Η ΑΛΛΗ ΟΧΘΗ

Οι δικές μας “Προφητείες” ακόμα αργούν…

Σήμερα, Η ΑΛΛΗ ΟΧΘΗ θ' ασχοληθεί, έστω και ακροθιγώς, με το "φαινόμενο" Ερντογάν, λαμβάνοντας αφορμή από την επαναλειτουργία…

error: Content is protected !!