ΑΠΟΨΕΙΣ

Θεραπείες Ειδικής Αγωγής: Δικαιούχοι “τριών ταχυτήτων” μέχρι την ηλικία των δεκαοχτώ

Σε ότι αφορά τις θεραπείες ειδικής αγωγής, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές, σχεδόν σε όλη τη διαδικασία (συνταγογράφηση, έλεγχος, αριθμός συνεδριών κ.α.).

Το άρθρο 45 του ΕΚΠΥ, μαζί με το Παράρτημα (που δημοσιεύτηκε αργότερα), θέτουν το κανονιστικό πλαίσιο για τη χορήγηση των θεραπειών ειδικής αγωγής.

Με προηγούμενο άρθρο μου, σας αναλύω, τι ισχύει για τη χορήγηση θεραπειών ειδικής αγωγής όταν ο δικαιούχος (της παραγράφου 6) συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Στο παρόν άρθρο, περιγράφω, πώς ο ΕΟΠΥΥ κατάφερε να δημιουργήσει δικαιούχους τριών (3) ταχυτήτων, για τις θεραπείες ειδικής αγωγής, μέχρι αυτοί να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ας δούμε τι αναφέρει η παράγραφος 1 του άρθρου 45.

«1. Για παιδιά που πάσχουν από σωματική, αισθητηριακή, ψυχική, νοητική ή πολλαπλή αναπηρία και στα οποία παρέχεται ειδική αγωγή από κέντρα ειδικών θεραπειών-εκπαιδευτήρια δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, ο ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο συμβάσεων, καλύπτει το 100% του ημερήσιου νοσηλίου – τροφείου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην έννοια του ημερήσιου νοσηλίου – τροφείου περιλαμβάνεται η διαμονή, το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα ΑμεΑ, η ψυχολογική υποστήριξη, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η δημιουργική απασχόληση, η ψυχαγωγία και η άθληση.».

Με την πρώτη ανάγνωση της παραγράφου, δημιουργούνται ερωτήματα.

Τι ορίζεται ως «Κέντρο Ειδικών Θεραπειών»;

Σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ, στο άρθρο 2, παράγραφος 9, περίπτωση β, αναφέρει ότι:

«9. Ως “πάροχοι υπηρεσιών υγείας” νοούνται

α. …….

β. τα νομικά πρόσωπα, όπως ………. Κέντρα Ειδικών Θεραπειών – Ειδικής Αγωγής – Λογοθεραπείας – Εργοθεραπείας – Ψυχοθεραπείας, καθώς και κάθε άλλη υγειονομική δομή που θα αναγνωρίζεται από το κράτος και θα παρέχει νόμιμα ιατρικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες φροντίδας υγείας».

Αντί λοιπόν, να πάρουμε απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα, ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, μας δημιουργεί περισσότερα.

Βάσει ποιων νομικών διατάξεων καθορίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ενός κέντρου ειδικών θεραπειών;

Πόσα νόμιμα λειτουργούντα κέντρα ειδικών θεραπειών, έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ και έχουν παροχές όπως, εκπαιδευτικές δραστηριότητας, δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία και άθληση;

Γνωρίζετε εσείς κάποιο τέτοιο κέντρο ειδικών θεραπειών;

Ποιο είναι το χρηματικό ύψος του ημερήσιου νοσηλίου – τροφείου για θεραπείες ειδικής αγωγής, που αποδίδει ο ΕΟΠΥΥ στα συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών;

Από ποιον κωδικό του προϋπολογισμού εκταμιεύεται το νοσήλειο – τροφείο που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ στα συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών;

Ας προχωρήσουμε παρακάτω, για να δούμε τι αναφέρει η παράγραφος 2.

«2. Για την εισαγωγή των παιδιών/εφήβων μέχρι 18 ετών, δικαιούχων σε Κέντρα Ειδικών θεραπειών, ιδρύματα-εκπαιδευτήρια, είναι απαραίτητη αναλυτική ιατρική γνωμάτευση που εκδίδεται ηλεκτρονικά, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, όπως Ψυχίατρο, Παιδοψυχίατρο, Παιδονευρολόγο, Ιατρό Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Παιδίατρο με εκπαίδευση στην αναπτυξιολογία, Νευρολόγο και Νευροχειρουργό, εφόσον ο ασθενής έχει χειρουργηθεί, καθώς και από Ιατρό ΩΡΛ και Οφθαλμίατρο, σε περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές.

Οι ιατροί αυτοί υπηρετούν σε δημόσιες δομές ή σε ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Παιδείας ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Οι γνωματεύσεις ανανεώνονται ανά τρία (3) έτη, ενώ ο δείκτης νοημοσύνης εφάπαξ, από ειδικούς ψυχολόγους.»

Πιστεύω ότι, όλοι εκπλαγήκατε με τη διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης.

Για τρία (3) χρόνια ισχύει η γνωμάτευση των δικαιούχων που εισάγονται σε συμβεβλημένα κέντρα ειδικών θεραπειών (πού είναι αυτά τα κέντρα;), την ώρα που η πλειοψηφία των γονέων τρέχει ανά τέσσερις (4), έξι (6), οχτώ (8) ή δώδεκα (12) μήνες σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές, καταστρώνοντας ολόκληρο επιχειρησιακό σχέδιο, για να ανανεώσει τη γνωμάτευση στην προβλεπόμενη ημερομηνία ώστε να μη μείνει ακάλυπτος ο δικαιούχος.

Δηλαδή, εάν βρεις ένα συμβεβλημένο κέντρο ειδικών θεραπειών (από αυτά που εννοεί ο ΕΟΠΥΥ), και κάνουν δεκτό το παιδί σου, τότε:

  • Το κέντρο αποζημιώνεται απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ
  • Ο ΕΟΠΥΥ αποδίδει περισσότερα χρήματα (νοσήλιο – τροφείο)
  • Ο δικαιούχος εκτός από τις θεραπείες ειδικής αγωγής, λαμβάνει κι άλλες παροχές (Διαμονή, Ψυχολογική υποστήριξη, Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, Δημιουργική απασχόληση, Ψυχαγωγία, Άθληση)
  • Η διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης φτάνει τα τρία (3) χρόνια.

Εάν επιλέξεις συμβεβλημένο θεραπευτή, τότε:

  • Ο θεραπευτής αποζημιώνεται απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ
  • Ο δικαιούχος λαμβάνει την αντίστοιχου είδους θεραπεία
  • Η διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης καθορίζεται ανάλογα τον κωδικό πάθησης

Εάν επιλέξεις, μη συμβεβλημένο θεραπευτή, τότε:

  • Καταθέτεις κάθε μήνα απόδειξη, βεβαίωση ημερομηνιών και ότι άλλο χρειάζεται για να σου αποδοθεί μέρος των χρημάτων που καταβάλεις
  • Ο δικαιούχος λαμβάνει την αντίστοιχου είδους θεραπεία
  • Η διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης καθορίζεται ανάλογα τον κωδικό πάθησης

Για την ίδια ανταποδοτική παροχή, τις θεραπείες ειδικής αγωγής σε άτομα ηλικίας μέχρι δέκα οχτώ (18) ετών, ο ΕΟΠΥΥ έχει δημιουργήσει δικαιούχους τριών (3) ταχυτήτων.

Επί της ουσίας, παρέχονται προνόμια (μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, αυξημένη διάρκεια ισχύος γνωμάτευσης, επιπλέον παροχές) στο δικαιούχο που θα επιλέξει συμβεβλημένο κέντρο ειδικών θεραπειών (αυτό που εννοεί ο ΕΟΠΥΥ) και διευκολύνσεις (απευθείας αποζημίωση) στο δικαιούχο που θα επιλέξει συμβεβλημένο θεραπευτή.

Γίνεται αντιληπτό, ότι ο δικαιούχος που συμμορφώνεται με τας υποδείξεις, ορέξεις κι επιδιώξεις του ΕΟΠΥΥ, ανταμείβεται, ενώ ο δικαιούχος που επιθυμεί να διατηρήσει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής, ταλαιπωρείται/τιμωρείται.

Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο, ο ΕΟΠΥΥ γίνεται ρυθμιστικός παράγοντας ενός πεδίου παροχής υπηρεσιών, αφού «σπρώχνει» τους δικαιούχους/καταναλωτές προς συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εγκαθιστώντας έναν αθέμιτο ανταγωνισμό.

Είναι πασιφανές, ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν ενδιαφέρεται για την ισότιμη μεταχείριση των δικαιούχων, δεν κόπτεται για την ταλαιπωρία των γονέων και την τσέπη τους και κυρίως δεν τον απασχολεί η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Το μόνο που τον ενδιαφέρει, είναι να περικόψει όσο περισσότερο μπορεί, την ετήσια δαπάνη που καταβάλλει για θεραπείες ειδικής αγωγής, εφευρίσκοντας τρόπους για να «μαντρώσει» τους περισσότερους δικαιούχους.

Ας δούμε τι αναφέρει η παράγραφος 3 του άρθρου 45.

«3.Τα ΑμεΑ που μετέχουν και παρακολουθούν προγράμματα σε ειδικά εκπαιδευτήρια τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, δεν δικαιούνται το νοσήλιο – τροφείο από τον ΕΟΠΥΥ. Η χορήγηση του νοσηλίου – τροφείου σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες από τον ΕΟΠΥΥ ή τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, με τυχόν ταυτόχρονη χορήγηση πράξεων θεραπείας για την ίδια πάθηση, θεωρείται διπλή παροχή σε είδος και δεν δύναται να χορηγηθεί».

Ανέκαθεν, μου έκανε εντύπωση η συγκεκριμένη παράγραφος, καθώς υπήρχε αυτούσια και στο άρθρο 17 του προηγούμενου Κανονισμού Παροχών. Ορθώς θεωρείται διπλή παροχή και δε δύναται να χορηγηθεί.

Άραγε, υπάρχουν/υπήρξαν ωφελούμενοι προγραμμάτων χρηματοδότησης ΕΣΠΑ όπου ταυτόχρονα καταθέτουν/κατέθεταν αποδείξεις στον ΕΟΠΥΥ για την απόδοση δαπάνης θεραπειών ειδικής αγωγής;

Δηλαδή, το ΕΣΠΑ πληρώνει/πλήρωνε το νοσήλιο – τροφείο απευθείας στη δομή κι ο δικαιούχος καταθέτει/κατέθετε αποδείξεις θεραπειών στον ΕΟΠΥΥ, για να εισπράξει τη δαπάνη.

Αναρωτιέμαι, πώς μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να ελέγξει ώστε να διαπιστώσει εάν υπάρχουν/υπήρξαν τέτοια φαινόμενα;

Μη μου δίνετε και πολλή σημασία. Χαζές ερωτήσεις κάνω.

Πάμε παρακάτω, στην παράγραφο 4 του άρθρου 45.

«4. Οι ανωτέρω παροχές, δύνανται να παρατείνονται και άνω του 18ου έτους της ηλικίας, για δικαιούχους με σοβαρά νοητικά, αισθητηριακά προβλήματα, με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ), Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), και για δικαιούχους με πολλαπλές αναπηρίες, κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, όπως Νευρολόγο, Ψυχίατρο, Ιατρό Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Νευροχειρουργό, εφόσον έχει προηγηθεί χειρουργείο, Οφθαλμίατρο και ΩΡΛ σε περίπτωση νευροαισθητηριακών διαταραχών, από νοσοκομεία ΕΣΥ, Πανεπιστημιακά, στρατιωτικά, ή μονάδες υγείας-κέντρα υγείας και οικογενειακούς ιατρούς των MY ΠΕΔΥ ή των Κ.Υ. ή ιατρών που υπηρετούν σε δημόσιες δομές ή σε ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας ή Υπουργείο Παιδείας ή ιατρών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, πιστοποιημένων στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ, μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική αξιολόγηση της εξέλιξης του περιστατικού και της αναγκαιότητας συνέχισης της περίθαλψης».

Θέλω να σταθώ στην τελευταία λέξη της παραγράφου, διερωτώμενος, ποια νομοθετική διάταξη προβλέπει ότι τα κέντρα ειδικών θεραπειών (αυτά που εννοεί ο ΕΟΠΥΥ) παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης;

Ειλικρινά, προβληματίζει η διατύπωση των επιμέρους παραγράφων του άρθρου 45. Δεν μπορώ να ξέρω εάν οι συντάκτες, είχαν άγνοια της νομοθεσίας ή δόλο να παραπλανήσουν, σίγουρα όμως είχαν οίστρο.

Σε ότι αφορά την παράταση των παροχών στους δικαιούχους της παραγράφου 1, που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4, αυτή προβλέπεται για συγκεκριμένες περιπτώσεις, μεγάλης βαρύτητας.

Όσοι δεν εντάσσονται σε αυτές τις περιπτώσεις, θεωρείται ότι ολοκλήρωσαν το θεραπευτικό τους πρόγραμμα. Ποιος το αποφασίζει αυτό; Μα, οι ελεγκτές ιατροί του ΕΟΠΥΥ, με την αμερόληπτη κι ανόθευτη επιστημονική τους κρίση.

Όπως τονίζω, στο προηγούμενο άρθρο μου, οι ιατροί που πραγματοποιούν τον έλεγχο της αίτησης χορήγησης θεραπειών (ηλεκτρονική συνταγή), αιτιολογούν (επιστημονικά, πάντα) την περικοπή, ώστε ακολούθως να τεθούν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα του άρθρου 45.

Επί της ουσίας, εκτελούν διοικητικό έργο, “παραχωρώντας” την ιατρική κρίση και τη σφραγίδα τους στον ΕΟΠΥΥ, ώστε ν’ αποκτήσει επιστημονικοφανή μανδύα, ο δήθεν εξορθολογισμός (δηλαδή, η μείωση) της ετήσιας δαπάνης για θεραπείες ειδικής αγωγής.

Ουδείς από τους ελεγκτές ιατρούς τολμάει ν’ αναλάβει την ευθύνη του θεραπευτικού προγράμματος του δικαιούχου καθώς ούτε τα εξειδικευμένα προσόντα διαθέτουν, αλλά ούτε και το σθένος.

Πώς να μπορέσει άλλωστε ένας οδοντίατρος, ένας ενδοκρινολόγος, ένας πλαστικός χειρουργός, ένας γενικός ιατρός ή ένας παθολόγος, ν’ αναλάβει την ευθύνη του θεραπευτικού προγράμματος ενός παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, ενός παιδιού με εγκεφαλική παράλυση, ενός παιδιού με νοητική υστέρηση, ενός παιδιού με ΔΕΠΥ ή ακόμα κι ενός παιδιού με διαταραχή στην άρθρωση λόγου;

Εάν νομίζετε ότι αστειεύομαι, για τις ειδικότητες των ελεγκτών ιατρών, τότε σας παραπέμπω στην υπ’ αριθμό 1247 Απόφαση (Συνεδρίαση 497/26-09-2018) του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ, με την οποία συγκροτήθηκε το πρώτο τότε σώμα ελεγκτών ιατρών για τον έλεγχο των ηλεκτρονικών συνταγών θεραπειών ειδικής αγωγής.

Εάν ακόμα, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι αστειεύομαι, μπορείτε να διαβάσετε την μεταγενέστερη Απόφαση (αριθμός 659, Συνεδρίαση 560/16-05-2019) του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ, όπου είναι αναρτημένη στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΡ3ΟΟΞ7Μ-6ΧΔ) και με την οποία τροποποιήθηκε η διαδικασία ελέγχου των ηλεκτρονικών συνταγών.

Προτού συνεχίσω πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι.

Σε ότι αφορά τους ελεγκτές ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, δεν αμφισβητώ τις γνώσεις τους, την κατάρτισή τους, την εμπειρία τους, τη μόρφωσή τους, την εξειδίκευσή τους κι οτιδήποτε άλλο συγκροτεί την επιστημονική τους υπόσταση.

Το δηλώνω όμως και το βροντοφωνάζω ότι, ΑΜΦΙΣΒΗΤΩ ΕΥΘΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ με την οποία χρησιμοποιούνται όλα τα παραπάνω, προς εξυπηρέτηση των οικονομικών στόχων του ΕΟΠΥΥ.

Αφήνουμε τους ελεγκτές ιατρούς, για σας επισημάνω άλλη μία διάκριση που εισάγει ο ΕΟΠΥΥ, σχετικά με την παράταση των παροχών μετά το 18ο έτος ηλικίας

Αντιπαραβάλλοντας τις πρώτες γραμμές της παραγράφου 4, όπου αναφέρεται ότι:

«Οι ανωτέρω παροχές, δύνανται να παρατείνονται και άνω του 18ου έτους της ηλικίας, για δικαιούχους με σοβαρά νοητικά, αισθητηριακά προβλήματα, με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ), Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), και για δικαιούχους με πολλαπλές αναπηρίες»

με τις πρώτες γραμμές της παραγράφου 12, όπου αναφέρεται ότι:

«Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των δέκα οκτώ (18) ετών με σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα»

αντιλαμβάνεστε ότι κάτι παράδοξο συμβαίνει.

Για τους δικαιούχους της παραγράφου 1, υπάρχει μια σχετική σαφήνεια στην παράγραφο 4, αναφορικά με τις περιπτώσεις που δικαιούνται παράταση. Αναφέρει ξεκάθαρα τη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και τις πολλαπλές αναπηρίες, ενώ με μεταγενέστερη τροποποίηση προστίθενται και οι κινητικές αναπηρίες.

Για τους δικαιούχους της παραγράφου 6, γίνεται μία γενική περιγραφή στην παράγραφο 12, για τις περιπτώσεις που δικαιούνται παράταση. Τι μπορεί να εννοεί ο ΕΟΠΥΥ, όταν αναφέρει «σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα»;

Για έναν οδοντίατρο, πλαστικό χειρουργό ή γενικό ιατρό, τι μπορεί να θεωρείται σοβαρό κινητικό, νοητικό, ψυχιατρικό ή ψυχολογικό πρόβλημα, ώστε να εγκρίνει την παράταση χορήγησης θεραπειών ειδικής αγωγής, από τα δεκαοκτώ (18) μέχρι τα είκοσι ένα (21) έτη;

Ας ανακεφαλαιώσουμε.

Για τους ανήλικους δικαιούχους θεραπειών ειδικής αγωγής, ο ΕΟΠΥΥ με το αρθρο 45 του ΕΚΠΥ, έχει δημιουργήσει τρεις (3) κατηγορίες.

Στην πρώτη κατηγορία (παράγραφος 1) εντάσσονται όσοι εισάγονται σε κέντρα ειδικών θεραπειών-εκπαιδευτήρια δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, όπου ο ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο συμβάσεων, καλύπτει το 100% του ημερήσιου νοσηλίου – τροφείου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην έννοια του ημερήσιου νοσηλίου – τροφείου περιλαμβάνεται η διαμονή, το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα ΑμεΑ, η ψυχολογική υποστήριξη, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η δημιουργική απασχόληση, η ψυχαγωγία και η άθληση.

Η γνωμάτευσή τους ανανεώνεται κάθε τρία (3) χρόνια.

Οι ανωτέρω παροχές, δύνανται να παρατείνονται μετά τα δεκαοκτώ (18) έτη και μέχρι τα είκοσι ένα (21) έτη, για δικαιούχους με σοβαρά νοητικά, αισθητηριακά προβλήματα, με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ), Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), για δικαιούχους με πολλαπλές αναπηρίες και δικαιούχους με κινητικές αναπηρίες.

Εάν δεν παραταθεί η χορήγηση, θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε το θεραπευτικό πρόγραμμα.

Στη δεύτερη κατηγορία (παράγραφος 6) εμπίπτουν όσοι επιλέγουν συμβεβλημένο θεραπευτή.

Δικαιούνται το είδος τον αριθμό θεραπειών που έχουν εγκρίνει οι ελεγκτές ιατροί και αποζημιώνονται απευθείας ο θεραπευτής από τον ΕΟΠΥΥ. για αυτές υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η γνωμάτευση ανανεώνεται, ανάλογα τον κωδικό πάθησης (ανά 4, 6, 8 ή 12 μήνες).

Η παράταση χορήγησης των θεραπειών ειδικής αγωγής, μπορεί να εγκριθεί σε δικαιούχους άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και μέχρι τα είκοσι ένα (21) έτη, με σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα.

Εάν δεν παραταθεί η χορήγηση, θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε το θεραπευτικό πρόγραμμα.

Στην τρίτη κατηγορία (παράγραφος 6) εμπίπτουν όσοι επιλέγουν μη συμβεβλημένο θεραπευτή.

Δικαιούνται το είδος τον αριθμό θεραπειών που έχουν εγκρίνει οι ελεγκτές ιατροί και αποζημιώνονται για αυτές υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η γνωμάτευση ανανεώνεται, ανάλογα τον κωδικό πάθησης (ανά 4, 6, 8 ή 12 μήνες).

Η παράταση χορήγησης των θεραπειών ειδικής αγωγής, μπορεί να εγκριθεί σε δικαιούχους άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και μέχρι τα είκοσι ένα (21) έτη, με σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα.

Εάν δεν παραταθεί η χορήγηση, θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε το θεραπευτικό πρόγραμμα.

Μπερδευτήκατε;

Σε επόμενο άρθρο, θα σας παραθέσω παραδείγματα.

Ευχαριστούμε τον κ. Βεντούρη Νεκτάριο – Ελευθέριο για την άδεια αναδημοσίευσης του άρθρου του.

 

Πηγή: https://ventorally.wordpress.com/

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *