Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Ψυχολόγο στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Ριτσώνα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Κυριακή 13/12/2020 Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος και δύο συστατικές επιστολές με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 82 59 880

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει. 

Θέση
Ψυχολόγος

Περιγραφή θέσης
• Ατομική – ομαδική συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών και εφήβων / ασυνόδευτων ανηλίκων.
• Εντοπισμός περιπτώσεων ατόμων σε κίνδυνο
• Διατήρηση του αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δεδομένων
• Συνεργασία με άλλα τμήματα της Οργάνωσης προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες στις περιπτώσεις που απαιτείται.
• Εκτίμηση και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών αναγκών των παιδιών και εφήβων – ασυνόδευτων ανηλίκων και αναγνώριση των περιστατικών που πιθανόν χρήζουν ειδικής αρωγής.

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολόγου
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Τριετής επαγγελματική εμπειρία
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
• Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιθυμητά προσόντα
• Εμπειρία σε θέματα μεταναστών/ προσφύγων και ευάλωτων ομάδων.
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών).
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Συνεκτιμώμενα προσόντα
• Εθελοντική δράση ή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες πολιτών και συλλογικότητες κοινωνικής δράσης.
• Δίπλωμα οδήγησης

 

Πηγή: https://www.arsis.gr/

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *