στοιχείων
Ο χρήστης που κάνει εγγραφή στην ιστοσελίδα είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη αν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δήλωσε είναι αναληθή.

9. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης και στις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Η εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του χρήστη, τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η επιχείρηση διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, υποστήριξης και εκπλήρωσης των συναλλαγών. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο προσωπικό του αρχείο και να ζητήσει τη διόρθωση, αλλαγή ή διαγραφή, με εξαίρεση τα αρχεία, την τήρηση των οποίων επιβάλλουν φορολογικές και άλλες διατάξεις.

Η επιχείρηση δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικές ενημερώσεις (newsletters), στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος δηλώσει ρητά την αντίρρησή του.

Η εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται και να κοινοποιεί στατιστικά στοιχεία, δηλώνει όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών.

Η επιχείρηση μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του site χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και σελίδων του site, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του site συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του site. Ο χρήστης του site δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης του Πειραιά.

11. Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια σε σχέση με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, παρακαλείται ο οποιοσδήποτε να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας και στο team@nevronas.gr.

error: Content is protected !!