ΑΡΘΡΑ

Ποιoς ελέγχει τις Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις Ειδικών Θεραπειών; Ποιοι ιατροί εγκρίνουν ή απορρίπτουν;

Ο κ. Βεντούρης Νεκτάριος – Ελευθέριος, με κείμενό στο προσωπικό του ιστολόγιο https://ventorally.wordpress.com/ απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων, για ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς γονείς, απ’ όταν ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε να εισάγει την Πρότυπη Χειρόγραφη Ιατρική Γνωμάτευση.

 

 • Ποιοι είναι αυτοί οι ελεγκτές ιατροί που εγκρίνουν ή απορρίπτουν μία ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ειδικών θεραπειών;
 • Ποια είναι η ιατρική τους ειδικότητα;
 • Πώς μπορεί ένας ιατρός που ΔΕΝ είναι ο θεράποντας ιατρός του παιδιού μου, να έχει τον τελευταίο λόγο στη διαμόρφωση του θεραπευτικού προγράμματός του;
 • Βάσει ποιων επιστημονικών κριτηρίων, ο ελεγκτής ιατρός αποφασίζει τα είδη θεραπειών, τον αριθμό συνεδριών αλλά και το χρονικό διάστημα που δικαιούται να λαμβάνει θεραπείες το παιδί μου;

Τελικά, ποιος είναι αυτός ο ελεγκτής ιατρός, που εγκρίνει ή απορρίπτει τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις ειδικών θεραπειών; Δικαιούμαι να γνωρίζω το όνομα του;

Ας βάλουμε τα γεγονότα σε μια σειρά, μήπως ώστε να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα.

Στις 15 Ιανουαρίου 2019, ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει εγκύκλιο (αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Β/Φ11/οικ.1647) με θέμα “Συμπλήρωση Προτύπου Ιατρικής Γνωμάτευσης Ειδικών Θεραπειών Παιδιών/Εφήβων και διευκρινίσεις επί του άρθου 45 του νέου Ε.Κ.Π.Υ. ΕΟΠΥΥ”.

Στην ανωτέρω εγκύκλιο δεν περιλαμβάνονται οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου της γνωμάτευσης.

Οπότε, την επόμενη ημέρα, (16/01/2019), στέλνω e-mail στην Προϊσταμένη του Τμήματος Ενιαίου Παροχών & Π.Π.Υ., θέτοντας το εξής ερώτημα:

Την πρότυπη ιατρική γνωμάτευση θα τη σφραγίζει ελεγκτής-ιατρός του ΕΟΠΥΥ όπως ισχύει μέχρι σήμερα, όπου σφραγίζει και το βιβλιάριο του ασφαλισμένου, αντιγράφοντας τον αριθμό και το είδος των θεραπειών ή θα ακολουθηθεί κάποια διαφορετική διαδικασία για την οποία θα εκδώσει ο Οργανισμός νέο έγγραφο με παροχή οδηγιών;”.

Καθώς οι ημέρες περνούν χωρίς να λάβω απάντηση, στις 27 Ιανουαρίου 2019, στέλνω στον ΕΟΠΥΥ, έγγραφο με θέμα “Αίτημα συνάντησης”, όπου ενημερώνω τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και την Προϊσταμένη Τμήματος ΕΚΠΥ, ότι την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 θα προσέλθω στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων.

 

Στις 28 Ιανουαρίου 2019, απαντώνται και τα δύο e-mail μου από την Προϊσταμένη Τμήματος ΕΚΠΥ:

Αναμένεται εξέταση του θέματος από το Δ.Σ. συνολικά την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε θα σας προτείναμε να περιμένετε ενημέρωσή μας για τα θέματα, όπως αυτά ρυθμιστούν από το Δ.Σ. Υπάρχουν προτάσεις για διαχείριση του θέματος το οποίο πράγματι είναι αρκετά πολύπλοκο, αλλά οφείλουμε εν τέλει να σας μεταφέρουμε τις τελικές αποφάσεις του Οργανισμού, μετά την τρέχουσα Πέμπτη”.

 

Στις 07 Φεβρουαρίου 2019, ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει εγκύκλιο (αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/2/οικ.4755, ΑΔΑ: ΨΤ6ΡΟΞ7Μ-5ΤΚ) με θέμα “Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο της πρότυπης Ιατρικής Γνωμάτευσης Ειδικών Θεραπειών Παιδιών/Εφήβων”, όπου διευκρινίζεται η διαδικασία διακίνησης της γνωμάτευσης ώστε να λάβει έγκριση από ελεγκτή ιατρό.

 

Από την πρώτη στιγμή προβληματίζομαι έντονα για τη διαδικασία που επιλέγει να ακολουθήσει ο ΕΟΠΥΥ, οπότε την ίδια ημέρα ετοιμάζω και στέλνω στον ΕΟΠΥΥ, έγγραφη δήλωση άρνησης συναίνεσης.

 

 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2019, με καλεί η Προϊσταμένη Τμήματος ΕΚΠΥ, κυρία Αντωνούδη και με ενημερώνει ότι εφόσον αρνούμαι να ακολουθήσω τη διαδικασία, μπορώ να στείλω ο ίδιος τη χειρόγραφη Πρότυπη Ιατρική Γνωμάτευση, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eidikestherapeies@eopyy.gov.gr, όπου μου το στέλνει και ηλεκτρονικά.

 

 

Ξημερώματα 13ης Φεβρουαρίου 2019, λαμβάνω άλλο ένα mail από τον ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα από τον τότε Αντιπρόεδρο, κύριο Γεωργακόπουλο Παναγιώτη, ο οποίος μου δίνει ορισμένες διευκρινίσεις, τονίζοντας ότι “όταν ζητούνται ιατρικές πληροφορίες για να τεκμηριωθεί μια γνωμάτευση ιατρού και είναι χρήσιμες για έλεγχο από τους ελεγκτές ιατρούς του οργανισμού, δεν μπορεί κανένας να τις αρνείται, διότι τότε μας υποψιάζει πως κάτι επιχειρείται να κρυφτεί από τον έλεγχο των ιατρών του ΕΟΠΥΥ”.

 

Στις 18 Φεβρουαρίου 2019, ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει εγκύκλιο (αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/3/οικ.6042, ΑΔΑ: 663ΩΟΞ7Μ-8Φ7) με θέμα “Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των αιτημάτων και των γνωματεύσεων για τη χορήγηση Ειδικών Θεραπειών σε παιδιά και εφήβου του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ Β/4898/2018)”, αναφέροντας, ότι οι γνωματεύσεις εγκρίνονται από τους Ελεγκτές Ιατρούς Ειδικών Θεραπειών οι οποίοι έχουν ορισθεί στη με αριθμό 1247/497/26-09-2018 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

Εάν παρατηρήσατε, ο ΕΟΠΥΥ από το Σεπτέμβριο 2018 έχει αποφασίσει για τη διαδικασία έγκρισης της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης καθώς και ποιοι θα είναι οι Ελεγκτές Ιατροί, χωρίς όμως να έχει αναρτήσει τη σχετική απόφαση στη Διαύγεια, χωρίς να έχει εκδώσει κάποια εγκύκλιο.

 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2019, ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει εγκύκλιο (αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/4/οικ.7283, ΑΔΑ: 6Μ0ΞΟΞ7Μ-764) με θέμα “Εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ειδικών θεραπειών παιδιών-εφήβων του άρθρου 45, του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ”, όπου ενημερώνει ότι από τις 26 Φεβρουαρίου 2019, ξεκινάει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση κι ότι ο ιατρός που συνταγογραφεί θα αποστέλλει τη γνωμάτευση ηλεκτρονικά προς τους αρμόδιους ελεγκτές ιατρούς, ενώ ο δικαιούχος θα μπορεί να ενημερώνεται με τέσσερις (4) διαφορετικούς τρόπους.

 

 

Στις 05 Απριλίου 2019, στέλνω στον ΕΟΠΥΥ έγγραφο με θέμα “Αίτηση χορήγησης αντιγράφου της υπ’ αριθμό 1247/497/26-09-2018 απόφασης ΔΣ ΕΟΠΥΥ”.

 

Στις 16 Απριλίου 2019, στα πλαίσια του συνεδρίου HealthIT conference 2019 ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, κύριος Ζωγραφόπουλος Δημήτρης σε μία άκρως ενδιαφέρουσα τοποθέτησή του αναφορικά με την κατάρτιση μητρώου ασθενών το οποίο προκύπτει από τη διαδικασία έγκρισης που έχει καθορίσει ο ΕΟΠΥΥ, για τη χορήγηση ειδικών θεραπειών, αναφέρει ξεκάθαρα ότι αυτή η διαδικασία αντίκειται πλήρως στα όσα προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προστατσίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

 

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 24 Απριλίου 2019, εκδίδεται γνωμοδότηση του κύριου Ζωγραφόπουλου σχετικά με την κατάρτιση και λειτουργία των μητρώων ασθενών από τον ΕΟΠΥΥ, όπου τονίζεται ότι η λειτουργία των Μητρώων αντιβαίνει βασικές διατάξεις του Συντάγματος, της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και για τον λόγο αυτό “συνιστά αθέμιτη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”.

Μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά δημοσιεύματα εδώεδώ κι εδώ.

Στις 16 Μαΐου 2019, προσέρχομαι στην Κεντρική Υπηρεσία όπου παραλαμβάνω αντίγραφο της αιτηθείσας απόφασης και με μεγάλη μου έκπληξη διαπιστώνω ότι στους είκοσι έξι (26) ελεγκτές ιατρούς (13 ζεύγη), συμπεριλαμβάνονται ειδικότητες όπως Ρευματολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής, Οδοντιατρικής, Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας. Υπάρχουν μόλις δύο (2) Ψυχίατροι κι ένας (1) Νευρολόγος!

Επιπροσθέτως, ως ελεγκτής ιατρός έχει οριστεί ακόμά και στέλεχος του Οργανισμού, συγκεκριμένα επικεφαλής Διεύθυνσης, γεγονός που εγείρει πλήθος υποψιών.

 

Την ίδια ημέρα (16-05-2019) που παρέλαβα την παραπάνω απόφαση, πραγματοποιείται συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ, όπου συζητείται κι αποφασίζεται η “Τροποποίηση της διαδικασίας προέγκρισης  των Ηλεκτρονικών Ιατρικών Γνωματεύσεων Ειδικών Θεραπειών παιδιών κι εφήβων”.

 

 

Πλέον, όλοι οι δικαιούχοι έχουν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις αλλά ουδείς γνωρίζει τον ελεγκτή ιατρό που που εγκρίνει ή απορρίπτει τη γνωμάτευση.

Μάλιστα, στην καινούργια απόφαση ορισμού ελεγκτών εξακολουθούν να υπάρχουν ειδικότητες όπως Ενδοκρινολογίας, Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής, Γενικής Ιατρικής ενώ περιλαμβάνονται και Οδοντίατροι.

 

Στις 4 Φεβρουαρίου 2020, απευθύνω στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έγγραφο αίτημα, με το οποίο ζητάω τη χορήγηση των ονοματεπώνυμων των ελεγκτών ιατρών που ενέκριναν την ιατρική γνωμάτευση – αίτηση χορήγησης ειδικών θεραπειών του τέκνου μου.

 

Μετά από μερικές ημέρες, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από την Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ, όπου μία υπάλληλος (δυστυχώς δεν συγκράτησα το όνομα της) μου κάνει διάφορες ερωτήσεις αλλά και υποδείξεις σχετικά με το πώς θα έπρεπε να είχα διατυπώσει το αίτημα μου.

Για ποιο λόγο ζητάτε τα στοιχεία των ελεγκτών;”, “θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη αιτιολογία για να σας χορηγηθούν τα στοιχεία”, “μπορείτε να τα αναζητήσετε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (!!) και άλλα όμορφα.

Επιμένω στην υπάλληλο, να απαντήσει εγγράφως στο αίτημα μου, συμπεριλαμβάνοντας όλα όσα μου αναφέρει στην τηλεφωνική μας επικοινωνία.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2020, η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αρνούμενη να ικανοποιήσει το αίτημά μου, μού απαντάει ότι “σε κάθε περίπτωση, προκειμένου ο Οργανισμός να εξετάσει αιτήματα όπως το δικό σας και να αποφασίσει πώς θα τα αντιμετωπίσει πρέπει να γνωρίζει το λόγο για τον οποίο ζητείται η παροχή αυτών των στοιχείων καθώς και τη χρήση για την οποία προορίζονται”.

 

Στις 13 Απριλίου 2020, απευθύνω στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., νέο έγγραφο με θέμα “Αναιτιολόγητη άρνηση διεκπεραίωσης αιτήματος”, όπου τον ενημερώνω ότι «παρόλο που υφίσταται προσωπική έννομη σχέση η οποία με συνδέει με το περιεχόμενο του υποβληθέντος αιτήματος, η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού με το ως άνω 2 σχετικό, αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα μου, δίχως να επικαλεστεί κάποια νομική διάταξη που να απαγορεύει την παροχή των αιτηθέντων στοιχείων» και του ζητάω να διαβιβαστούν στην Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) του Οργανισμού, το από 4-02-2020 αίτημά μου κι η από 25-02-2020 απάντηση της Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ώστε να γνωμοδοτήσει επί των διαλαμβανόμενων.

 

Επιπλέον, στις 10 Μαΐου 2020, απευθύνω στον Πρόεδρο και στην Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έγγραφο αίτημα παροχής στοιχείων, όπου εκτός των άλλων, ζητάω να μου γνωστοποιήσουν τα ονόματα και την ιδιότητα όσων συμμετείχαν στην κατάρτιση του Παραρτήματος του Άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ..

 

Στις 5 Οκτωβρίου 2020 κι εφόσον δε μου έχουν χορηγηθεί τα αιτούμενα στοιχεία, ούτε έχει υπάρξει κάποια αιτιολόγηση για τη σημειωθείσα καθυστέρηση, θεωρώντας ότι ένα σύνολο αιτημάτων κι ερωτημάτων μου σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης ειδικών θεραπειών άπτονται του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, απευθύνω έγγραφο προς τον DPO Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αιτούμενος όπως γνωμοδοτήσει σχετικά με το εάν:

 • η νέα διαδικασία χορήγησης ειδικών θεραπειών για παιδιά κι εφήβους που εισήγαγε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τηρεί κι εφαρμόζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • δικαιούμαι να πληροφορηθώ τα ονοματεπώνυμα και την ειδικότητα των ελεγκτών ιατρών που ενέκριναν τη γνωμάτευση ειδικών θεραπειών του παιδιού μου,
 • δικαιούμαι να πληροφορηθώ τα ονοματεπώνυμα και την ιδιότητα, όσων συμμετείχαν/συνέβαλαν στην κατάρτιση του Παραρτήματος του Άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ..

Στις 4 Νοεμβρίου 2020, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μου αποστέλλει το απαντητικό έγγραφο, το οποίο βρίθει ανακριβειών, λογικών αλμάτων και ερμηνευτικών ακροβασιών.

Εφόσον, έχω χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να πληροφορηθώ τα στοιχεία των ελεγκτών ιατρών, δίχως αποτέλεσμα, στις 3 Μαΐου 2022 διαβιβάζω όλα τα παραπάνω έγγραφα στον Υπέυθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας, κύριο Ζωγραφόπουλο Δημήτρη και του ζητώ να γνωμοδοτήσει σχετικά με το εάν:

 • δικαιούμαι να πληροφορηθώ τα ονόματα και την ιδιότητα των ιατρών που ελέγχουν κάθε φορά την ιατρική γνωμάτευση – αίτηση χορήγησης ειδικών θεραπειών των παιδιών μου;
 • δικαιούμαι να πληροφορηθώ τα ονόματα και την ιδιότητα των ατόμων που συμμετείχαν στη διαμόρφωση του Παραρτήματος του άρθρου 45;
 • η συμπλήρωση της ιατρικής γνωμάτευσης – αίτησης χορήγησης ειδικών θεραπειών, είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;

Στις 21 Ιουνίου 2022, ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, τροποποιεί προηγούμενη απόφαση αναφορικά με τον ορισμό των ελεκτών ιατρών που έχουν επιφορτιστεί με το έργο προέγκρισης – ελέγχου των αιτήσεων (γνωματεύσεων) χορήγησης ειδικών θεραπειών.

Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση του Δοιηκητικού Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ, οι ελεγκτές ιατροί, ήταν τριάντα τέσσερις (34). Οι είκοσι (20) υπηρετούσαν στον Οργανισμό, ενώ οι δεκατέσσερις (14) απασχολούνταν με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, οι ελεγκτές ιατροί, που προεγκρίνουν – ελέγχουν τις αιτήσεις χορήγησης ειδικών θεραπειών, έχουν μειωθεί σε δεκαπέντε (15) τον αριθμό.

Αντίστοιχα, οι ιατρικές ειδκότητες τους είναι οι εξής:

 • Παιδίατρος [τέσσερις (4)]
 • Οδοντίατρος (!!) [τρεις (3)]
 • Παθολόγος (!!) [τέσσερις (4)]
 • Ορθοπαιδικός [δύο (2)]
 • Ψυχίατρος [δύο (2)].

Για να σας αναδείξω το διαχρονικό παράδοξο αλλά κυρίως άλλον τον εμμονικό παραλογισμό του ΕΟΠΥΥ, θα σας παραθέσω τις ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης ειδικών θεραπειών.

Συγκεκριμένα, θα σας παραθέσω αυτούσιο, το σχετικό απόσπασμα.

«Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις, σε περιπτώσεις παιδιών και εφήβων μέχρι 18 ετών, παρέχονται μετά από ηλεκτρονική γνωμάτευση:

α) από παιδοψυχίατρους και κατ’ εξαίρεση σε παραμεθόριες περιοχές, από ψυχίατρο ενηλίκων,

β) από ιατρούς ειδικότητας νευρολογίας,

γ) από παιδίατρους εξειδικευμένους στην νευρολογία,

δ) από παιδίατρους με ειδική εκπαίδευση στην αναπτυξιολογία,

ε) από ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης σε περιπτώσεις με κινητικά, νευρολογικά και μικτά προβλήματα,

στ) από ιατρούς ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας και οφθαλμολογίας σε περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές,

ζ) από ορθοπαιδικούς σε περιπτώσεις μετεγχειρητικών κινητικών προβλημάτων ή ως συνέπεια μαιευτικής παράλυσης από κλινική Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγιεινής, Κέντρων Υγείας ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας -Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ή από ιατρούς που ασκούν ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα, πιστοποιημένους στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ».

Προκύπτει ξεκάθαρα, ότι από τους δεκαπέντε (15) ελεγκτές ιατρούς, οι εφτά (7), δηλαδή οι τρεις (3) Οδοντίατροι και οι τέσσερις (4) Παθολόγοι, ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης ειδικών θεραπειών, έχουν όμως δικαίωμα να τις προεγκρίνουν – ελέγχουν!!

Στις 16 Αυγούστου 2022 απσοτέλλω στο Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας Ανάπτυξης & Λειτουργίας ΕΟΠΥΥ, έγγραφο με θέμα “Ζητούνται απόψεις σχετικά με τον ορισμό ιατρών για την προέγκριση – έλεγχο αίτησης χορήγησης ειδικών θεραπειών άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ”.

Όποιος γονέας ενδιαφέρεται/επιθυμεί να συνδράμει μπορεί να κατεβάσει υπόδειγμα του εγγράφου, πατώντας εδώ.

Το αρχείο είναι σε μορφή .odt (Libre Office Writer), δηλαδή έτοιμο προς επεξεργασία. Οπου έχει κεφαλαία γράμματα, συμπληρώνετε τα δικά σας στοιχεία, εν συνεχεία το μετατρέπετε σε μορφή .pdf και το αποστέλλετε στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

teal_eopyy@moh.gov.gr

Την ίδια ημέρα, το Αυτοτελές Τμήμα ΕΟΠΥΥ του Υπουργείου Υγείας, διαβιβάζει το έγγραφό σας στον ΕΟΠΥΥ και σας κοινοποιεί τη διαβίβαση, όπως προκύπτει και από τη φωτογραφία.

Ας αφήσουμε για λίγο τον ΕΟΠΥΥ και ας ασχοληθούμε με το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Συγκεκριμένα, με μία περίπτωση παράνοιας που βιώνουν ο κύριος Σαρανταυγάς Γιώργος και η κυρία Ματράγκα Νατάσα. Πατήστε εδώ για να δείτε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησαν στο ribandsea.gr και στον κύριο Ιωσήφ Παπαδόπουλο.

Στις γνωματεύσεις πιστοποίησης αναπηρίας που χορηγούνται από τα ΚΕΠΑ, δεν αναγράφονται τα ονόματα των ιατρών που αποτελούν την επιτροπή αξιολόγησης του εξεταζόμενου.

Μέχρι το 2014, ο ενδιαφερόμενος μπορούσε να υποβάλει αίτηση και να του χορηγηθεί το πρακτικό αξιολόγησης όπου φαίνονταν οι υπογραφές και τα στοιχεία των ιατρών της επιτροπής.

Στις 21 Οκτωβρίου 2014, εκδόθηκε όμως μια εγκύκλιος (Π51/32)η οποία δεν επέτρεπε πλέον να φαίνονται τα συγκεκριμένα στοιχεία, επομένως ο εξεταζόμενος δεν μπορούσε να γνωρίζει ποιοι ιατροί τον αξιολόγησαν.

Στις 22 Ιουνίου 2018, ο κύριος Σαρανταυγάς και η κυρία Ματράγκα, υποβάλλουν αναφορά προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την άρνηση του ΕΦΚΑ (όπου υπάγεται το ΚΕΠΑ) να τους χορηγήσει τα στοιχεία των ιατρών που αποτελούσαν την επιτροπή.

Στις 15 Μαΐου 2019, συνεδριάζει η Αρχή όπου:

 1. κρίνει ότι ότι ο ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όφειλε να ενημερώσει την καταγγέλλουσα για την ταυτότητα των ιατρών μελών της επιτροπής, καθώς και για το δικαίωμά της να προσφύγει στην Αρχή, και να κοινοποιήσει την απάντησή του στην Αρχή για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
 1. Επιβάλλει στον ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για τη μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης προηγούμενης ενημέρωσης της καταγγέλλουσας και μη κοινοποίησης της απάντησής του στην Αρχή και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, την κύρωση της προειδοποίησης, επισημαίνοντας ότι εφεξής θα πρέπει να ενημερώνει τους προσφεύγοντες κατά των αποφάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. για την ταυτότητα των ιατρών μελών των εν λόγω επιτροπών καθώς και για το δικαίωμά τους να προσφύγουν στην Αρχή.

Πώς μπορεί να συνδέεται όμως η απόφαση (αριθμός 20/2019) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις ειδικών θεραπειών;

Στο πρακτικό της συνεδρίασης της Αρχής, αναφέρεται ότι “παραβιάσθηκε το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 2472/1997 δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης της καταγγέλλουσας από τον ΕΦΚΑ σχετικά με τα ονόματα των ιατρών–μελών του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., καθώς το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να γνωρίζει, μεταξύ άλλων, την ταυτότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και/ή του εκπροσώπου αυτού (βλ. άρθρο 11 παρ. 1 εδ. α’ ν. 2472/1997), όπως και κάθε προσώπου που απασχολείται στον υπεύθυνο επεξεργασίας και προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του υπευθύνου επεξεργασίας, χωρίς βεβαίως να είναι εκτελών την επεξεργασία”.

 

Δηλαδή, οι ιατροί που αποτελούν τις επιτροπές αξιολόγησης του ΚΕΠΑ μπορεί να μην εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όμως απασχολούνται στον υπεύθυνο επεξεργασίας (δηλαδή στον ΕΦΚΑ) προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά του, δηλαδή την πιστοποίηση και απόδοση ποσοστού αναπηρίας.

Συμπερασματικά, οι Ελεγκτές Ιατροί Ειδικών Θεραπειών, μπορεί να μην εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όμως αντίστοιχα απασχολούνται στον υπεύθυνο επεξεργασίας (δηλαδή στον ΕΟΠΥΥ) εκπληρώνοντας τα καθήκοντα του Οργανισμού, δηλαδή την έγκριση χορήγησης ειδικών θεραπειών.

Το παραπάνω προσωπικό συμπέρασμα με οδήγησε να ξεκινήσω όλη αυτή τη διαδικασία ώστε όλοι οι δικαιούχοι να μπορούν να γνωρίζουν ποιος ενέκρινε ή απέρριψε την αίτηση χορήγησης ειδικών θεραπειών.

Καθίσταται προφανές, ότι σε περίπτωση μερικής έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης χορήγησης ειδικών θεραπειών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η άσκηση του δικαιώματος χορήγησης των ονοματεπώνυμων και των ειδικοτήτων των ελεγκτών ιατρών καθώς και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που ανταλλάχθηκε με το θεράποντα ιατρό ή το Συντονιστή των ελεγκτών ιατρών θα δώσει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο (νόμιμο κηδεμόνα του δικαιούχου) να μπορεί:

 1. Να βεβαιώσει ότι η ιατρική γνωμάτευση – αίτηση χορήγησης ειδικών θεραπειών έχει ελεγχθεί από ιατρό ειδικότητας αντίστοιχης με της πάθησης
 2. Να βεβαιώσει ότι σε περίπτωση ένστασης ή επαναξιολόγησης, η ιατρική γνωμάτευση – αίτηση χορήγησης ειδικών θεραπειών δεν έχει ελεγχθεί από τον ίδιο ιατρό
 3. Να λάβει γνώση για τους λόγους τυχόν διαφοροποίησης της ιατρικής κρίσης με την εικόνα που προκύπτει από τις ιατρικές πληροφορίες που δόθηκαν από τον θεράποντα ιατρό.

Η άρνηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να χορηγήσει τα ονόματα και τις ειδικότητες των ελεγκτών ιατρών, εύλογα παραβιάζει την αρχή της Διαφάνειας στις συναλλαγές μεταξύ Κράτους – Πολιτών, καθιστώντας αδύνατο τον έλεγχο εκ μέρους των πολιτών.

Θα παραθέσω ένα πολύ απλό παράδειγμα.

Υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ιατρική γνωμάτευση – αίτηση χορήγησης ειδικών θεραπειών για έγκριση πέντε (5) συνεδριών λογοθεραπείας, πέντε (5) συνεδριών έργοθεραπείας, πέντε (5) συνεδριών οικογενειακής ψυχοθεραπειας και πέντε (5) συνεδριών ειδικής διαπαιδαγώγησης.

Η ανωτέρω αίτηση εγκρίνεται μερικώς, αφού απορρίπτονται:

 • οι συνεδρίες λογοθεραπείας με την αιτιολογία ότι στην ηλικία του δικαιούχου έχουν ολοκληρωθεί τα αναπτυξιακά ορόσημα και δεν προκύπτει η αναγκαιότητα συνέχισής τους
 • οι συνεδρίες ειδικής διαπαιδαγώγησης με την αιτιολογία ότι με δεδομένη την ηλικία δεν προκύπτει η ανάγκη προσαρμογής σε μαθησιακή διαδικασία.

Πώς μπορεί ο ενδιαφερόμενος να πληροφορηθεί με πληρότητα, επάρκεια και σαφήνεια τους λόγους που οδήγησαν στη δραστική διαφοροποίηση της ηλεκτρονικής συνταγής και ταυτόχρονα να λάβει γνώση του ονόματος και της ειδικότητας του ελεγκτή ιατρού που ενέκρινε μερικώς την αίτηση χορήγησης ειδικών θεραπειών;

Πώς είναι δυνατόν, ένας ιατρός να κρίνει, βάσει ιατρικών πληροφοριών και να παρεμβαίνει, διαμορφώνοντας δραστικά το εισηγούμενο θεραπευτικό πρόγραμμα, δίχως να έχει πλήρη κλινική εικόνα του δικαιούχου;

Είναι πασίδηλα γνωστό ότι η ιατρική κρίση ανατρέπεται μόνο με ιατρική κρίση, αλλά είναι παντελώς αντιδεοντολογικό, η αρχική κρίση της ιατρικής ειδικότητας Α, ν’ ανατρέπεται από κρίση της ιατρικής ειδικότητας Β.

Ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι κάποιος ιδιωτικός Οργανισμός. Πρόκειται για ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο πληρώνουμε ΟΛΟΙ μας, είτε από τις εισφορές που αποδίδονται μέσω του ασφαλιστικού μας οργανισμού είτε από την επιχορήγηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού που αποδίδεται μέσω της φορολογίας.

Ο απλός λόγος που γράφω όλα αυτά είναι για να σας δείξω ότι ο κάθε ένας γονέας μπορεί να είναι εκπρόσωπος του παιδιού του. Εσείς και μόνο εσείς μπορείτε να διεκδικήσετε το οποιαδήποτε δικαίωμα των παιδιών σας. Αρκεί να το επιλέξετε και να το στηρίξετε.

Μην παραχωρείτε την εκπροσώπηση του παιδιού σας σε φορείς που διαχρονικά εξυπηρετούν αμφιλεγόμενους σκοπούς και ιδιοτελή συμφέροντα, εκμεταλλευόμενοι τα παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Ευτυχώς, από τον Δεκέμβριο 2016 μέχρι και σήμερα, με αφορμή την προσπάθεια συμβασιοποίησης των ειδικών θεραπειών, έχουν δημιουργηθεί αρκετές συλλογικότητες γονέων (διαδικτυακές ομάδες) και σύλλογοι, με κύριο σκοπό τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων παιδιών με (ή χωρίς) αναπηρία.

Προς εξυπηρέτηση όποιου γονέα ενδιαφέρεται να αναζητήσει τα στοιχεία του ελεγκτή ιατρού που αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη της γνωμάτευσης του παιδιού του, παραθέτω μια πρότυπη αίτηση (σε μορφή .doc) την οποία μπορεί να κατεβάσει, να αντικαταστήσει τα κεφαλαία γράμματα με τα αντίστοιχα στοιχεία και να τη στείλει στο Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας, Ανάπτυξης και Λειτουργίας ΕΟΠΥΥ (φαξ: 2132161810 – 2132161775 – 2132161633, email: teal_eopyy@moh.gov.gr) στο Υπουργείο Υγείας, απ’ όπου και θα προωθηθεί στην αρμόδια Υπηρεσία.

Αίτηση χορήγησης στοιχείων ελεγκτή ιατρού

Ανεμένοντας λοιπόν την απάντηση του DPO Υπουργείου Υγείας στο από 3-05-2022 έγγραφό μου, το περιεχόμενο της οποίας, θα καθορίσει τις επόμενες ενέργειές μου.

Ευχαριστούμε τον κ. Βεντούρη Νεκτάριο – Ελευθέριο για την άδεια αναδημοσίευσης του άρθρου του.

Πηγή: https://ventorally.wordpress.com/

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *