AμεΑ CAR

ΑμεΑ: Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας

Ενημερωθείτε για το πως μπορείτε να αιτηθείτε την Απαλλαγή Τελών Κυκλοφορίας. Όλη η διαδικασία υποβολής αίτησης για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, για ΑμεΑ. Βρείτε τα σχετικά έγγραφα.

 

του Νεκτάριου Βεντούρη – Πατέρας Παιδιού με Αναπηρία – Τεχνολόγος Οχημάτων

 

Κάθε χρόνο, το μήνα Νοέμβριο, αναρτώνται στο TAXISnet, τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, του επόμενου έτους.

Αρκετοί συγγενείς ατόμων με αναπηρία, μεταβαίνουν στις οικείες ΔΟΥ για να αιτηθούν την απαλλαγή από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

  • Δικαιούνται όμως, την ανωτέρω απαλλαγή, όλα τα άτομα με αναπηρία;

Προφανώς, όχι.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας, είναι να αναγράφεται στη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ ότι η πάθηση του εξεταζόμενου, συμπίπτει με πάθηση του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, της υπ’ αριθμό Δ18Α 50382633/23-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2710/24-10-2013).

Εφόσον, πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση, ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στην οικεία ΔΟΥ, στο Τμήμα Αυτοκινήτου για να αιτηθεί τη χορήγηση της απαλλαγής.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Δ18Α 5038645 ΕΞ/29-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄274/31-10-2013), τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

α) Αίτηση, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (166 Α΄), όπως ισχύει.

β) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

γ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α. ή Ιατρική βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88.

 

  • Για να εγκριθεί η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, πρέπει το όχημα να ανήκει στο άτομο με αναπηρία;

Μέχρι το 2018, το δικαίωμα απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας, χορηγούνταν μόνο στην περίπτωση που το όχημα ανήκε εξ ολοκλήρου στο άτομο με αναπηρία (βλέπε ΠΟΛ Α.Υ.Ο. 1172/25-11-2010 και ΠΟΛ Α.Υ.Ο 1197/01-09-2015).

Η αναφορά συμπολίτη μας προς το Συνήγορο του Πολίτη, προκάλεσε την παρέμβαση της ανεξάρτητης Αρχής, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 29 του Νόμου 4538 (ΦΕΚ Ά 85/16-05-2018), αναφέρει ότι, “Επίσης, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους.

Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα η προαναφερθείσα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου.”.

Σε συνέχεια της παραπάνω ευνοϊκής νομοθετικής ρύθμισης, η ΑΑΔΕ με την υπ’ αριθμό ΠΟΛ. 1127/5-7-2018, παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες προς τις ΔΟΥ, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι: το δικαίωμα παραχώρησης της απαλλαγής, βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την ενηλικίωση του δικαιούχου. Όταν ενηλικιωθεί, τότε πρέπει το όχημα να μεταβιβαστεί στο όνομά του κι εν συνεχεία να υποβληθούν τα νέα δικαιολογητικά στη ΔΟΥ για να εκδώσει νέα απόφαση απαλλαγής.

Εάν λοιπόν, είσαστε γονέας ή επίτροπος, ανήλικου ατόμου με αναπηρία και η γνωμάτευση ΚΕΠΑ, αναγράφει ότι η πάθησή του  συμπίπτει με πάθηση του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, της υπ’ αριθμό Δ18Α 50382633/23-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2710/24-10-2013), τότε μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση, να τις συμπληρώσετε και να μεταβείτε στην ΔΟΥ που ανήκετε, ώστε να αιτηθείτε την απαλλαγή από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Έγγραφα που θα χρειαστείτε:

Βρείτε την Αίτηση εδώ…

Βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ…

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 4758 (ΦΕΚ Α’ 242/4-12-2020), υπήρξε τροποποίηση στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 και συγκεκριμένα στην περίπτωση Γ της παραγράφου 1, η οποία διαμορφώθηκε ως εξής:
“Γ. Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι: α. είναι άτομα με νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40, ή
β. είναι άτομα με αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας ή
γ. πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή
δ. πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς, μεταμοσχευμένοι ή
ε. πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) ή κυστική ίνωση ή ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας”.

Δείτε το νόμο εδώ…

Δείτε την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ εδώ…

Μείνετε συντονισμένοι στη στήλη ΑμεΑ Car!

 

Γράφει: ο Νεκτάριος Βεντούρης – Πατέρας Παιδιού με Αναπηρία – Τεχνολόγος Οχημάτων

Επιμέλεια: Πόπη Μάλεση – B.A, M.A Psychology

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *