ΑΡΘΡΑ

Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος με Αναπηρία και όχι οι… Αριθμοί

Τα δημόσια έγγραφα που φέρουν την στρογγυλή σφραγίδα του ελληνικού κράτους, ισχύουν έναντι όλων και παράγουν νόμιμα αποτελέσματα για τον κάτοχό τους έως την αναγραφόμενη στο σώμα του εγγράφου ημερομηνία λήξης τους, η οποία δύναται να είναι ορισμένη είτε αόριστη, οπότε το δημόσιο έγγραφο ισχύει εφ’ όρου ζωής του κατόχου του.

 

του Τάκη Αλεξανδράκη – Νομικός

 

Αυτή την πάγια αρχή παραβιάζουν συχνά οι δημόσιες υπηρεσίες ιδίως στην περίπτωση των πιστοποιητικών αναπηρίας. Είναι σαφέστατα αντίθετο με την έννομη τάξη της χώρας μας το ν’ αμφισβητούν την αξία επίσημων δημοσίων εγγράφων όπως τα εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας. Φυσικά οι δημόσιοι λειτουργοί γνωρίζουν τις κυρώσεις που τους επιφυλάσσει ο νόμος σε αυτή την περίπτωση, γι’ αυτό και ποτέ δεν τ’ απορρίπτουν εγχειρίζοντας στον πολίτη έγγραφη απόρριψη του εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας του.

Αντιθέτως προτάσσουν διάφορες προφορικές και μόνο αιτιάσεις που φυσικά ο πολίτης δεν πρέπει να αποδέχεται, αλλά να απαιτεί αποκλειστικά έγγραφη απόρριψη του εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας του, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη αίτηση, σύμφωνα με το πρότυπο.

Όλη αυτή η προσπάθεια έχει στόχο, ο άνθρωπος του οποίου η αναπηρία πιστοποιείται με επίσημο εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας, να πειστεί να υποβάλλει αυτοβούλως αίτημα επανεξέτασης της αναπηρίας του από την υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ.

Αφήνοντας στην άκρη αυτή τη στιγμή το γεγονός των πολλών παραπόνων συνανθρώπων με αναπηρία, για τη συμπεριφορά των μελών των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕΠΑ, η οποία προσβάλει την προσωπικότητα τους, παραπόνων που για ευνόητους λόγους δεν καταλήγουν σχεδόν ποτέ σε καταγγελία, θα αναφερθώ για μια ακόμη φορά στον απαράδεκτο πίνακα εκτίμησης της αναπηρίας, τον οποίο κατά τη διαδικασία της υγειονομικής κρίσης, εφαρμόζει η επιτροπή ΚΕΠΑ.

Είναι κομμένος και ραμμένος για να πετύχει δημοσιονομικές περικοπές. Άλλωστε συντάχτηκε με αυτόν τον αποκλειστικό στόχο. Για αυτό και «γιατρεύει πάσα νόσο» με στόχο να αποδώσει τέτοιο ποσοστό αναπηρίας στον εξεταζόμενο, που θα οδηγήσει σε διακοπή του επιδόματός του, με την συνακόλουθη άρση της παροχής θεραπειών και φαρμάκων. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις ανθρώπων με αναπηρία που πλησιάζουν να συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό επανεξετάσεων από υγειονομική επιτροπή επί σειρά ετών, που όλες μαζί θα πιστοποιούν πως το ποσοστό αναπηρίας είναι άνω του 67% καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των ετών, ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εφ’ όρου ζωής, άρα να μην απαιτείται να επανεξεταστούν ποτέ ξανά, χρησιμοποιούνται διάφορα τεχνάσματα ώστε κάτι τέτοιο να μην γίνει εφικτό.

Στόχος και εδώ η περικοπή των σχετικών κονδυλίων. Επίσης με παρόμοια τεχνάσματα, με αμφιβόλου εγκυρότητας δειγματοληπτικούς ελέγχους που μειώνουν δραματικά το ποσοστό αναπηρίας, πολλοί συνάνθρωποι με αναπηρία καλούνται να επιστρέψουν μεγάλα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Επίσης συχνά παρατηρείται το παράδοξο, στα πιστοποιητικά αναπηρίας ΚΕΠΑ, να μην αναφέρονται όλες οι παθήσεις του εξεταζόμενου, αν και είχαν κατατεθεί στον εισηγητικό φάκελο οι σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις των θεραπόντων ιατρών. Η έλλειψη των τεκμηρίων αυτών οδηγεί την υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ πιθανότατα σε εσφαλμένη εκτίμηση και σε μείωση του ποσοστού αναπηρίας του εξεταζόμενου, γεγονός που θα του προκαλέσει τεράστια προβλήματα και θα του προξενήσει ζημία. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια σε αυτό ακριβώς το κρίσιμο σημείο, όπου ο άνθρωπος με αναπηρία ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του καλείται να λάβει γνώση του αποτελέσματος της υγειονομικής κρίσης της επιτροπής του ΚΕΠΑ.

Πριν υπογράψετε το πρακτικό παραλαβής, θα πρέπει να απαιτείται να διαβάζετε με προσοχή το πόρισμα της υγειονομικής κρίσης, το οποίο δεν έχει προαχθεί ακόμη, σε δημόσιο έγγραφο. Για να μετατραπεί το πόρισμα στο ισχυρό δημόσιο έγγραφο που θ’ αποτελεί το ποιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ, θα πρέπει ο εξεταζόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του να λάβει γνώση του αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ και να υπογράψει πως ανεπιφύλακτα το αποδέχεται.

 

 

Προσοχή!

Πριν θέσετε την υπογραφή σας, μελετήστε κάθε σημείο του κειμένου του πορίσματος, ακόμη και με τη βοήθεια κάποιου ειδικού που εμπιστεύεστε. Τονίζω πως χωρίς την αποδοχή, από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο, του αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας, δεν αποδίδεται νομική ισχύς στο εν λόγω πόρισμα, δεν μπορεί να παράξει κανενός είδους νομικό αποτέλεσμα, δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο. Σημειώνω πως η κατάθεση ένστασης εντός της 10ήμερης προθεσμίας δεν αποτελεί πανάκεια. Είναι προτιμότερο να μην ενεργοποιηθεί ποτέ το εσφαλμένο πιστοποιητικό αναπηρίας, να μην λάβει ισχύ δημοσίου εγγράφου. Σημειώνω τέλος ότι στις περιπτώσεις όπου το πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ διαπιστώνει ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από αυτό που έχει διαπιστωθεί στο εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας, είναι νομικά δυνατή η απαλοιφή του.

 

Στο σημείο αυτό ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους, όλους τους συνανθρώπους με αναπηρία που με συμβουλεύονται, πετυχαίνοντας με τις οδηγίες μου τη δικαίωσή τους. Τέλος θα αναφερθώ στο απάνθρωπο κριτήριο λειτουργικότητας που υπερβαίνοντας τα ιατρικά της καθήκοντα εξετάζει η υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ, συντάσσοντας σχετική έκθεση. Σίγουρα επηρεάζει την ορθότητα της ιατρικής εκτίμησης του ποσοστού αναπηρίας, που δεσμευτικά έχουν καθήκον να υπολογίζουν οι υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, μετατρέποντας το λειτούργημα τους, στο εργαλείο του δημοσιονομικού κόφτη.

Είναι σαφές πως ο άνθρωπος δεν είναι πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής, αλλά τη θέση του έχουν πάρει τα… δημοσιονομικά πλεονάσματα, Όλοι μας πρέπει να συνεργαστούμε, να ενημερωθούμε, ώστε να επανέλθει στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος!

 

Διαβάστε ακόμη…
Μην υπογράψετε Δήλωση Συναίνεσης για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας παροχής του Προνοιακού σας Επιδόματος στον ΟΠΕΚΑ

 

Ευχαριστούμε τον Νομικό ΕΚΠΑ Τάκη Αλεξανδράκη για την αναδημοσίευση του άρθρου

Πηγή: takisalexandrakis.blogspot.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nevronas. All Rights Reserved. | Powered by LiSolutions
error: Content is protected !!