Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Κεραμεικός, Αθήνα)

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Έρευνα, συγκέντρωση, διάσωση και προβολή της ελληνικής και παγκόσμιας κινηματογραφικής…

 

Το ίδρυμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος είναι ένας πολιτιστικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει ως στόχο την έρευνα, συγκέντρωση, διάσωση και προβολή της ελληνικής και παγκόσμιας κινηματογραφικής κληρονομιάς.

Πρόσβαση για Ανάπηρα και Εμποδιζόμενα Άτομα – Χώρος υγιεινής για όλους/όλες – Χώρος στάθμευσης οχημάτων Αναπήρων.

Τηλέφωνα: 2103609695 / 2103612046