ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών

Ένα καθοριστικό βήμα για την ισότιμη πρόσβαση και ενεργητική συμμετοχή των ατόμων με οπτική αναπηρία στις δράσεις του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα στον Οργανισμό και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.

Το Πρωτόκολλο συνυπέγραψαν ο Πρόεδρος του Ο.Μ.Μ.Θ. κ. Βασίλης Γάκης και η Διοικήτρια και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Α.Τ. κ. Σοφία Χαμονικολάου, παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δόμνας Μιχαηλίδου και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιου για θέματα σύγχρονου Πολιτισμού κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη.

Βασική προτεραιότητα της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής και κοινωνικής ένταξης εν γένει των ατόμων με οπτική αναπηρία μέσω καθολικά προσβάσιμων παραστάσεων, μέσων πληροφόρησης και περιγραφής των πολιτιστικών αγαθών, των εντύπων, καθώς και των εκθεσιακών και άλλων δράσεων του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Επίσης, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας, η από κοινού διοργάνωση επιστημονικών κύκλων κατάρτισης, όπως ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια ή μουσικές και λοιπές εκδηλώσεις που θα έχουν σχεδιαστεί και θα αποτελούνται από καλλιτέχνες-άτομα με οπτική αναπηρία, αλλά και η διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου προϊόντος, μελέτης, έρευνας σχεδιασμού και κατασκευής οπτικών χαρτών μέσω σύγχρονων μεθόδων κατεργασίας για άτομα με οπτική αναπηρία με σκοπό την ομαλότερη καθοδήγηση τους στις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο του Οργανισμού.

Η Πρόεδρος του Κ.Ε.Α.Τ., κ. Σοφία Χαμονικολάου, επισήμανε από την πλευρά της πως: «Η πρόσβαση και συμπερίληψη των ατόμων με οπτική αναπηρία στον πολιτισμό και τα πολιτιστικά δρώμενα είναι αναμφίβολα ένα αίτημα που αφορά όλους, ενώ η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες που λειτουργούν υποστηρικτικά, είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΑΤ και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης,  δημιουργεί αναμφίβολα μια σταθερή γέφυρα συνεργασίας με μια από τις κορυφαίες πολιτιστικές κοιτίδες της χώρας μας. Τέτοιες συνεργασίες, εξάλλου, όπως η σύμπραξή μας με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάνουν πράξη πρωτοβουλίες που προάγουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την άρση των διακρίσεων σε βάρος τους και  την ουσιαστική συμμετοχή τους στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα απαντώντας από κοινού σε ανάγκες του σήμερα».

«Από την αρχή της θητείας μας ως Διοικητικό Συμβούλιο είχαμε τονίσει πως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ανήκει σε όλους τους πολίτες. Η πρόσβαση στον πολιτισμό και η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή δεν είναι προνόμιο μερικών, αλλά δικαίωμα όλων» τόνισε στην αρχή της τοποθέτησης του ο Πρόεδρος του Ο.Μ.Μ.Θ. κ. Βασίλης Γάκης.

Το προσωπικό στο Ηρωδείο εκπαιδεύεται για την εξυπηρέτηση κοινού με οπτική αναπηρία!

Το προσωπικό στο Ηρωδείο εκπαιδεύεται για την εξυπηρέτηση κοινού με οπτική αναπηρία!

Και συνέχισε: «Σε αγαστή συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών δίνουμε τη δυνατότητα ίσης και ελεύθερης πρόσβασης στους χώρους μας γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η  άρση των φραγμών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία είναι μείζονος σημασίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Μιας αρχής, η αποτελεσματικότητα της οποίας καθορίζεται στο μέγιστο βαθμό από τη στενή συνεργασία των αρμόδιων φορέων. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ως φορέας με συνεχώς αυξανόμενο εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο ανταποκρίνεται σε αυτήν την κοινωνική απαίτηση στηρίζοντας με πράξεις την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής εφαρμόζοντας πολιτικές που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη συμμετοχή των ατόμων με οπτική αναπηρία στην πολιτιστική διαδικασία. Αποδεικνύουμε για ακόμη μια φορά πως λειτουργούμε δίχως αποκλεισμούς, σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες των επισκεπτών μας, τους προσφέρουμε ασφάλεια κατά τη μετακίνησή τους στους χώρους μας και γινόμαστε λειτουργικοί και εύκολα προσπελάσιμοι για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ο πολιτισμός απευθύνεται σε όλους και μέσα από ανάλογες δράσεις γίνεται κτήμα όλων».

Χαιρετίζοντας την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι: «Επιδίωξή μας, είναι μια συμπεριληπτική κοινωνία, όπου όλοι οι συμπολίτες μας θα έχουν πρόσβαση στα πολιτιστικά δρώμενα, ανεξάρτητα από την αναπηρία τους. Γιατί για εμάς, η συμμετοχή όλων των συμπολιτών μας στον πολιτισμό δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Γι’ αυτό με πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, Πολιτεία και αρμόδιοι φορείς, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και διασφαλίζουμε την συμμετοχή των ατόμων με προβλήματα όρασης στην πολιτιστική ζωή της χώρας μας. Από σήμερα, οι συμπολίτες μας με οπτική αναπηρία, θα έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Με μικρές αλλά και μεγαλύτερες πρωτοβουλίες ενισχύουμε την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, σε μια ισότιμη κοινωνία που μας χωρά όλες και όλους. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Τέλος, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου Πολιτισμού, κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης, τόνισε ότι: «Η καθολική προσβασιμότητα στον πολιτισμό αποτελεί πάγια και σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Είναι ένας στόχος φιλόδοξος, αλλά εργαζόμαστε καθημερινά προς την επίτευξή του. Η σημερινή  υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, έχει σκοπό την πολιτιστική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με οπτική αναπηρία μέσα από πληθώρα καλλιτεχνικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων, αντιμετωπίζοντάς τους όχι μόνο ως πολιτιστικό κοινό αλλά και ως δημιουργούς.  Το πρόγραμμα αυτό έρχεται μετά από μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία του ΚΕΑΤ με το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, η οποία ξεκίνησε πέρυσι. Προγράμματα και έργα με στόχο την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και νομοθετικές πρωτοβουλίες στο πεδίο αυτό, εκδημοκρατίζουν τον πολιτισμό, αναπτύσσουν το πολιτιστικό κοινό και εξελίσσουν και διευρύνουν τον ρόλο και την λειτουργία των πολιτιστικών μας φορέων και οργανισμών»

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

Πηγή: keat.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *