ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υποδομές για ΑμεΑ σε σχολεία των Ιωαννίνων

Μία σημαντική παρέμβαση θα ξεκινήσει άμεσα σε πολλά σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών. Πρόκειται για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες, έργο για το οποίο υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Μωυσή Ελισάφ και του αναδόχου.

 

Ο προϋπολογισμός της παρέμβασης αυτής ανέρχεται στις 850.000 ευρώ.

Η κατασκευή τους προβλέπεται να γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

Ράμπες ΑμεΑ προβλέπεται να κατασκευαστούν στις ακόλουθες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

1) 1ο Λύκειο Ιωαννίνων

2) 2ο ΕΚ

3) 1ο ΕΠΑΛ

4) 9ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

5) Γυμνάσιο Κουτσελιού

6) 6ο ΕΠΑΛ

7) Γυμνάσιο Κατσικάς

8) 1ο Γυμνάσιο Ανατολής

9) 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

10) 8ο Λύκειο Ιωαννίνων

11) 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

12) 6ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

13) 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

14) Πειραματικό Γυμνάσιο – Ιωαννίνων

15) 1ο ΕΚ- Ιωαννίνων

16) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ

Και στις ακόλουθες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1) Δημοτικό σχολείο Κρανούλας

2) Δημοτικό Περάματος

3) 9ο Δημοτικό Ιωαννίνων (Διαπολιτισμικό Κάστρο)

4) 3ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

5) 3ο Δημοτικό Ιωαννίνων

6) 10ο Δημοτικό Ιωαννίνων

7) 2ο Aνατολής νηπιαγωγείο wc- ράμπα

8) Δημοτικό Κατσικάς

9) 1ο δημοτικό Ιωαννίνων ράμπα (Καπλάνειο)

10) 10ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

11) 26ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων

12) 2ο Ειδικό σχολείο Ιωαννίνων

13) 5ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων

14) 18ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων

15) 18ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

16) 20ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων

17) Δημοτικό Κουτσελιού

18) Δημοτικό Αμφιθέας

19) 4Ο Δημοτικό Ανατολής

20) 1ου Νηπιαγωγείο Κατσικάς

21) Δημοτικό Σταυρακίου

22) 22ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (οπλαρχηγού Παλάσκα)

23) Νηπιαγωγείο Κρύας

24) Δημοτικό Σχολείο Λογγάδων

25) 29ο Νηπιαγωγείο

26) 2ο Νηπιαγωγείο Μαρμάρων (παράρτημα Σταυρακίου)

27) Νηπιαγωγείο Σταυρακίου

28) Νηπιαγωγείο Πεδινής

29) Νηπιαγωγείο Νεοχωρόπουλου

30) 1ο Νηπιαγωγείο Ανατολής

31) Νηπιαγωγείο Μπιζανίου

32) Νηπιαγωγείο Μπάφρας

33) 8ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (μισθωμένο)

34) Νηπιαγωγείο Πλατανιάς

35) 19o Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

36) 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

37) Δημοτικό σχολείο Δροσοχωρίου

38) 5ο Νηπιαγωγείο Ανατολής

39) 1ο Δημοτικό Μαρμάρων

40) Δημοτικό σχολείο Ασβεστοχωρίου

41) 1ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

42) Δημοτικό Σχολείο Κοντινών

43) 2ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

44) Νηπιαγωγείο Κρανούλας

45) Νηπιαγωγείο Νεοκαισάρειας

46) Νηπιαγωγείο Γορίτσας

47) 31ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (Παν/κό Νοσοκομείο)

48) 2ο Πειραματικό Ζ.Π.Α. δημοτικό σχολείο

49) 1ο Πειραματικό Ζ.Π.Α. δημοτικό σχολείο

WC ΑΜΕΑ προβλέπεται να κατασκευαστούν στις ακόλουθες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

1) Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων

2) 3ο ΕΠΑΛ. Ιωαννίνων

3) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.- Ιωαννίνων

4) 3o Λύκειο Ιωαννίνων

5) 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

6) 6ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

7) 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

8) Πειραματικό Γυμνάσιο – Ιωαννίνων

9) 2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

10) 1o ΕΠΑΛ

11) 1o Λύκειο Ιωαννίνων

12) Μουσικό γυμνάσιο

13) 9ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων ράμπα

14) 8ο Λύκειο Ιωαννίνων

15) Γυμνάσιο Πεδινής

16) Γυμνάσιο Κουτσελιού

17) Γυμνάσιο Περάματος

18) 6ο ΕΠΑΛ

19) 2Ο ΕΚ Ιωαννίνων

20) Γυμνάσιο Κατσικάς

21) Λύκειο Πεδινής

22) 4ο Λύκειο Ιωαννίνων

23) 1ο Γυμνάσιο Ανατολής

24) Λύκειο Ανατολής

25) Γυμνάσιο Σταυρακίου

26) 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Και στις ακόλουθες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1) Δημοτικό σχολείο Κρανούλας

2) Δημοτικό Περάματος

3) 9ο Δημοτικό Ιωαννίνων (Διαπολιτισμικό Κάστρο)

4) 3ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

5) 3ο Δημοτικό Ιωαννίνων ράμπα

6) 10ο Δημοτικό Ιωαννίνων ράμπα

7) 6ο Δημοτικό Ιωαννίνων

8) 2ο νηπιαγωγείο Aνατολής wc- ράμπα

9) 16o Δημοτικό Ιωαννίνων (περιφέρεια)

10) Δημοτικό Κατσικάς ράμπα

11) 1ο δημοτικό Ιωαννίνων (Καπλάνειο)

12) 10ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

13) 26ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων

14) 2ο Ειδικό σχολείο Ιωαννίνων

15) 5ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων

16) 18ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων

17) 18ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

18) 20ο Δημοτικό σχολείο Ιωαννίνων

19) 3ο Δημοτικό Ανατολής

20) Δημοτικό Κουτσελιού

21) Δημοτικό Αμφιθέας

22) 1Ο Δημοτικό Ανατολής

23) 4Ο Δημοτικό Ανατολής

24) 1ο Νηπιαγωγείο Κατσικάς

25) Δημοτικό σχολείο Λογγάδων

26) Δημοτικό Σταυρακίου

27) 22ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (οπλαρχηγού Παλάσκα)

28) 3ο νηπιαγωγείο Ανατολής

29) Νηπιαγωγείο Κρύας

30) 2ο Νηπιαγωγείο Μαρμάρων (παράρτημα Σταυρακίου)

31) Νηπιαγωγείο Μπάφρας

32) 8ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (μισθωμένο)

33) 3ο Δημοτικό σχολείο Μαρμάρων

34) Νηπιαγωγείο Πλατανιάς

35) 5ο Νηπιαγωγείο Ανατολής

36) 1ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

37) Δημοτικό Σχολείο Κοντινών

38) 2ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

39) Νηπιαγωγείο Νεοκαισάρειας

40) Νηπιαγωγείο Γορίτσας

41) 1ο Νηπιαγωγείο Περάματος

42) 31ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (Παν/κό Νοσοκομείο)

 

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

 

Πηγή: https://www.ioannina.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *