ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο ΟΠΕΚΑ κόβει επιδόματα ΑμεΑ και η Υφυπουργός Εργασίας αδιαφορεί

Επιστολή διαμαρτυρίας της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών προς την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δόμνα- Μαρία Μηχαηλίδου, για την μη παρέμβαση της στον ΟΠΕΚΑ ως προς τις περικοπες εν μέσω πανδημίας κορονοϊού σε προνοιακά επιδόματα.

 

Αναλυτικά η Επιστολή

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 655/242
Αθήνα, 27/04/2020

Προς: Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
κα Δόμνα- Μαρία Μηχαηλίδου

Θέμα: «Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του σωματείου – μέλους της Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για την μη παρέμβαση σας στον ΟΠΕΚΑ ως προς την περικοπή εν μέσω πανδημίας κορονοϊού του επιστημονικού προνοιακού επιδόματος που λαμβάνουν οι τυφλοί επιστήμονες (δικηγόροι κλπ.) καθώς και την περικοπή προνοιακών επιδομάτων σε άτομα που λαμβάνουν ορφανικές συντάξεις και αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση καθώς και τροποποίηση της ΚΥΑ Π4γ/Φ.421/οικ.2864 ΦΕΚ 629/1995 για την χορήγηση του επιστημονικού επιδόματος σε απόφοιτους Πανεπιστημιακού και Α Τεχνολογικού επιπέδου, οι οποίοι ασκούν επάγγελμα σύμφωνα με την ειδικότητα τους»

Κοιν.:
1) Πρωθυπουργό της Χώρας,
κο Κυριάκο Μητσοτάκη
2) Αρχηγούς Πολιτικών Κομμάτων
3) Υπουργό Επικρατείας,
κο Γιώργο Γεραπετρίτη
4) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
κο Γιάννη Βρούτση
5) Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης
της Φτώχειας,
κο Γιώργο Σταμάτη
6) Γραμματέα Ατόμων με Αναπηρία της ΝΔ,
κο Κώστα Λολίτσα
7) Ε.Σ.Α.μεΑ.

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, Ε.Ο.Τ., ο επίσημος κοινωνικός εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), καθώς και το σωματείο- μέλος της Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών(Π.Σ.Τ.), διαμαρτύρονται έντονα για την μη παρέμβαση σας στον ΟΠΕΚΑ, παρότι με τα έγγραφα υπ’ αριθμόν 585/191 της 31/03/2020 και 600/197 της 6/4/2020 προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας και τα οποία σας κοινοποιήσαμε, κατήγγειλαν την αναλγησία και την αυθαιρεσία του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, ως μη όφειλε και παραβιάζοντας κατάφορα την νομοθεσία η οποία προνοεί ώστε οι τυφλοί επιστήμονες όταν ασκούν αποδεδειγμένα επάγγελμα σύμφωνα με το πτυχίο τους, να λαμβάνουν το επιστημονικό επίδομα (ΦΕΚ 672, τεύχος Β΄14-07-1977 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΩΝ, ΦΕΚ 296 τεύχος Β΄26-3-1979 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΦΕΚ 931 τεύχος Β΄21-5-2008 Αύξηση επιδομάτων τυφλών μέχρι 2011), το οποίο ανέκαθεν χορηγείται προκειμένου να στηριχθούν κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, προχώρησε εντελώς αυθαίρετα και χωρίς νόμιμη αιτία στην περικοπή του ανωτέρω επιδόματος.

Το πρόβλημα ανεφύει σε συναδέλφους που τυγχάνουν συνταξιούχοι από προγενέστερη εργασία και οι οποίοι βάσει προηγούμενων νόμων αλλά και του προσφάτου 4670/2020, άρθρο 27, παρ.4 εδ. γ΄ παρότι είναι συνταξιούχοι από προγενέστερη εργασία, εντούτοις τους παρέχετε εκ του νόμου το δικαίωμα εφόσον είναι δικηγόροι εγγεγραμμένοι στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο να ασκούν κανονικά δικηγορία, καθώς επίσης και σε συναδέλφους που εμπίπτουν στην διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 1968/91 η οποία ορίζει: “Τυφλοί δικηγόροι προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο Νομικών, σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977, δεν απαιτείται να παραιτηθούν από το δικηγορικό λειτούργημα”. Το επιστημονικό επίδομα χορηγείται επί σειρά ετών στους τυφλούς επιστήμονες, οι οποίοι σημειωτέων είναι ελάχιστοι και οι οποίοι αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα σύμφωνα με την ειδικότητα τους, είναι δε απαραίτητο και τούτο διότι δίδεται για να στηριχθούν κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, που απαιτεί να αντιμετωπίσουν έντονο ανταγωνισμό και πολλαπλές δυσχέρειες.

Επομένως, εάν ένας τυφλός επιστήμονας είναι συνταξιούχος πλην όμως ασκεί επάγγελμα αποδεδειγμένα σύμφωνα με την ειδικότητα του, δικαιούται να λαμβάνει για τους προεκτεθέντες λόγους το επιστημονικό προνοιακό επίδομα ολόκληρο και όχι μειωμένο που θα ελάμβανανε ως απλός συνταξιούχος. Και τούτο διότι κατά πάγια αρχή του νομικού μας δικαίου στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν δυο επιλογές δυνάμενες να εφαρμοστούν για τον ίδιο δικαιούχο, εφαρμόζεται πάντοτε η ευνοϊκότερη ρύθμιση καθώς επίσης και όταν υπάρχει ειδική διάταξη που ρυθμίζει το αυτό θέμα υπερισχύει της γενικής.

Επιπλέον και κατόπιν διαπίστωσης δυσαρμονίας και διαφόρων αντιφάσεων του κανονιστικού πλαισίου παροχής του προνοιακού επιδόματος για την κατηγορία των τυφλών επιστημόνων, η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, προτείνουν την τροποποίηση της ΚΥΑ Π4γ/Φ.421/οικ.2864 ΦΕΚ 629/1995, ώστε να δικαιωθεί μια μικρή ομάδα συναδέλφων που σήμερα αποκλείονται από την λήψη του. Η πρόταση τροποποίησης της Απόφασης Π4γ/Φ.421/οικ.2864 ΦΕΚ 629/1995 «Αύξηση του επιδόματος των τυφλών δικηγόρων (που αποδεδειγμένα ασκούν το επάγγελμά τους) και τυφλών επιστημόνων (Πανεπιστημιακού επιπέδου), που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν αποδεδειγμένα την επιστήμη τους» έχει ως εξής: «Οι τυφλοί επιστήμονες Πανεπιστημιακού και Α Τεχνολογικού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν αποδεδειγμένα την επιστήμη τους, λαμβάνουν προνοιακό επίδομα του αυτού ποσού». Προς επίρρωση των ανωτέρω σας επισυνάπτουμε το απαντητικό έγγραφο του Τμήματος Ατόμων με Αναπηρία (Α.μεΑ.) του οικείου Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου Δ12α/Φ.32/Γ.Π.54051/1566 της 29-01-2019 προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τότε πάροχο των προνοιακών- αναπηρικών επιδομάτων, με το οποίο δικαιώνεται απολύτως το αίτημα μας. Τονίζουμε ότι, οι συνάδελφοι πτυχιούχοι ΤΕΙ που αιτούνται τη δικαίωσή τους δεν ξεπερνούν τα δέκα άτομα, γεγονός που θα έχει μηδαμινό δημοσιονομικό κόστος, περίπου στις 40.000 ευρώ το χρόνο.

Περαιτέρω ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε αιφνίδια σε περικοπή του προνοιακού επιδόματος κατά το ήμισυ το οποίο λαμβάνουν άνεργοι συνάδελφοι, επειδή λαμβάνουν ως έμμεσα ασφαλισμένοι και ανίκανοι προς εργασία μέρος της σύνταξης θανόντος γονέα (ορφανική σύνταξη), η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό του επιδόματος του ανέργου (πολλές φορές δε κατά πολύ μικρότερη), χωρίς να ληφθεί υπόψη η εξαίρεση της παραγράφου Β.1. της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με αριθμ. πρωτοκ. Π3α/Φ.32/3226/13-09-2001, καθώς και του υπ. αριθμ.3 της σύνοψης της ιδίας εγκυκλίου. Πρόκειται για άτομα που έχει αποβιώσει ο γονέας τους, λαμβάνουν μέρος της σύνταξής του (σε αρκετές περιπτώσεις είναι μεταξύ 80 και 160€ !!!) και κάποιων μάλιστα οι γονείς έχουν εκλείψει και οι δύο από τη ζωή. Μάλλον πρόκειται για κάποιο λάθος στη διασταύρωση στοιχείων, πλην όμως, δεδομένης της κατάστασης πρόληψης, προστασίας και αντιμετώπισης του νέου κορονοϊού, η αναστολή του αναπηρικού επιδόματος για αυτά τα άτομα και τις οικογένειες τους είναι τραγική (σχεδόν στο σύνολό τους τα επιδόματα αυτά χρησιμοποιούνται για τον βιοπορισμό αυτών των ανθρώπων, αφού αποτελούν και την μοναδική πηγή εσόδων κάλυψης δαπανών για την διαβίωσή τους), αλλά είναι και εξαιρετικά δύσκολο έως και αδύνατο να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις από τον ασφαλιστικό φορέα που λαμβάνουν τα μικροποσά αυτών των συντάξεων (περιορισμός-απαγόρευση κυκλοφορίας, μη ύπαρξη και αδυναμία χρήσης διαδικτύου από τα άτομα, απώλεια των βεβαιώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών κ.ο.κ.) στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να αποδείξουν ότι ορθώς ελάμβαναν το επίδομα αυτό επί σειρά ετών και μετά από επαναλαμβανόμενους ελέγχους που ήδη έχουν διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των περιφερειών και των δήμων που είχαν την ευθύνη χορήγησης αυτών των επιδομάτων την τελευταία οκταετία μέχρι το 2019.

Επισημαίνουμε ότι στις έντονες διαμαρτυρίες μας για τις παράνομες προαναφερθείσες ενέργειες του ΟΠΕΚΑ εναντίον τυφλών δικαιούχων προνοιακού επιδόματος ανταποκρίθηκαν πλείστοι όσοι βουλευτές συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν καταθέσει σχετικές αναφορές και τελούν εν αναμονή απάντησης, όπως οι: Ζέττα Μ. Μακρή, βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Αθανάσιος Λιούπης, βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ηγουμενίδης βουλευτής Ν. Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κεγκέρογλου, βουλευτής Ν. Ηρακλείου και Γιώργος Μουλκιώτης, βουλευτής Ν. Βοιωτίας του ΚΙΝ.ΑΛ., Κωνσταντίνος Χήτας, βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Λύσης, Κρίτων Αρσένης, βουλευτής Δυτικής Αθήνας του ΜέΡΑ25 και Γιώργος Λογιάδης, βουλευτής Ν. Ηρακλειου του ΜέΡΑ25.

Κυρία Υφυπουργέ,

Στις κρίσιμες ώρες που διανύει η χώρα μας και η ανθρωπότητα παγκοσμίως και τη στιγμή που η Κυβέρνηση δηλώνει σε όλους τους τόνους την πρόθεση της να προστατεύσει και να ανακουφίσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες λαμβάνοντας μέτρα για τη στήριξη εργαζομένων και εργοδοτών που πλήττονται από την πρωτόγνωρη οικονομική δυσπραγία λόγω της πανδημίας, απαιτούμε την άμεση επιτέλους παρέμβαση σας στον ΟΠΕΚΑ για την επίλυση των ανωτέρω έτσι ώστε να αρθεί η αδικία, να περιέλθουν τα επιδόματα στην προτέρα κατάσταση και να επιστραφεί αυθωρεί το παρανόμως παρακρατηθέν μέρος του επιδόματος. Τέλος δηλώνουμε ότι σε περίπτωση μη άμεσής επίλυσης των ανωτέρω ζητημάτων, τα οποία αποτελούν κεκτημένα δικαιώματα των συναδέλφων επί σειρά ετών θα επιδιώξουμε την επίλυση τους με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Με εκτίμηση
Για το Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Γιαλλούρης

Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Τσαβαλιά

Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Τ.

Ο Πρόεδρος
Ηλίας Μαργιόλας

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Σηφάκης

 

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *