ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΓΥΑ: Ανοίγοντας «διαδρομές» εργασίας στο φάσμα του αυτισμού

Ξεκίνησε η λειτουργία του Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).

Το Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης έχει ως βασικό στόχο την εργασιακή απασχόληση και συμπερίληψη ανθρώπων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος υψηλής και μέσης λειτουργικότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η λειτουργία του ΕΓΥΑ υπάγεται στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) «Διαδρομές» και είναι πιλοτική. Σημειώνεται ότι φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Υγείας, φορέας υλοποίησης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΠοΚοιΣΠΕ) και συνδικαιούχοι φορείς οι ΚοιΣΠΕ.

Συνεργασία Four Seasons και Nevronas για την… «Εργασία χωρίς αποκλεισμούς»! (Βίντεο)

Συνεργασία Four Seasons και Nevronas για την… «Εργασία χωρίς αποκλεισμούς»! (Βίντεο)

Το ΕΓΥΑ μέσω μιας εξειδικευμένης επιστημονικής ομάδας και των job coaches παρέχει σε ωφελούμενους, στήριξη και καθοδήγηση, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, ενώ συνεργάζεται με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ώστε να προκύψει το σωστό «ταίριασμα» υποψήφιου και θέσης εργασίας. Παράλληλα, το ΕΓΥΑ παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη και ενημέρωση στο οικογενειακό περιβάλλον των ωφελούμενων.

Είναι επιτακτική, εξάλλου, η ανάγκη της υποστηριζόμενης απασχόλησης της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, καθώς, παρά την ικανότητα και καταλληλότητά τους προς εργασία, βιώνουν συχνά εργασιακό και κοινωνικό αποκλεισμό.
Σε μια κοινωνία που εξελίσσεται, η βαρύτητα της εστίασης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθιστά επιβεβλημένη την συμπερίληψη όλων των εργαζομένων που διαθέτουν ταλέντα και δεξιότητες. Όραμά μας είναι να διασφαλίσουμε την πρόσβαση και την ίση μεταχείριση στην εργασία για τα άτομα με ΔΑΦ, συμβάλλοντας στην συνδιαμόρφωση μιας οργανωσιακής κουλτούρας, κατά την οποία κάθε μέλος μπορεί να προσφέρει ανάλογα με τις ικανότητές που διαθέτει.

Η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς τα άτομα με ΔΑΦ τείνουν να παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η ενίσχυση της ομαδικότητας, η μείωση του ρυθμού κινητικότητας εργαζομένων, η συμβολή στη δημιουργικότητα και την καινοτομία, η άνοδος του ηθικού, η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, η ανάδειξη της πολιτικής ισότητας και της συμπερίληψης και η βελτίωση της φήμης της εταιρείας είναι μόνο λίγα από τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν εργαζόμενοι και εργοδότες.

Η αποτίναξη του στίγματος και η συμπερίληψη, μέσω μιας πραγματικής, αμειβόμενης εργασίας σε περιβάλλον ίσων ευκαιριών συμπυκνώνει τον επιδιωκόμενο ρόλο και το νόημα της δημιουργίας του ΕΓΥΑ για Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος υψηλής και μέσης λειτουργικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου και στο 2106443148.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
Κοι.Σ.Π.Ε Διαδρομές
Σολιώτη 55-57, Αμπελόκηποι 115 22
Τηλ. 210 6443148
e-mail: info.egya@gmail.com

* Η δημιουργία και λειτουργία του Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος πραγματοποιείται με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6 με τίτλο ««Δημιουργία και διετή πιλοτική λειτουργία Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και ειδικότερα για Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) υψηλής και μέσης λειτουργικότητας στον Κοι.Σ.Π.Ε. 10 ου ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), μέσω λειτουργίας Εξειδικευμένου Γραφείων Υποστηριζόμενης Απασχόλησης από ΠΟΚοιΣΠΕ και ΚοιΣΠΕ» και Κωδικό ΟΠΣ 5217909 στο «ΤΠΑ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2025».

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ