ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ: Πώς η εποχή της HD εικόνας τις έχει… αναβαθμίσει σε όπιο του λαού;

Σήμερα, Η ΑΛΛΗ ΟΧΘΗ θ' ασχοληθεί με τον επικοινωνιακό μοχλό των θρησκευτικών μνημείων, παίρνοντας την αφορμή με τον…

error: Content is protected !!