ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιβεβλημένη η ένταξη των μαθητών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στον σχετικό Πίνακα με το 5%

58 Φορείς και Συλλογικότητες επαναφέρουν το θέμα της ένταξης των μαθητών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στον σχετικό Πίνακα με το 5%, στέλνοντας νέα επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας.

 

Αναλυτικά…

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη

Θέμα: «Ένταξη της κατηγορίας της υψηλής λειτουργικότητας αυτισμού (Asperger, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Σύνδρομο Down κτλ.) στον σχετικό Πίνακα με το 5% για τις κατηγορίες των αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και σύμφωνα με ακαδημαϊκά κριτήρια.»

Αξιότιμες κυρίες Υπουργοί

Γνωρίζετε την ανάγκη του εκπαιδευτικού συστήματος να εφαρμόσει τις απαραίτητες τεχνικές έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και εντέλει να ενσωματωθούν οι συγκεκριμένοι μαθητές με τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες σε αυτό. Συγκεκριμένα, ενημερωθήκατε λεπτομερώς από την υπ’ αρ. 249/04-05-2020 επιστολή της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ η οποία περιλαμβάνει προτάσεις επί του σχεδίου νόμου με θέμα: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» και από την υπ’ αρ. 653/14-05-2020 επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ «διαμαρτυρία του Ελληνικού Συλλόγου για το Σύνδρομο Άσπεργκερ σχετικά με τα εκπαιδευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό, καθώς και τον αποκλεισμό τους από την ευεργετική ρύθμιση της εισαγωγής ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», όπως και από το υπ’ αρ. 1052/25-08-2020 Υπόμνημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. «σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών με αυτισμό ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Οι αναφερόμενες προτάσεις, με τις οποίες συμφωνούμε απόλυτα, ενισχύονται με το υπ’ αρ. πρωτ.: 76689/16-06-2020 Αίτημα σαράντα πέντε φορέων από όλη την Ελλάδα και αξιόλογων διαδικτυακών ομάδων, που αφορά την εισαγωγή των μαθητών με Άσπεργκερ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι γνωστοί οι νόμοι, οι διατάξεις των οποίων, μιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελεύθερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, όπως οι Ν.4074/2012, Ν. 4488/2017 «Διατάξεις για την υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» και άλλοι που δεν θέλουμε να παραθέσουμε για μια φορά ακόμη.

Εκείνο που χρήζει μεγάλης σημασίας είναι το γεγονός πως το υπάρχον εκπαιδευτικό καθεστώς δεν πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να έχουν αυτά τα παιδιά ίση μεταχείριση τόσο κατά την φοίτηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσο και στην Τριτοβάθμια και την μετ’ έπειτα επαγγελματική και κοινωνική αποκατάστασή τους. Το συγκαιρινό σύστημα διεξαγωγής των Πανελληνίων Εξετάσεων είναι αποτρεπτικό για αυτά τα παιδιά ακόμα κι αν συμμετέχουν σε Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. Εν τάχει, να σας πληροφορήσουμε ότι στις υποτιθέμενες προφορικές εξετάσεις, αυτό που κάνουν οι μαθητές είναι να γράψουν πρώτα τρεις (3) ώρες τα θέματα και κατόπιν να διαβάσουν στην Εξεταστική Επιτροπή αυτά που έγραψαν στο τετράδιο (ανάγνωση), δίχως να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση οι εξατομικευμένες γνωματεύσεις των ΚΕΣΥ. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί με δυσλεξία σαφέστατα διευκολύνεται από αυτού του είδους την «προφορική εξέταση».

Εν αντιθέσει ένας μαθητής με ΥΛΑ εξαιτίας της διαταραχής και της δυσκολίας που αντιμετωπίζει στην επικοινωνία (π.χ. μιλά χαμηλόφωνα, δεν έχει βλεμματική επαφή με τον εξεταστή ή κινείται συνεχώς ή επικεντρώνεται στη λεπτομέρεια παραβλέποντας τα καθορισμένα χρονικά όρια), έχει ως μοναδική επιλογή την ανάγνωση των γραπτών του δίχως την παρουσία ενός πεπειραμένου εκπαιδευτικού-γνώστη της ειδικής προσέγγισης και διαχείρισης που απαιτείται για τους υποψηφίους με αναπηρίες. Αποτέλεσμα τούτου είναι η άνιση μεταχείριση αυτών των μαθητών καθώς δεν μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, μεταχείριση που πολλές φορές αγγίζει τα όρια της προσβολής της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητάς τους.

 

 

Επίκαιρο παράδειγμα απόδειξης των προαναφερθέντων είναι η υπ’ αρ. πρωτ. 87577/07-07-2020 (Υ.Π.ΑΙ.Θ.) και η υπ’ αρ. πρωτ. 122/03-07-2020 (ΔΔΕ. Α΄ΑΘΗΝΑΣ), επίσημη καταγγελία της κυρίας Β.Ν. «Αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά, μη τήρηση των προβλεπόμενων για την προφορική εξέταση σε ειδικό εξεταστικό κέντρο και καταγγελία για κοινωνικό ρατσισμό και προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας εξεταζόμενης υποψήφιας με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και Επιληψία», η οποία τελεί, ακόμη, υπό διερεύνηση. Αν και γνωρίζουμε πως έχετε γίνει παραλήπτες παρόμοιων επιστολών, θεωρούμε απαραίτητο να παραθέσουμε αυτούσια τα λόγια μίας υποψήφιας -μαθήτριας με αναπηρία- των Πανελληνίων Εξετάσεων 2020.

«Ας μην ξεχνάμε ότι ο Αυτισμός μας συνοδεύει σ’ όλη μας τη ζωή, δεν διορθώνεται ποτέ, απλά συμμετέχεις σ’ έναν κόσμο που βλέπεις και κατανοείς διαφορετικά. Αλλά αυτό δεν μας κάνει ούτε «χαζούς» ούτε ανίκανους»…

Επισημαίνουμε ότι στο εξωτερικό οι μαθητές στο φάσμα του Αυτισμού τυγχάνουν ευρείας αποδοχής και βοήθειας αφενός από την Πολιτεία αφετέρου από τους εκπαιδευτικούς φορείς και στην Ανώτατη Εκπαίδευση για να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και να διαπρέψουν στον τομέα τους, έχοντας μια ‘φυσιολογική’ ζωή, υπό την εποπτεία του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται ο «Οδηγός για καθηγητές και εκπαιδευτικούς για μαθητές με Αυτισμό Federación Autismo Castilla y León», τα «Πανεπιστημιακά Προγράμματα για φοιτητές στο φάσμα του Αυτισμού» και το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης.

Συνεπώς, η ένταξη των μαθητών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στον σχετικό Πίνακα με το 5% για τις κατηγορίες των αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων και σύμφωνα με ακαδημαϊκά κριτήρια, κρίνεται επιβεβλημένη. Προσδοκούμε ότι θα δείξετε κατανόηση στο εν λόγω ζήτημα και θα δώσετε την ορθή λύση λαμβάνοντας υπ’ όψιν κι αυτούς τους μαθητές.

Είναι καθήκον μας να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά τους, σήμερα ως μαθητές και φοιτητές, αύριο ως ενήλικες στους οποίους οφείλεται η ισότιμη πρόσβαση στην γνώση, στην εκπαίδευση και σε πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και οποιοδήποτε άλλο πεδίο για την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία.

Ας μην ξεχνάμε πως τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας που απολαμβάνουμε όλοι εμείς σήμερα, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οφείλονται σε ανθρώπους με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο σκέψης και λειτουργίας.

Με εκτίμηση

ΦΟΡΕΙΣ:

Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και ΑμεΑ Ν. Ηλείας ΗΛΙΣ
Σωματείο Γονέων και Φίλων ατόμων με αυτισμό-νοητική υστέρηση “Θάρρος και Ζωή”
Σωματείο ΑμεΑ ” Το Μέλλον ” Νότιας Κρήτης
Σωματείο ΑμεΑ Δημιουργώ και Προσφέρω Δράμας
Σωματείο ΑμεΑ ΠΕ Ξάνθης
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αυτισμό η Αγία Σκέπη
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ “Ουράνιο Τόξο” Κιάτο Κορινθίας
Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος Ν. Πρέβεζας “ΔΥΝΑΜΗ”
Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων “Μιλάμε για τον Αυτισμό”
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Αμεα και Αναπήρων Ικαρίας
Σύλλογος Γονέων και Φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου
ΔΑΔΑΑ – Σύλλογος για Παιδιά και Ενήλικες με ΔΑΔ, Αυτισμό και Asperger Ν. Ροδόπης
Σύλλογος ΜΑμΑ Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό Βέροια
“Αγάπη” Σύλλογος Γονέων παιδιών με αυτισμό Χαλκίδας
ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ “Μαζί Μπορούμε”
Συνεταιρισμός ΑμεΑ Ηλιοτρόπια Βόλος
ΕΛΣΣΑ – Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger
Σύλλογος ΑμεΑ παραρτήματος Ξάνθης
Σύλλογος ΑμεΑ Αγκαλιά Ν. Άρτας
Σύλλογος ΑμεΑ Κοιν.Σ.Επ. ΜΑΝΑ
Σύλλογος ΑμεΑ ΑΡΩΓΗ Τρικάλων
Σύλλογος ΑμεΑ Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας Απόστολος Λουκάς
“Γη θεραπαινίς” Μη κερδοσκοπικό Σωματείο για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές
SchoolSynergySnacks (3S) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ατόμων με Νοητικές Αναπηρίες
«ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ» Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και Γονέων και Κηδεμόνων Αυτών.
Συνεξέλιξη – Σύλλογος γονέων και φίλων ανθρώπων με αυτισμό – Λέσβος
ΜοιαΖΩ – φορέας γονέων για την υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές
Αβάλη-Μη κερδοσκοπικός φορέας για τον αυτισμό
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού δημοτικού σχολείου Μολάων ΣΥΝ-ΥΠΑΡΧΩ
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Ειδικού νηπιαγωγείου και 1ου Ειδικού δημοτικού Καλλιθέας
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Ειδικού Δημοτικού και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Ν. Πρέβεζας
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χίου
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΕΕΕΕΚ Πύργου Ηλείας
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΕΕΕΕΚ Ξάνθης
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΕΕΕΕΚ Λευκάδας
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΕΕΕΕΚ Παύλου Μελά
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΕΕΕΕΚ Λέσβου
Σύλλογος Γονέων ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας
Σύλλογος Γονέων ΕΕΕΕΚ Ρεθύμνου Κρήτης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ:

Η ζωή μου με τον Γιάννη
Συνήγορος των ΑμεΑ
Ο Αυγερινός-Χώρος συζήτησης για τη διαφορετικότητα και τον αυτισμό
Ελλάδα προβλήματα στην ειδική αγωγή
Γονείς που διεκδικούν δημόσια παράλληλη στήριξη
Νομική κίνηση γονέων με παιδιά στην ειδική αγωγή
Γονείς ενωμένοι για την ειδική αγωγή
Η ΜΑΘΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Η Μάθηση Αλλιώς!
Σεβασμό σε Άτομα με Αυτισμό
Είμαι Αυτιστικός
Ένωση ΑμεΑ Αιτ/νιας
Μάχιμοι Γονείς στο Ίντερνετ
“Μαριλένα, ένας άγγελος στη γη” Marilena,an angel on earth/Okamoto syndrome
Υποστήριξη του δικαιώματος των παιδιών στην ειδική αγωγή
ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *