ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δράση καταγραφής των ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες από τον Δήμο Καλαμάτας

Μετά τον Δήμο Μονεμβασίας και ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώσε δράση καταγραφής των ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες. Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας ανακοινώνεται ότι για την Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών (ΑμεΑ, ατόμων με κώφωση, τύφλωση, κινητικά προβλήματα κ.λ.π.) που διαβιούν σε δομημένες περιοχές (οικισμοί, πολεοδομικά τμήματα πόλεων κ.λ.π.), των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις, σε περίπτωση εξελισσόμενης πυρκαγιάς.

Έχοντας υπόψη:

  • Αρ. πρωτ. A1161/18-04-2023/ΓΓΠΠ/«Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών…»
  • Ν. 4662/2020«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27 τευχ. Α), όπως ισχύει,

ΑμεΑ και Πολιτική… Προστασία;

ο Δήμος Καλαμάτας, υλοποιεί δράση καταγραφής των ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες και απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση – Ανακοίνωση, ώστε τα ίδια τα άτομα, ή οι προσωπικοί βοηθοί τους, ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα να παρέχουν στοιχεία, εφόσον το επιθυμούν, τα οποία θα καταγραφούν σε ένα Μητρώο για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση τους από τις δημοτικές αρχές σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου.

Στο μητρώο αυτό, θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία επικοινωνίας, η διεύθυνση κατοικίας και η κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση κλπ), τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων καθώς και τα μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησης (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κλπ). Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη πρόνοια για τις Ευάλωτες Ομάδες Πολιτών απαιτείται και στα σημεία προορισμού τους, καθώς κατά την παραμονή τους ενδέχεται να απαιτείται και κατάλληλη υποστήριξη (π.χ. ιατρική φροντίδα).

Τα ανωτέρω στοιχεία θα βεβαιώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση και θα κατατίθενται στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας.

Το μέσο μετακίνησης που θα διατεθεί για την έγκαιρη προληπτική απομάκρυνση των ατόμων αυτών, αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράμετρο για τη δρομολόγηση της δράσης της μετακίνησης των Ευάλωτων Ομάδων πολιτών καθώς επιτρέπει τον ορθό σχετικό προγραμματισμό των μέσων του ΕΚΑΒ και του Δήμου, στην περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή τους αντίστοιχα, τόσο κατά την αρχική απομάκρυνση των ατόμων από την περιοχή όσο και κατά την επιστροφή τους στο χώρο διαμονής τους, όταν πλέον θα έχει παρέλθει ο κίνδυνος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 27213 60707.

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

Πηγή: https://kalamata.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *