ΑΡΘΡΑ

Ποιoς ελέγχει τις Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις Ειδικών Θεραπειών;

Ο κ. Βεντούρης Νεκτάριος – Ελευθέριος, με κείμενό στο προσωπικό του ιστολόγιο https://ventorally.wordpress.com/ απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων, για ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς γονείς, απ’ όταν ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε να εισάγει την Πρότυπη Χειρόγραφη Ιατρική Γνωμάτευση.

 

Ποιοι είναι αυτοί οι ελεγκτές ιατροί που εγκρίνουν ή απορρίπτουν μία ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ειδικών θεραπειών;

Ποια είναι η ιατρική τους ειδικότητα;

Πώς μπορεί ένας ιατρός που ΔΕΝ είναι ο θεράποντας ιατρός του παιδιού μου, να έχει τον τελευταίο λόγο στη διαμόρφωση του θεραπευτικού προγράμματός του;

Βάσει ποιων επιστημονικών κριτηρίων, ο ελεγκτής ιατρός αποφασίζει τα είδη θεραπειών, τον αριθμό συνεδριών αλλά και το χρονικό διάστημα που δικαιούται να λαμβάνει θεραπείες το παιδί μου;

Τελικά, ποιος είναι αυτός ο ελεγκτής ιατρός; Δικαιούμαι να γνωρίζω το όνομα του;

 

Ας βάλουμε τα γεγονότα σε μια σειρά.

Στις 15 Ιανουαρίου 2019, ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει εγκύκλιο (αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Β/Φ11/οικ.1647) με θέμα “Συμπλήρωση Προτύπου Ιατρικής Γνωμάτευσης Ειδικών Θεραπειών Παιδιών/Εφήβων και διευκρινίσεις επί του άρθου 45 του νέου  Ε.Κ.Π.Υ.  ΕΟΠΥΥ”.

Δεν δίνονται όμως διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου της γνωμάτευσης.

Οπότε, την επόμενη ημέρα, (16/01/2019), στέλνω email στην Προϊσταμένη του Τμήματος Ενιαίου Παροχών & Π.Π.Υ., όπου της θέτω το εξής ερώτημα:

“Την πρότυπη ιατρική γνωμάτευση θα τη σφραγίζει ελεγκτής-ιατρός του ΕΟΠΥΥ όπως ισχύει μέχρι σήμερα, όπου σφραγίζει και το βιβλιάριο του ασφαλισμένου, αντιγράφοντας τον αριθμό και το είδος των θεραπειών ή θα ακολουθηθεί κάποια διαφορετική διαδικασία για την οποία θα εκδώσει ο Οργανισμός νέο έγγραφο με παροχή οδηγιών;”.

Καθώς οι ημέρες περνούν χωρίς να λάβω απάντηση, στις 27 Ιανουαρίου 2019, στέλνω στον ΕΟΠΥΥ, έγγραφο με θέμα “Αίτημα συνάντησης”, όπου ενημερώνω τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και την Προϊσταμένη Τμήματος ΕΚΠΥ, ότι την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 θα προσέλθω στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων.

Στις 28 Ιανουαρίου 2019, απαντώνται και τα δύο email μου από την Προϊσταμένη Τμήματος ΕΚΠΥ:

“Αναμένεται εξέταση του θέματος από το Δ.Σ. συνολικά την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε θα σας προτείναμε να περιμένετε ενημέρωσή μας για τα θέματα, όπως αυτά ρυθμιστούν από το Δ.Σ. Υπάρχουν προτάσεις για διαχείριση του θέματος το οποίο πράγματι είναι αρκετά πολύπλοκο, αλλά οφείλουμε εν τέλει να σας μεταφέρουμε τις τελικές αποφάσεις του Οργανισμού, μετά την τρέχουσα Πέμπτη”.

 

 

 

Στις 07 Φεβρουαρίου 2019, ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει εγκύκλιο (αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/2/οικ.4755, ΑΔΑ: ΨΤ6ΡΟΞ7Μ-5ΤΚ) με θέμα “Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο της πρότυπης Ιατρικής Γνωμάτευσης Ειδικών Θεραπειών Παιδιών/Εφήβων”, όπου διευκρινίζεται η διαδικασία διακίνησης της γνωμάτευσης ώστε να λάβει έγκριση από ελεγκτή ιατρό.

Από την πρώτη στιγμή προβληματίζομαι έντονα για τη διαδικασία που επιλέγει να ακολουθήσει ο ΕΟΠΥΥ, οπότε την ίδια ημέρα ετοιμάζω και στέλνω στον ΕΟΠΥΥ, έγγραφη δήλωση άρνησης συναίνεσης.

Στις 12 Φεβρουαρίου 2019, με καλεί η Προϊσταμένη Τμήματος ΕΚΠΥ, κυρία Αντωνούδη και με ενημερώνει ότι εφόσον αρνούμαι να ακολουθήσω τη διαδικασία, μπορώ να στείλω ο ίδιος τη χειρόγραφη Πρότυπη Ιατρική Γνωμάτευση, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eidikestherapeies@eopyy.gov.gr, όπου μου το στέλνει και ηλεκτρονικά.

 

 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2019, ξημερώματα 13ης Φεβρουαρίου, λαμβάνω άλλο ένα mail από τον ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα από τον τότε Αντιπρόεδρο, κύριο Γεωργακόπουλο Παναγιώτη, ο οποίος μου δίνει ορισμένες διευκρινίσεις, τονίζοντας ότι “όταν ζητούνται ιατρικές πληροφορίες για να τεκμηριωθεί μια γνωμάτευση ιατρού και είναι χρήσιμες για έλεγχο από τους ελεγκτές ιατρούς του οργανισμού, δεν μπορεί κανένας να τις αρνείται, διότι τότε μας υποψιάζει πως κάτι επιχειρείται να κρυφτεί από τον έλεγχο των ιατρών του ΕΟΠΥΥ”.

 

 

Στις 18 Φεβρουαρίου 2019, ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει εγκύκλιο (αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/3/οικ.6042, ΑΔΑ: 663ΩΟΞ7Μ-8Φ7) με θέμα “Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των αιτημάτων και των γνωματεύσεων για τη χορήγηση Ειδικών Θεραπειών σε παιδιά και εφήβου του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ Β/4898/2018)”, ότι οι γνωματεύσεις εγκρίνονται από τους Ελεγκτές Ιατρούς Ειδικών Θεραπειών οι οποίοι έχουν ορισθεί στη με αριθμό 1247/497/26-09-2018 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

Προσέξτε, ότι ο ΕΟΠΥΥ από το Σεπτέμβριο 2018 έχει αποφασίσει για τη διαδικασία έγκρισης της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης καθώς και ποιοι θα είναι οι Ελεγκτές Ιατροί, χωρίς να έχει αναρτήσει τη σχετική απόφαση στη Διαύγεια.

Την ίδια ημέρα, (18/02/2019) το Σωματείο για τα δικαιώματα του παιδιού “για τα παιδιά μας”, στέλνει έγγραφο στον ΕΟΠΥΥ, ζητώντας διευκρινίσεις επί της ανωτέρω εγκυκλίου, ενώ ζητάει αντίγραφο της από 1247/497/26-09-2018 απόφασης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2019, ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει εγκύκλιο (αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/4/οικ.7283, ΑΔΑ: 6Μ0ΞΟΞ7Μ-764) με θέμα “Εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ειδικών θεραπειών παιδιών-εφήβων του άρθρου 45, του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ”, όπου ενημερώνει ότι από τις 26 Φεβρουαρίου 2019, ξεκινάει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση κι ότι ο ιατρός που συνταγογραφεί θα αποστέλλει τη γνωμάτευση ηλεκτρονικά προς τους αρμόδιους ελεγκτές ιατρούς, ενώ ο δικαιούχος θα ενημερώνεται με τέσσερις (4) διαφορετικούς τρόπους.

Καθώς ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει απαντήσει στο έγγραφο του Σωματείου, στις 05 Απριλίου 2019, στέλνω στον ΕΟΠΥΥ έγγραφο με θέμα “Αίτηση χορήγησης αντιγράφου της υπ’ αριθμό 1247/497/26-09-2018 απόφασης ΔΣ ΕΟΠΥΥ”.

Στις 16 Μαΐου 2019, προσέρχομαι στην Κεντρική Υπηρεσία όπου παραλαμβάνω αντίγραφο της αιτηθείσας απόφασης και με μεγάλη μου έκπληξη διαπιστώνω ότι στους είκοσι έξι (26) ελεγκτές ιατρούς υπάρχουν ειδικότητες όπως Ρευματολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής, Οδοντιατρικής, Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας. Υπάρχουν μόλις δύο (2) Ψυχίατροι κι ένας (1) Νευρολόγος!

Την ίδια ημέρα (16-05-2019), στη συνεδρίαση του ΔΣ ΕΟΠΥΥ, συζητείται κι αποφασίζεται η “Τροποποίηση της διαδικασίας προέγκρισης  των Ηλεκτρονικών Ιατρικών Γνωματεύσεων Ειδικών Θεραπειών παιδιών κι εφήβων”.

Πλέον, όλοι οι δικαιούχοι έχουν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις αλλά ουδείς γνωρίζει τον ελεγκτή ιατρό που ενέκρινε μερικώς ή ολικώς τη γνωμάτευση.

Ας αφήσουμε για λίγο τον ΕΟΠΥΥ και ας ασχοληθούμε με το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Συγκεκριμένα, με μία περίπτωση παράνοιας που βιώνουν ο κύριος Σαρανταυγάς Γιώργος και η κυρία Ματράγκα Νατάσα. Πατήστε εδώ για να δείτε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησαν στο ribandsea.gr και στον κύριο Ιωσήφ Παπαδόπουλο.

Στις γνωματεύσεις πιστοποίησης αναπηρίας που χορηγούνται από τα ΚΕΠΑ, δεν αναγράφονται τα ονόματα των ιατρών που αποτελούν την επιτροπή αξιολόγησης του εξεταζόμενου.

Μέχρι το 2014, ο ενδιαφερόμενος μπορούσε να υποβάλει αίτηση και να του χορηγηθεί το πρακτικό αξιολόγησης όπου φαίνονταν οι υπογραφές και τα στοιχεία των ιατρών της επιτροπής.

Στις 21 Οκτωβρίου 2014, εκδόθηκε όμως μια εγκύκλιος (Π51/32) η οποία δεν επέτρεπε πλέον να φαίνονται τα συγκεκριμένα στοιχεία, επομένως ο εξεταζόμενος δεν μπορούσε να γνωρίζει ποιοι ιατροί τον αξιολόγησαν.

Στις 22 Ιουνίου 2018, ο κύριος Σαρανταυγάς και η κυρία Ματράγκα, υποβάλλουν αναφορά προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την άρνηση του ΕΦΚΑ (όπου υπάγεται το ΚΕΠΑ) να τους χορηγήσει τα στοιχεία των ιατρών που αποτελούσαν την επιτροπή.

Στις 15 Μαΐου 2019, συνεδριάζει η Αρχή όπου:

“κρίνει ότι ότι ο ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όφειλε να ενημερώσει την καταγγέλλουσα για την ταυτότητα των ιατρών μελών της επιτροπής, καθώς και για το δικαίωμά της να προσφύγει στην Αρχή, και να κοινοποιήσει την απάντησή του στην Αρχή για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Επιβάλλει στον ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για τη μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης προηγούμενης ενημέρωσης της καταγγέλλουσας και μη κοινοποίησης της απάντησής του στην Αρχή και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, την κύρωση της προειδοποίησης, επισημαίνοντας ότι εφεξής θα πρέπει να ενημερώνει τους προσφεύγοντες κατά των αποφάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. για την ταυτότητα των ιατρών μελών των εν λόγω επιτροπών καθώς και για το δικαίωμά τους να προσφύγουν στην Αρχή.”

Πώς μπορεί να συνδέεται όμως η απόφαση (αριθμός 20/2019) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις ειδικών θεραπειών;

Στο πρακτικό της συνεδρίασης της Αρχής, αναφέρεται ότι “παραβιάσθηκε το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 2472/1997 δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης της καταγγέλλουσας από τον ΕΦΚΑ σχετικά με τα ονόματα των ιατρών–μελών του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., καθώς το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να γνωρίζει, μεταξύ άλλων, την ταυτότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και/ή του εκπροσώπου αυτού (βλ. άρθρο 11 παρ. 1 εδ. α’ ν. 2472/1997), όπως και κάθε προσώπου που απασχολείται στον υπεύθυνο επεξεργασίας και προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του υπευθύνου επεξεργασίας, χωρίς βεβαίως να είναι εκτελών την επεξεργασία”.

 

 

Δηλαδή, οι ιατροί που αποτελούν τις επιτροπές αξιολόγησης του ΚΕΠΑ μπορεί να μην εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όμως απασχολούνται στον υπεύθυνο επεξεργασίας (δηλαδή στον ΕΦΚΑ) προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του, δηλαδή την πιστοποίηση και απόδοση ποσοστού αναπηρίας.

Συμπερασματικά, οι Ελεγκτές Ιατροί Ειδικών Θεραπειών, μπορεί να μην εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όμως απασχολούνται στον υπεύθυνο επεξεργασίας (δηλαδή στον ΕΟΠΥΥ) εκπληρώνοντας τα καθήκοντα του Οργανισμού, δηλαδή χορήγηση ειδικών θεραπειών.

Με αφορμή λοιπόν το ανωτέρω (προσωπικό) συμπέρασμα, στις 4 Φεβρουαρίου 2020, στέλνω στον ΕΟΠΥΥ έγγραφο με θέμα “Αίτημα παροχής στοιχείων”.

Μετά από μερικές ημέρες, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από την Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ, όπου μία υπάλληλος (δυστυχώς δεν συγκράτησα το όνομα της) μου κάνει διάφορες ερωτήσεις αλλά και υποδείξεις σχετικά με το πώς θα έπρεπε να είχα διατυπώσει το αίτημα μου.

“Για ποιο λόγο ζητάτε τα στοιχεία των ελεγκτών;”, “θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη αιτιολογία για να σας χορηγηθούν τα στοιχεία”, “μπορείτε να τα αναζητήσετε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (!!) και άλλα όμορφα.

Επιμένω στην υπάλληλο, να απαντήσει εγγράφως στο αίτημα μου, συμπεριλαμβάνοντας όλα όσα μου αναφέρει στην τηλεφωνική μας επικοινωνία.

Τελικά, στις 25 Φεβρουαρίου 2020, ο Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ απαντάει δίχως να ικανοποιεί το αίτημα μου αλλά μου κοινοποιεί την υπ’ αριθμό 659/560/16-05-2019 απόφαση με θέμα “Τροποποίηση της διαδικασίας Προέγκρισης των ηλεκτρονικών Ιατρικών Γνωματεύσεων Ειδικών Θεραπειών παιδιών/εφήβων”, όπου αναφέρονται τα ονόματα κι οι ειδικότητες τριάντα τεσσάρων (34) ελεγκτών ιατρών. Οι δεκατέσσερις (14) όμως ελεγκτές ήταν με σύμβαση ορισμένου χρόνου η οποία στην παρούσα φάση έχει λήξει!

Εφόσον ο ΕΟΠΥΥ αρνείται αναιτιολόγητα να ικανοποιήσει το αίτημα μου, στις 13 Απριλίου 2020, στέλνω νέο έγγραφο με θέμα “Αναιτιολόγητη άρνηση διεκπεραίωσης αιτήματος” και ζητάω να προωθηθεί στην Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) του ΕΟΠΥΥ ώστε να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος αλλά κι επί της απάντησης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Μέχρι και σήμερα δεν έχω λάβει κάποια απάντηση στο παραπάνω έγγραφο. Σε περίπτωση που παρέλθει κι άλλος χρόνος, τότε έχω δικαίωμα να υποβάλλω καταγγελία στην Αρχη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι κάποιος ιδιωτικός Οργανισμός. Πρόκειται για ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο πληρώνουμε ΟΛΟΙ μας, είτε από τις εισφορές που αποδίδονται μέσω του ασφαλιστικού μας οργανισμού είτε από την επιχορήγηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού που αποδίδεται μέσω της φορολογίας.

Ο απλός λόγος που γράφω όλα αυτά είναι για να σας δείξω ότι ο κάθε ένας γονέας μπορεί να είναι εκπρόσωπος του παιδιού του. Εσείς και μόνο εσείς μπορείτε να διεκδικήσετε το δίκαιο των παιδιών σας. Αρκεί να το επιλέξετε και να το στηρίξετε.

Μην παραχωρείται την εκπροσώπηση του παιδιού σας σε φορείς που διαχρονικά εξυπηρετούν αμφιλεγόμενους σκοπούς και προσωπικά συμφέροντα συγκεκριμένων ατόμων, εκμεταλλεύοντας τα παιδιά με αναπηρία.

Ευτυχώς, από το Δεκέμβριο 2016 μέχρι και σήμερα, με αφορμή την προσπάθεια συμβασιοποίησης των ειδικών θεραπειών, έχουν δημιουργηθεί αρκετές συλλογικότητες γονέων (διαδικτυακές ομάδες) και σύλλογοι, με κύριο σκοπό τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων παιδιών με (ή χωρίς) αναπηρία.

Προς εξυπηρέτηση όποιου γονέα ενδιαφέρεται να αναζητήσει τα στοιχεία του ελεγκτή ιατρού που αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη της γνωμάτευσης του παιδιού του, παραθέτω μια πρότυπη αίτηση (σε μορφή .docx) την οποία μπορεί να κατεβάσει, να αντικαταστήσει τα κεφαλαία γράμματα με τα αντίστοιχα στοιχεία και να τη στείλει στο γραφείο Προέδρου ΕΟΠΥΥ (φαξ: 2106871769, email: president@eopyy.gov.gr) απ’ όπου και θα προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα.

Αίτηση χορήγησης στοιχείων ελεγκτή ιατρού

 

Ευχαριστούμε τον κ. Βεντούρη Νεκτάριο – Ελευθέριο για την άδεια αναδημοσίευσης του άρθρου του.

 

Πηγή: https://ventorally.wordpress.com/

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *