ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΜΚΟ

Ιππόκαμπος Σύλλογος Θεραπευτικής Κολύμβησης

Ο Ιππόκαμπος είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, με έτος ίδρυσης το 2006. Βασικό αντικείμενο του Συλλόγου είναι η Θεραπευτική Κολύμβηση.

Η θεραπευτική δράση του νερού βασίζεται στις αρχές και στις ιδιότητές του, οι οποίες είναι η άνωση, η θερμότητα, η υδροστατική πίεση και η αντίσταση.

Στη Θεραπευτική Κολύμβηση, στην Προσαρμοσμένη Κολύμβηση και στην Αποκατάσταση χρησιμοποιούνται οι θετικές επιδράσεις του νερού σε συνδυασμό με την παρέμβαση. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης σχεδιάζεται σύμφωνα με την ατομική αξιολόγηση, τις ανάγκες και τους στόχους του κάθε ασκούμενου/ης.

Τα προγράμματα παρέμβασης στο νερό απευθύνονται σε άτομα βρεφικής ηλικίας (μεγαλύτερα των 2 μηνών) έως και άτομα 4ης ηλικίας. Πραγματοποιούνται από πτυχιούχους Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, Φυσικοθεραπευτές και Λογοθεραπευτές, εξειδικευμένους σε παρεμβάσεις στο νερό.

Επικοινωνία: 

Web: https://www.ippokampos-amea.gr/
Email: ippokamposamea@yahoo.gr

Τηλ: 6977682903
Facebook: https://www.facebook.com/ippokampos.amea
Διεύθυνση: Ολυμπιακό Στάδιο (ΟΑΚΑ)