ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΚΙΕ: Η Υγεία δεν είναι εμπόρευμα

Με ανακοίνωση η ομάδα εθελοντών του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού (ΜΚΙΕ) τοποθετείται για το νέο νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

 

Το κείμενο της ανακοίνωσης:

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μετά από την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση λόγω των πολιτικών λιτότητας από το 2011, σήκωσε αποκλειστικά και όλο το βάρος της πανδημίας με αποτέλεσμα να βρίσκεται σχεδόν υπό κατάρρευση.

Ειδικά η υποβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), μία συνειδητή υποβάθμιση από όλες τις κυβερνήσεις, και η απουσία της στην μάχη της πανδημίας, κόστισε σε αυξημένες νοσηλείες και θανάτους λόγω covid. Κατά την διάρκεια της πανδημίας αναδείχτηκε ο σημαντικός ρόλος της ΠΦΥ γενικά στην δημόσια υγεία, ως ο πιο βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκτός από αυτόν τον αυτονόητο βασικό της ρόλο, υπάρχει άμεση αναγκαιότητα αναβάθμισης της για την διαχείριση και αντιμετώπιση των δεκάδων χιλιάδων ασθενών που υποφέρουν ήδη από το σύνδρομο long covid.

ΜΚΙΕ: Ζητάμε συνταγογραφούμενα και δωρεάν τεστ ανίχνευσης και ουσιαστικά μέτρα

ΜΚΙΕ: Ζητάμε συνταγογραφούμενα και δωρεάν τεστ ανίχνευσης και ουσιαστικά μέτρα

Δυστυχώς οι αλλαγές που φέρνει στην λειτουργία της το νέο νομοσχέδιο, όχι μόνο δεν την αναβαθμίζει, αλλά δυστυχώς την υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο εις βάρος της υγείας αλλά και της τσέπης των ασθενών.

Ας δούμε τρία από τα βασικά σημεία αυτών των αλλαγών που αφορούν αποκλειστικά την ΠΦΥ και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τους για τους ασθενείς.

Α. “6. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Καθιερώνεται σύστημα παραπομπών των πολιτών από τον προσωπικό ιατρό ως αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγείας. Ο προσωπικός ιατρός καθοδηγεί τον πολίτη και λειτουργεί ως «πύλη εισόδου» για την πρόσβαση των εγγεγραμμένων πολιτών στις δομές και υπηρεσίες υγείας. Το σύστημα παραπομπών από τον προσωπικό ιατρό δεν ισχύει για τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά.

Αυτό σημαίνει πως η δυνατότητα ενός ασθενούς με ένα πρόβλημα υγείας που χρήζει αντιμετώπισης από έναν πιο εξειδικευμένο ιατρό σε νοσοκομείο, εξαρτάται από την κρίση του προσωπικού του ιατρού. Εάν δεν τον παραπέμψει ο προσωπικός του ιατρός η μόνη εναλλακτική λύση για τον ασθενή είναι να πληρώσει από την τσέπη του. Αντιγραφή ενός απολύτως αποτυχημένου μοντέλο σε όποιες χώρες εφαρμόστηκε με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αγγλία.

Β. ι η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Οι χρονίως πάσχοντες εγγράφονται σε προσωπικό ιατρό, ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και παραπέμπονται άπαξ ανά έτος σε εξειδικευμένους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι μπορούν να υπηρετούν σε δημόσιες μονάδες υγείας είτε να είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε να εργάζονται σε συμβεβλημένους παρόχους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ”

Δηλαδή ένας ασθενής με ένα οποιαδήποτε χρόνιο πρόβλημα υγείας για το οποίο παρακολουθείται από τον αντίστοιχης ειδικότητας Θεράποντα ιατρό με την ενδεδειγμένη από αυτόν φαρμακευτική αγωγή, αυτός ο ασθενής θα έχει μόνο μια φορά δικαίωμα να εξεταστεί από τον θεράποντα ιατρό του. Εάν χρειαστεί περισσότερες φορές, που είναι όχι απλά βέβαιο αλλά και συνήθως επιβεβλημένο για την υγεία του, έχει δυο επιλογές ή να πληρώσει από την τσέπη του ή να περιμένει να περάσει ο χρόνος με τις όποιες συνέπειες στην υγεία του. Δυστυχώς το συγκεκριμένο μέτρο, (και πολλά άλλα σε αυτό το νομοσχέδιο) θα επιβαρύνει την υγεία των ασθενών, καθώς και την εθνική οικονομία, γιατί εάν ο συγκεκριμένος ασθενής που θα περιμένει ένα χρόνο για να επισκεφθεί τον θεράποντα ιατρό του, παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές στο πρόβλημα της υγείας του, που είναι πολύ πιθανόν, θα χρειαστεί νοσηλεία ή και πιο δαπανηρές θεραπείες.

Γ. «5. Τα Κέντρα Υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3, στελεχώνονται ενδεικτικώς από ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό ως εξής:
α) κατά προτεραιότητα με ιατρούς ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, ορθοπεδικής και τραυματολογίας και παιδιατρικής. Κατά περίπτωση και με ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της οικείας Υ.Πε. τα Κέντρα Υγείας μπορούν να στελεχώνονται με ιατρούς ειδικότητας αιματολογίας, ακτινολογίας, αλλεργιολογίας, αναισθησιολογίας, ιατρικής βιοπαθολογίας/εργαστηριακής ιατρικής, γαστρεντερολογίας, χειρουργικής, μαιευτικής και γυναικολογίας, δερματολογίας – αφροδισιολογίας, ενδοκρινολογίας-διαβήτη-μεταβολισμού, ιατρικής εργασίας και περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας – κοινωνικής ιατρικής, νευρολογίας, νεφρολογίας, οδοντιατρικής, ουρολογίας, οφθαλμολογίας, ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου, πνευμονολογίας – φυματιολογίας, ρευματολογίας, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ψυχιατρικής και ωτορινολαρυγγολογίας,

Σοβαρή υποβάθμιση των ήδη υποβαθμισμένων Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.), υποστελέχωση με μόνο με 5 ειδικότητες. Για την κυβέρνηση ειδικότητες όπως, οδοντίατροι, οφθαλμίατροι, δερματολόγοι, ψυχίατροι κλπ για υπάρξουν στα Κ. Υ. χρειάζεται ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση από την Υγειονομική Περιφέρεια. Δηλαδή ποια θα ήταν η ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση πχ για την ειδικότητα του οδοντιάτρου; Με αυτή την ασαφή και με πολλές ερμηνείες, αλλά καμία ουσιαστική, πρόταση προσπαθούν να κρύψουν την ουσία που δεν είναι άλλη από την υποστελέχωση σε ειδικότητες των Κ. Υ., που αυτό σημαίνει περαιτέρω υποβάθμιση της υγείας των πολιτών. Γιατί η έλλειψη αυτών των ειδικοτήτων συνεπάγεται αύξηση θνησιμότητας και νοσηρότητας. Και αυτό σε μια χώρα η οποία έχει μια μοναδική ιδιαιτερότητα- πλεονέκτημα σε σύγκριση με όλες σχεδόν τις άλλες χώρες της Ευρώπης: την πληθώρα ειδικευμένων ιατρών. Ένα πλεονέκτημα που τα τελευταία χρόνια λόγω της μαζικής φυγής στο εξωτερικό των συναδέλφων, το εκμεταλλεύονται όλες οι χώρες που δουλεύουν αυτοί οι συνάδελφοι.

Σε αυτά τα τρία σημεία να προσθέσουμε επίσης και δύο ακόμη, την λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία με σημαντική οικονομική επιβάρυνση των ασθενών (30% του κόστους της επέμβασης και την αμοιβή ιατρού), και την είσοδο των ιδιωτών στις δημόσιες δομές υγείας , η περιβόητη ΣΔΙΤ, δηλαδή η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ουσιαστικά ιδιωτικοποιεί σε σημαντικό ποσοστό την δημόσια υγεία.

Δυστυχώς με το νέο νομοσχέδιο και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στην δωρεάν πρόσβαση των ασθενών σε ειδικευμένους γιατρούς στις δημόσιες δομές, θα δούμε στο μέλλον μια σημαντική αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας, καθώς και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στην τσέπη των ασθενών αλλά και της Εθνικής οικονομίας προς όφελος των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων των διαγνωστικών ομίλων και των μεγάλων θεραπευτικών κέντρων.

Λέμε όχι σε αυτό το νομοσχέδιο, όχι στην ιδιωτικοποίηση της υγείας, συνεχίζουμε τον αγώνα για μια δωρεάν αποκλειστικά δημόσια ΠΦΥ, στελεχωμένη με γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε μόνιμες θέσεις, με καθολική και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή όλων των πολιτών. Πλήρως στελεχωμένα και εξοπλισμένα Κέντρα Υγείας με έμφαση στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση των χρόνιων και έκτακτων περιστατικών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ποιότητα και η επιστημονική αξιοπιστία των ιατρικών υπηρεσιών, όσο και η αποφόρτιση των νοσοκομείων από περιστατικά που μπορούν να αντιμετωπίζονται στα Κέντρα Υγείας.

Ο αγώνας για δωρεάν δημόσια ΠΦΥ είναι ζωτικής σημασίας για την δημόσια υγεία. Αυτόν τον αγώνα οφείλουμε να τον δώσουμε όλοι μαζί, υγειονομικοί, ενώσεις ασθενών, κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Γιατί η Υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι αναφαίρετο δικαίωμα για κάθε άνθρωπο.

Αντιστεκόμαστε σε ότι υπονομεύει την υγεία των ασθενών και το καταργούμε στη πράξη.

«Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού»

Η ιδρυτική ομάδα εθελοντών του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού (ΜΚΙΕ) και εθελοντές που όλα αυτά τα χρόνια προσέφεραν τα μέγιστα και υπογράφουν αυτή την ανακοίνωση, αποφάσισαν με αποκλειστικό γνώμονα την ενημέρωση της κοινωνίας, στην παρούσα φάση, να συνεχίσουν να βγάζουν ανακοινώσεις για καίρια θέματα που άπτονται του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπου θα παραθέτουμε στοιχεία για όσα συμβαίνουν.

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *