ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα Ερωτήματα γονέων ενηλίκων ΑμεΑ στο Κοινοβούλιο…

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας αλλά και το πρόσφατο πολύ δυσάρεστο περιστατικό στη Καβάλα, όπου ο 45χρονος με αναπηρία βρισκοταν 48 ώρες αγκαλιασμένος με το σώμα της νεκρής του μητέρας, ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φιλων παιδιών με Αυτισμό και Ειδικές Ανάγκες “Η Αγία Σκέπη”, επικεντρώνεται και αφιερώνει την ημέρα αυτή, αλλά και τις δράσεις που θα πραγματοποιήσει στους ενήλικες με αναπηρία, την εγκατάλειψη που βιώνουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

 

Στη χώρα μας δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των ατόμων με αναπηρία, των πραγματικών αναγκών και δυσκολιών τους, με αποτέλεσμα η οικογένεια, όπου υπάρχει, να επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου και εφ’ όρου ζωής με την φροντίδα του ΑμεΑ μέλους της.

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, οπου υπάρχουν, δεν επαρκούν, τα ΚΔΑΠΜΕΑ δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις των ΑμεΑ για δημιουργική απασχόληση, οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είναι ελάχιστες και συνηθως δημιουργούνται και λειτουργούν από ιδιώτες και Συλλόγους χωρις κρατικη επιχορήγηση, Δομές Δια Βίου Μάθησης δεν υπάρχουν, η προστατευμένη εργασία εφαρμόζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις, τα κίνητρα ώστε να απορροφηθούν τα ΑμεΑ στην αγορά εργασίας ειναι σχεδόν ανύπαρκτα.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών τα ΑμεΑ βιώνουν τον εγκλεισμό στο σπίτι, την περιθωριοποίηση, τον κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό, την εγκατάλειψη.

Ζητάμε από τους Υπουργούς: Υγείας, Παιδείας, Εργασιας, με κοινοποίηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να μας απαντήσουν στα αμείλικτα ερωτήματα των γονέων ενηλίκων ΑμεΑ.

  • Τί σκοπεύουν να πράξουν ώστε να καταγραφούν τα ΑμεΑ και οι πραγματικές τους ανάγκες;
  • Θα δοθούν κίνητρα στους εργοδότες ωστε να απασχολούν ΑμεΑ;
  • Θα δημιουργηθούν:

Δομές Δια Βίου Μάθησης;

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης;

Προστατευμένα Εργαστήρια;

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας;

 

Αναλυτικά η επιστολή…

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων και φίλων
ατόμων με Αυτισμό & Ειδικές Ανάγκες
«Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Τoν κ. Υπουργό Υγείας
Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κοιν. :Ελλ. Κοινοβούλιο

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη για μια εκ βάθρων αλλαγή του καθεστώτος υποστήριξης των ενηλίκων ΑμεΑ από την Ελληνική Πολιτεία»

Καλαμάτα 30/11/2020
Αρ.πρωτ.εξερχ.: 22/20

Κυρία και Κύριοι Υπουργοί,

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας αλλά και το πρόσφατο πολύ δυσάρεστο περιστατικό στη Καβάλα, όπου ο 45χρονος με αναπηρία βρέθηκε 48 ώρες αγκαλιασμένος με το σώμα της νεκρής του μητέρας, χωρίς κάποια βοήθεια στο σπίτι, ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φιλων παιδιών με Αυτισμό και Ειδικές Ανάγκες “Η Αγία Σκέπη”, επικεντρώνεται σε μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οικογένειες που έχουν παιδιά με αναπτυξιακού τύπου αναπηρίες.

Αποτελεί πολύ φρικτή εμπειρία, όπως προκύπτει από οικογένειες που βιώνουν αντίστοιχες εμπειρίες η συνειδητοποίηση της εγκατάλειψης των παιδιών που πάσχουν από αυτισμό, νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down, τόσο στις συχνά ελλιπώς στελεχωμένες και εξοπλισμένες δομές των Ειδικών Σχολείων, όσο και στις σχεδόν ανύπαρκτες δομές κοινωνικοποίησης για τα ΑμεΑ, σε όλη την ελληνική Επικράτεια.

Χωρίς να παραγνωρίζεται η υποστήριξη και βοήθεια που προσφέρουν οι Ειδικές θεραπείες, στις οποίες συγκεντρώνεται όλο το ενδιαφέρον της Πολιτείας και για τις οποίες ξοδεύεται ένα αξιοσέβαστο ποσό χρημάτων για 2-3 συνεδρίες τριών τετάρτων της ώρας ανά εβδομάδα, μια ένταξη αυτού του «θεραπευτικού» εργαλείου στη λογική της λειτουργίας ενός χώρου απασχόλησης και κοινωνικοποίησης, όπως είναι τα ΚΔΑΠ, με δυνατότητα μετακομιδής των παιδιών ΑμεΑ προς και από τις κατοικίες τους, θα μπορούσαν να πολλαπλασιάσουν τα οφέλη που αποκομίζουν τα εν λόγω παιδιά, πράγμα όμως, που είναι ακόμα στη σφαίρα της φαντασίας και του «μακρινού ονείρου» για πολλούς γονείς, ως μη όφειλε.

Στη χώρα μας δεν υπάρχει ακόμα μια επίσημη καταγραφή των ατόμων με αναπηρία, στα πλαίσια ενός Μητρώου για τα ΑμεΑ, με παράλληλη καταγραφή σε αυτό των πραγματικών αναγκών και δυσκολιών τους, κατάλληλα ταξινομημένων και πινακοποιημένων, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων και προοπτικών για προϋπολογισμό κρατικών πολιτικών σε πραγματικά δεδομένα, όσον αφορά σε δομές εκπαίδευσης, ειδικής θεραπείας και κοινωνικοποίησης. Αποτέλεσμα είναι η οικογένεια, όπου υπάρχει «συγκροτημένα», να επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου και εφ’ όρου ζωής με την φροντίδα του ΑμεΑ μέλους της.

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, όπου υπάρχουν, δεν επαρκούν, τα ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις των ΑμεΑ για δημιουργική απασχόληση, οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είναι ελάχιστες και συνήθως δημιουργούνται και λειτουργούν από ιδιώτες και Συλλόγους, χωρίς κρατική επιχορήγηση.

Περεταίρω, Δομές Δια Βίου Μάθησης δεν υπάρχουν, ενώ η προστατευμένη εργασία για ΑμεΑ ενήλικες εφαρμόζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις και τα κίνητρα ώστε να απορροφηθούν τα πιο λειτουργικά ΑμεΑ στην αγορά εργασίας είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα ΑμεΑ παιδιά και νέοι έφηβοι να βιώνουν τον εγκλεισμό στο σπίτι, να υφίστανται περιθωριοποίηση, κοινωνικό ρατσισμό και εργασιακό αποκλεισμό.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να καταγραφούν τα ΑμεΑ και οι πραγματικές τους ανάγκες σε ένα λειτουργικό και συνεχώς τροφοδοτούμενο με σχετικές πληροφορίες Μητρώο ΑμεΑ;
2. Προτίθεσθε να θεσπίσετε κίνητρα για τους εργοδότες, ώστε να απασχολούν λειτουργικά ΑμεΑ;
3. Προτίθεσθε να θεσμοθετήσετε τη σύσταση ικανών σε αριθμό Δομών Δια Βίου Μάθησης των ΑμεΑ ανά Περιφέρεια, ικανών σε αριθμό Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑμεΑ ανά Περιφέρεια, ικανών σε αριθμό Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας για παιδιά και ενήλικα ΑμεΑ ανά Περιφέρεια, ικανών σε αριθμό Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ-ΑμεΑ) εντός των Ειδικών Σχολείων και ικανών σε αριθμό Προστατευμένων Εργαστηρίων Απασχόλησης ανά Περιφέρεια, απευθυνόμενων σε ενήλικα ΑμεΑ;

Μετά τιμής
Εκ μέρους του Συλλόγου, η αντιπρόεδρος
Μαρία Λευτάκη

Διαβάστε ακόμη…

(Βίντεο) Είμαι αυτιστικός και θα είμαι πάντα αυτιστικός…

Αναπηρία: Μετά τα 21 τι;

Ο Τοίχος της Ενηλικίωσης ενός Αυτιστικού…

Αναπηρία: Τι θα γίνει ο Δημήτρης μετά τα 21;

Η Συνεξέλιξη του Αυτισμού… στην Λέσβο!

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *