AμεΑ CAR

Όταν τα Αναπηρικά Οχήματα δεν μπορούν να σταθμεύσουν σε θέσεις ΑμεΑ αυτό είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ!

O Νεκτάριος Βεντούρης – Πατέρας Παιδιού με Αναπηρία – Τεχνολόγος Οχημάτων με επιστολή του καταγγέλει τον αποκλεισμό και την απίστευτη ταλαιπωρία της οικογένειάς του, αλλά και άλλων ιδιοκτητών αναπηρικών αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα στο νησί της Κέρκυρας.

 

Αναλυτικά…

Κερατσίνι, 27 Απριλίου 2022

Προς: Βουλευτές Εκλογικής Περιφέρεια Κέρκυρας
Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Κέρκυρας
Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας
Τοπικά και Περιφερειακά ΜΜΕ Κέρκυρας

ΘΕΜΑ: “Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας απέκλεισε τα Άτομα με Αναπηρία (δικαιούχους Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ) από τη συμμετοχή τους στις πασχαλινές εορταστικές εκδηλώσεις στο ιστορικό κέντρο της Παλιάς Πόλης”

Αξιότιμοι-ες κύριοι-ίες,

με το παρόν έγγραφο επιθυμώ όπως σας γνωστοποιήσω ένα γεγονός που σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία του υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη Σπιανάδα (Κάτω Πλατεία).

Τη Δευτέρα του Πάσχα (25/4), η σύζυγός μου, μετά των τριών τέκνων μας, μεταβαίνει οδικώς στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας.

Καθότι το οικογενειακό όχημα εξυπηρετεί τις ανάγκες μετακίνησης ατόμου με αναπηρία, δικαιούχου Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ (Π.Δ. 241/2005 – ΦΕΚ Α’ 290), η σύζυγός μου εισέρχεται στον υπαίθριο δημοτικό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στην Κάτω Πλατεία και κατευθύνεται προς τις θέσεις στάθμευσης που εξυπηρετούν τις ανάγκες των προαναφερόμενων δικαιούχων.

Κατά την είσοδο του οχήματος στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης, διαπιστώνεται ότι στον οικίσκο δεν παρίσταται κάποιος υπάλληλος ενώ σε εμφανές σημείο υπάρχει ταμπέλα/πινακίδα που πληροφορεί ότι υπάρχουν δεκατέσσερις (14) θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ.

Φτάνοντας στις θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ., παρατηρείται ότι υπάρχουν εφτά (7) διαγραμμισμένες θέσεις χρώματος μπλε, όπου έχει τοποθετηθεί μόλις μία (1) κάθετη πινακίδα σήμανσης με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας, ενώ σε όλες τις θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, απουσιάζει η επιδαπέδια σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας.

Επί της ουσίας, η διαφοροποίηση των συγκεκριμένων εφτά (7) θέσεων από τις υπόλοιπες, έγκειται στην αυξημένη διαθέσιμη επιφάνεια και την επικάλυψη αυτής με μπλε χρώμα.

Τη δεδομένη στιγμή άφιξης του οχήματός μας, όλες οι ως άνω εφτά (7) θέσεις στάθμευσης είναι κατειλημμένες από οχήματα που δε φέρουν σε εμφανές σημείο το Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ (με εξαίρεση μόλις ένα όχημα).

Πρόκειται για μία αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς η ελεύθερη είσοδος στο χώρο στάθμευσης σε συνδυασμό με την απουσία υπαλλήλου, ουδεμία διασφάλιση παρέχουν για τη διαφύλαξη των συγκεκριμένων θέσεων προς χρήση των από τους πραγματικούς δικαιούχους.

Οι επιτόπιες προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας αποβαίνουν άκαρπες αφού ουδένας κι ουδέποτε απαντά.

Επιχειρείται τηλεφωνική επικοινωνία με την Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας όπου παρέχεται ενημέρωση ότι δεν είναι ξεκάθαρο, ποιες θέσεις στάθμευσης προορίζονται για την αποκλειστική χρήση από κατόχους του Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ.

Παρόλ’ αυτά δίδεται σήμα ώστε να μεταβεί στο σημείο κινητή αστυνομική μονάδα.

Μετά από είκοσι (20) λεπτά επιχειρείται εκ νέου, τηλεφωνική επικοινωνία με την Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας ώστε μετά από λίγο παρουσιάζεται ένα ζευγάρι αστυνομικών που περιπολούν με ποδήλατα.

Η προφορική ενημέρωση που δίδεται είναι ότι οι εργασίες που αφορούν τη σήμανση των θέσεων, ως θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ θα πραγματοποιηθούν μετά τις εορτές του Πάσχα κι ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω εργασίες, ο υπαίθριος χώρος στάθμευσης δε διαθέτει θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ.

Συμπερασματικά, δε δύναται να βεβαιωθεί παράβαση.

Προς ενίσχυση/τεκμηρίωση της προφορικής ενημέρωσης από τους παριστάμενους αστυνομικούς, επισημαίνεται συμπληρωματικά, ότι ο Διοικητής Τροχαίας Κέρκυρας είναι ενήμερος για τη διαμορφωθείσα κατάσταση.

Εφόσον αποχωρούν οι αστυνομικοί υπάλληλοι, η σύζυγός μου συνεχίζει την αναζήτηση κατάλληλης θέσης στάθμευσης ώστε να αποβιβάσει με άνεση και ασφάλεια το μέλος της οικογένειας, δικαιούχο του Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ..

Κρίνεται ωφέλιμο να παρατεθούν ορισμένα πρόσθετα γεγονότα.

Οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι η λειτουργία του υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης στην Κάτω Πλατεία απασχολεί εδώ και πολύ καιρό, τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τους επαγγελματίες του ιστορικού κέντρου της Παλιάς Πόλης.

Η εναρμόνιση των προϋποθέσεων λειτουργίας του με την ισχύουσα νομοθεσία σε συνδυασμό με τη διαχείρισή του και τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής, έχουν απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο ενώ έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης μεταξύ τοπικών φορέων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.

Στις 02 Αυγούστου 2016 εκδίδεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 57775/23527 (ΑΔΑ: 7Δ6Ο7ΛΕ-Ζ9Ι) “Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας Υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων” με την οποία ανανεώνεται για τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της, η “υπ’ αριθ. 4061/07-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΕ-Μ29) άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως χωρητικότητας διακοσίων εβδομήντα (270) θέσεων, εκ των οποίων πέντε (5) θέσεις ΑμεΑ. όπου η στάθμευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους» και λειτουργία μετά την 18:00 ώρα, εκμετάλλευσης του Δήμου Κέρκυρας πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων (parking)”.

Γίνεται αντιληπτό ότι η ισχύς της ανωτέρω βεβαίωσης έπαυσε την 1η Αυγούστου 2019, ενώ από τα όποια δημοσιευμένα έγγραφα δεν προκύπτει η ανανέωσή της.

Αναντίρρητα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή παρέλειψε/ξέχασε/δε μερίμνησε να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας.

Άρα, από την 1η Αυγούστου 2019 ο υπαίθριος δημοτικός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στην Κάτω Πλατεία λειτουργεί χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

Με την υπ ΄αριθμό πρωτοκόλλου 167433/25-06-2021 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΑ1Β465ΧΘΞ-ΑΘ7), εγκρίνεται η προσωρινή λειτουργία του οργανωμένου υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του Δήμου Κέρκυρας στην Πλατεία Βίκτωρος Δούσμανη στη Σπιανάδα (Κάτω Πλατεία) στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ενώ στο τελευταία εδάφιο αναφέρεται ότι “η απόφαση αυτή δεν αντικαθιστά τυχόν απαιτούμενη άδεια από άλλη κρατική αρχή, εάν από άλλες διατάξεις προκύπτει τέτοια υποχρέωση”.

Στις 12 Νοεμβρίου 2021, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 5273/Β’ η υπ’ αριθμό 315162 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα “Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων”, όπου αναφέρει τα εξής:

Άρθρο1 – Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, το παράβολο και οι κυρώσεις για τη γνωστοποίηση λειτουργίας των υπαίθριων, και στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι υπαίθριοι και οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.24.02 και 52.21.24.03, καθώς και οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.24.05.

Άρθρο 2- Αρμόδια Αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ορίζεται η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάγονται οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Άρθρο 10 – Καταργούμενες διατάξεις

Η υπό στοιχεία 81590/1446/Φ.4.2./2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότητσης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β’ 3002), καταργείται αναφορικά με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων καθώς και για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων”.

Επομένως, η έναρξη λειτουργίας του υπαίθριου χώρου στάθμευσης πρέπει να γίνει από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας με υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας προς την Υπηρεσία Μεταφορών κι Επικοινωνιών της Π.Ε. Κέρκυρας.

Η 31η Δεκεμβρίου 2021, ημερομηνία λήξης της προσωρινής άδειας λειτουργίας, παρέρχεται, χωρίς να έχει υπάρξει κάτι νεότερο επ’ αυτού.

Παραμονές της Μεγάλης Εβδομάδας, ο υπαίθριος δημοτικός χώρος στάθμευσης στην Κάτω Πλατεία κλείνει ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες διαγράμμισης στα πλαίσια των ενεργειών εναρμόνισης με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στις 15 Απριλίου 2022, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κύριος Νίκος Καλόγερος, κατά τη συνέντευξη του σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, παραδέχεται ότι σημειώθηκε μια 15θήμερη καθυστέρηση για την έναρξη των εργασιών διαγράμμισης και για την οποία θα αποδοθούν ευθύνες ενώ ισχυρίζεται ότι ο υπαίθριος δημοτικός χώρος στάθμευσης δε λειτουργεί υπό την εποπτεία των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου.

Επιπροσθέτως, βεβαιώνει ότι την Μεγάλη Εβδομάδα ο χώρος θα λειτουργήσει κανονικά, με την άδεια γνωστοποιημένη καθώς έχει προετοιμάσει το φάκελο, συγκεντρώνοντας όλα τα δικαιολογητικά.

Παραθέτοντας το χρονοδιάγραμμα, ο κύριος Καλόγερος αναφέρει ότι το Σάββατο του Λαζάρου (16/4) θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαγράμμισης κι ότι τη Μεγάλη Δευτέρα (18/4) ή τη Μεγάλη Τρίτη (19/4) θα υποβάλλει τη γνωστοποίηση λειτουργίας.

Πάραυτα, ακόμα κι αν δεν κατατεθεί η γνωστοποίηση λειτουργίας, δεσμεύεται ότι ο χώρος θα λειτουργήσει χωρίς την καταβολή αντιτίμου αλλά με την εποπτεία δημοτικών υπαλλήλων.

Στις 17 Απριλίου 2022, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, μέσω του λογαριασμού προφίλ που διατηρεί και της σελίδας που διαχειρίζεται στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook, δημοσιεύει το κάτωθι κείμενο:
“Παραδόθηκε χθες στις 18:00 προς χρήση το πάρκινγκ στην κάτω πλατεία. Έχοντας ήδη γνωστοποιηθεί ΚΑΙ η άδεια λειτουργίας του. Αφού ξεπεράσαμε το πρόβλημα με τα fake news, αφοί απομακρύνθηκαν τα οχήματα με την χρήση δύο γερανών της τροχαίας αφού σταμάτησαν να εισέρχονται από τα πεζοδρόμια αυτοκίνητα κ.α….!
Εντός 4 ημερών ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες διαγραμμίσεις και αμέσως δόθηκε στο κοινό.
Θέλω να ευχαριστήσω τον σύμβουλο μας πολιτικό μηχανικό Angelos Koulouris , την Δ/ντρια Τ.Υ Mary Kalogianni τον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών Thomas Batsoulis τον τοπογράφο μηχανικό μας Aris Giannousis, το συνεργείο οδοσήμανσης και τον κ Μπάκολη, για την ομαδική δουλειά και την εργωδη προσπάθεια τους ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Την Τροχαία Κερκυρας και τον Διοικητή κ Βλαχόπουλο.
Τέλος το συνεργάτη Κώστα Φατούρο και την εταιρεία του SUPERIOR όπου μας διέθεσε Δωρεάν το εξαιρετικό προσωπικό του, τον κατάλληλο επαγγελματικό εξοπλισμό τους για την οδοσήμανση.
ΥΓ: Εύχομαι οι χρήστες του χώρου, να ακολουθήσουν πλέον πιστά τις οδηγίες και τους κανόνες που έχουν τεθεί”.

Ο κύριος Καλόγερος γράφει ότι “ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες διαγραμμίσεις”, αποφεύγοντας την οποιαδήποτε αναφορά για τη μη τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης, ενώ δηλώνει ότι έχει “γνωστοποιηθεί ΚΑΙ η άδεια λειτουργίας του”.

Σύμφωνα με το νόμο 4442/2016 “Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις”(ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί κι ισχύει, στο Κεφάλαιο ΚΣΤ “Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων”, αναφέρονται τα εξής:

 • στο άρθρο 175 “Γνωστοποίηση λειτουργίας”, παράγραφος 4 ότι “Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του”
 • στο άρθρο 176 “Παράβολο”, ότι “Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή του παραβόλου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 179 ”
 • στο άρθρο 179 “Εξουσιοδοτικές διατάξεις”, στις παραγράφους 1 και 2, ότι “1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζονται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 176, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα”.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 315162/2021 (ΦΕΚ 5273/Β/12-11-2021) “Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων”, ορίζονται τα εξής:

 • στο άρθρο 2 “Αρμόδια Αρχή” ότι, “Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ορίζεται η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάγονται οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων”
 • στο άρθρο 3 “Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης” ότι, “1. Για την έναρξη λειτουργίας υπαίθριου ή στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.
  2…
  3…
  4…
  5. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
  6. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του”
 • στο άρθρο 4 “Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου” ότι, “Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά ανά περίπτωση:
  Α. Για τους υπαίθριους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
  1…
  2…
  3…
  10. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7 της παρούσας”
  στο άρθρο 7 “Παράβολο” ότι, “1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 176 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €).
  2…
  3…
  4…
  5. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας”.

Από τα προεκτεθέντα συνάγεται καλόπιστα, ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας υπέβαλε τη γνωστοποίηση λειτουργίας του υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης στην Κάτω Πλατεία, προς την αρμόδια αρχή, ήτοι την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, πριν την Κυριακή 17 Απριλίου 2022, δηλαδή την ημερομηνία δημοσίευσης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών.
Σημειώνεται ότι τα περισσότερα τοπικά μέσα ενημέρωσης σπεύδουν άκριτα και χωρίς προηγούμενη έρευνα όπως θα φανεί αμέσως παρακάτω, να αναπαράγουν τη δημοσίευση του κύριου Καλόγερου.

Παραδόξως, τα έγγραφα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με τους ισχυρισμούς του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, αφού:

 • στις 20 Απριλίου 2022, εκδίδεται η υπ’ αριθμό 730 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αρ. πρωτ.: 14417, ΑΔΑ: ΨΘΖΘ46ΜΓ2Α-Ω40) με την οποία αποφασίζεται η έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και η δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό ευρώ (100,00€) που αφορά στην πληρωμή παραβόλου για την γνωστοποίηση λειτουργίας του πάρκινγκ της Κάτω Πλατείας και
 • στις 21 Απριλίου 2022, εκδίδεται το υπ’ αριθμό 409 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής (ΑΔΑ: Ψ6ΧΘ46ΜΓ2Α-ΙΔΡ), ύψους εκατό ευρώ (100,00€) με αιτιολογία πληρωμής “Παράβολο έκδοσης άδειας πάρκινγκ πλατείας”.

Αναμφίβολα, εγείρεται πλήθος προβληματισμών καθώς σύμφωνα με τα προαναφερόμενα προκύπτουν τα εξής δύο σενάρια:

 1. η γνωστοποίηση λειτουργίας του υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης στην Κάτω Πλατεία, υπεβλήθη στις 21 Απριλίου 2022 (ημέρα Μεγάλη Πέμπτη), γεγονός που σημαίνει ότι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριος Νίκος Καλόγερος ψεύδεται στην από 17 Απριλίου 2022 δημοσίευσή του
 2. η γνωστοποίηση λειτουργίας του υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης στην Κάτω Πλατεία, υπεβλήθη πριν τις 17 Απριλίου 2022, χωρίς να έχει καταβληθεί το αντίτιμο για την έκδοση του σχετικού παραβόλου, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα ανωτέρω αφορούν το τυπικό κι ενδεχομένως το πολιτικό σκέλος του ανακύπτοντος ζητήματος.
Υπάρχει όμως και το ουσιαστικό σκέλος, το οποίο αφορά την αδικαιολόγητη παράλειψη των αρμόδιων υπηρεσιών να τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση ώστε να χαρακτηριστούν και να καθοριστούν οι θέσεις στάθμευσης Α.Με.Α. στον υπαίθριο δημοτικό χώρο στάθμευσης στην Κάτω Πλατεία.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 455/1976 (ΦΕΚ Α’ 169, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί κι ισχύει, οι θέσεις στάθμευσης αναπήρων πρέπει να σημαίνονται με κατάλληλες αναγραφείς, ενώ με την Υπουργική Απόφαση 52907/2009 (ΦΕΚ Β’ 26221) “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”, στο άρθρο 7 “Χώροι στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία”, αναφέρεται ότι “Στους κοινόχρηστους χώρους στους οποίους προβλέπεται η κατασκευή χώρων στάθμευσης κοινής χρήσης προβλέπονται ειδικές θέσεις για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρία, σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων, με ελάχιστο αριθμό τη μία θέση.

Το ελάχιστο πλάτος των ειδικών αυτών θέσεων καθορίζεται σε 3,50μ.

Από τις ειδικές αυτές θέσεις μία (1) τουλάχιστον ικανοποιεί απαιτήσεις στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων τύπου VAN ή πρόσβασης σε όχημα από το πίσω μέρος με ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις 4,50μΧ6,60μ.
Στο τμήμα που προβλέπονται οι ειδικές θέσεις οχημάτων ατόμων με αναπηρία προβλέπεται η κατάλληλη σύνδεση της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο πεζοδρόμιο με κεκλιμένο επίπεδο.
Οι ειδικές θέσεις στάθμευσης σημαίνονται επί εδάφους και επί στύλου με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης”.

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, εν μέσω της πασχαλινής περιόδου, όχι μόνο κατάφερε να αποκλείσει τους επισκέπτες/δημότες/μόνιμους κατοίκους με αναπηρία και τις οικογένειές τους από τις εορταστικές εκδηλώσεις ή/και μια επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της Παλιάς Πόλης αλλά ταυτόχρονα τους στέρησε τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το δικαίωμα άρσης του ως άνω αποκλεισμού.

Κατά τα άλλα, σήμερα (27/4), ορισμένα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, δημοσίευσαν ότι η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, κυρία Μερόπη Υδραίου εξέδωσε την παρακάτω ευχαριστήρια ανακοίνωση:
“Με την ευκαιρία ολοκλήρωσης των εκδηλώσεων του Πάσχα, η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Υδραίου, ευχαριστεί την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το Λιμενικό, τον ΟΛΚΕ, το ΕΑΚ και όλους όσοι συμμετείχαν καθώς και τους εργαζόμενους του Δήμου που απασχολήθηκαν τις γιορτινές ημέρες και κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή διεξαγωγή των εκδηλώσεων μέσα σε δύσκολες συνθήκες, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των φετινών επισκεπτών.
Ευχαριστεί, επίσης, όλους τους επισκέπτες μας που επέλεξαν την Κέρκυρα αυτές τις ημέρες.
Για ακόμα μια χρονιά επιβεβαιώθηκε η φήμη του νησιού μας ως κορυφαίος πασχαλινός προορισμός”.

Όντως, για ακόμα μία χρονιά επιβεβαιώθηκε η φήμη ότι η Κέρκυρα είναι κορυφαίος πασχαλινός προορισμός, αρκεί ο επισκέπτης/δημότης/μόνιμος κάτοικος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς τους που έχει αναπηρία, να μην εκφράσει την επιθυμία να επισκεφτεί το ιστορικό κέντρο της Παλαιάς Πόλης.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Νεκτάριος Βεντούρης – Πατέρας Παιδιού με Αναπηρία – Τεχνολόγος Οχημάτων

Μείνετε συντονισμένοι στη στήλη ΑμεΑ Car!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *