ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Θέση Εργασίας για Εργοθεραπευτή

find job

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄ όψιν :

Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1 (μια) θέση Εργοθεραπευτή ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΤΕΙ – ΑΕΙ Ελληνικού Πανεπιστημίου ή άλλου ανάλογου τμήματος ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής (ΤΕΙ – ΑΕΙ).
  • Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (επικοινωνιακό / λειτουργικό επίπεδο).
  • Γνώσεις χρήσης Η/Υ.
  • Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης / μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Επιθυμητά προσόντα:

  • Γνώση δεύτερης Ξένης γλώσσας
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
  • Προϋπηρεσία σε χώρο Ειδικής Αγωγής για εφήβους και ενήλικα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ή/και Νοητική Υστέρηση και επιπρόσθετα γνώσεις / δυνατότητα παρέμβασης σε επίπεδο «ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ».
    Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Διεύθυνση του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη):

Αίτηση

Τίτλο/τίτλους σπουδών.
Βιογραφικό σημείωμα.
Αποδεικτικά προϋπηρεσίας.
Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητά του/της.
Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος:

Tηλ.: 22940 – 91206/96013

Fax: 22940 – 91407

E- mail: info@pammakaristos.eu

Διεύθυνση φορέα: Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005

 

Πηγή: https://www.pammakaristos.gr/

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *