ΑΡΘΡΑ

Οδηγός για την Ισότιμη Πρόσβαση και Συμπερίληψη στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

Ολοκληρώθηκε η έκδοση του Οδηγού για την Ισότιμη Πρόσβαση και Συμπερίληψη στα Ελληνικά ΑΕΙ, ο οποίος προέκυψε από τις εργασίες δύο Αλληλοδιδακτικών Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΑΘΟΕ) με τίτλο: “ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΠΠΣ ΤΟΥ ΔΠΘ” και “ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ AEI”, τις οποίες εγκαινίασε και συντόνισε η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ.

 

Ο Οδηγός ολοκληρώθηκε μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τον Ιούλιο του 2021, κατά το πρότυπο των Thematic Peer Groups του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πανεπιστημίων (https://eua.eu/).

Φοιτητές στο φάσμα του Αυτισμού: Εμπόδια, Δυνατότητες και τρόποι Στήριξης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Φοιτητές στο φάσμα του Αυτισμού: Εμπόδια, Δυνατότητες και τρόποι Στήριξης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στον Οδηγό αυτό, ο οποίος κοινοποιήθηκε στα Ιδρύματα της χώρας, την ΕΘΑΑΕ και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, “οι θεματικές ομάδες εργασίας α) διερεύνησαν πώς τα ελληνικά ΑΕΙ μπορούν να υποστηρίξουν τα ΠΠΣ στην προσπάθειά τους για ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη, αλλά και β) προσπάθησαν να αναδείξουν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην ημεδαπή και αλλοδαπή και στοχεύουν στην συμπερίληψη και ενδυνάμωση ΑΜΕΑ ή ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο και εκπαιδευτικές προσδοκίες με την υιοθέτηση π.χ. καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, φοιτητοκεντρικής αξιολόγησης της προόδου μάθησης και επίδοσης, αναγνώρισης των πρότερων γνώσεων”.

“Το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης και συμπερίληψης επιλέχτηκε ως θεματική της ΑΘΟΕ, καθώς τα πανεπιστημιακά ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση και συμπεριληπτικές μαθησιακές διαδικασίες για όλους κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρουν, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των σπουδών τους.”

Σύμφωνα με τον Οδηγό:

“Συμπεριληπτικό Περιβάλλον είναι:

Ένα περιβάλλον όπου όλοι οι φοιτητές μπορούν:

Να εκφράσουν ελεύθερα το ποιοι είναι, τις απόψεις τους και τις ιδέες τους

Να συμμετέχουν σε κάθε μαθησιακή δραστηριότητα εντός και εκτός τάξης, ομαδική ή ατομική

Να νιώθουν ασφαλείς και να μην φοβούνται μήπως δεχτούν απειλές, παρενόχληση ή αστήρικτη κριτική

Να νιώθουν ότι τους σέβονται και ότι αναγνωρίζονται από τους εκπαιδευτικούς και

τους συμφοιτητές τους”

Στις ΑΘΟΕ συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ, επιστημονικό προσωπικό και φοιτητές από τα ακόλουθα πανεπιστήμια: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, πραγματοποιήθηκαν από δύο εξ αποστάσεως συναντήσεις με την κάθε ομάδα, με συγκεκριμένη κάθε φορά ατζέντα, η οποία συνοδευόταν από αντίστοιχο υλικό προς συζήτηση. Στις συναντήσεις αξιοποιήθηκαν βιωματικές τεχνικές μάθησης.

Δείτε τον οδηγό εδώ…

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *