Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (Κ.Π.Ε), είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1996 και εδρεύει στη Χίο.

Από το Νοέμβριο του 2005 το Κ.Π.Ε. είναι Ειδικά Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας (κωδ. Νο 1314ΑΕΝ11097068Ν/0231), σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (1453/τ.Β/21-10-05 ΦΕΚ)

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου είναι εναρμονισμένο με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στους τομείς που δραστηριοποιείται.

Σκοπός του Κ.Π.Ε. είναι η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στο πνεύμα της κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής: πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση, ερευνητική μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγείας, αγωγή – ευαισθητοποίηση της κοινότητας. Παράλληλα, το Κ.Π.Ε. στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για επαγγελματίες και ειδικούς ψυχικής Υγείας & Ειδικής Αγωγής.

Οι διεπιστημονικές ομάδες του Κ.Π.Ε στελεχώνονται από τις παρακάτω ειδικότητες: παιδοψυχίατρο, ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοπεδικό, εργοθεραπευτή, μουσικοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, γυμναστή ειδικής φυσικής αγωγής, παιδαγωγό προσχολικής αγωγής, ψυχολόγο- σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, νοσηλευτή.

Η λειτουργία του Κ.Π.Ε. παράλληλα υποστηρίζεται από διοικητική υπηρεσία, λογιστή, νομικό σύμβουλο, υπάλληλο γενικών καθηκόντων.

Το όραμά μας

Ένας κόσμος που μιλά για την ψυχική υγεία με άνεση και αναγνωρίζει, κατανοεί και αποδέχεται τη διαφορετικότητα των ατόμων με ψυχιατρικές/ψυχολογικές/αναπτυξιακές διαταραχές.

H αποστολή μας

Να εργαζόμαστε κάθε μέρα για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με ψυχιατρικές/ψυχολογικές/αναπτυξιακές διαταραχές και τις οικογένειές τους, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Ειδικής Αγωγής.

Να υλοποιούμε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, με απώτερο σκοπό την κατάργηση των διακρίσεων, για να απολαμβάνουν οι ωφελούμενοι μας όλο και περισσότερο τη ζωή τους, συνυπάρχοντας στην κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Να εκπαιδεύουμε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ώστε να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε ωφελούμενους και φροντιστές, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής αμφοτέρων.

Ιστορία

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου ιδρύθηκε απόομάδα 14 επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Η έλλειψη κατάλληλου θεραπευτικού πλαισίου σε όλο το Β. Αιγαίο για παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειες τους, σε θέματα ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής αποτέλεσε το κίνητρο για την έμπνευση και την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος.

Το 2022 το Κ.Π.Ε κλείνει τα 26 χρόνια λειτουργίας του. Με πολύ μεγάλη επιμονή, υπομονή και τεράστια δύναμη εθελοντισμού, συνεχίζει να δίνει τον αγώνα του, προσπαθώντας να καλύψει τις ανάγκες για ποιοτικΠροεπισκόπηση (ανοίγει σε μία νέα καρτέλα)ή παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής.

Από το 2008 το Κ.Π.Ε δηλώνει δυναμικά την παρουσία του και στην Αθήνα, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.

Παράλληλα, το Κ.Π.Ε εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί την κοινωνία προκειμένου να εξαλειφθεί το στίγμα της ψυχικής νόσου, μέσω της πραγματοποίησης ποικίλων δράσεων. Συγκεκριμένα, διοργανώνειημερίδες και συμπόσια για εκπαιδευτικούς, γονείς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Επιπλέον, πραγματοποιεί επισκέψεις στα σχολεία με στόχο την αμφίδρομη επικοινωνία καθώς και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Τέλος, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί την κοινωνία δυναμικά μέσω της συγγραφής και δημοσίευσης άρθρων καθώς και της παραχώρησης συνεντεύξεων σε τοπικά και εθνικά Μ.Μ.Ε.

Το Κ.Π.Ε από το 1996 έως το τέλος του 2021, μέσα από τις δομές στη Χίο και στην Αθήνα, έχει υποστηρίξει 9.364παιδιά, εφήβους, ενήλικες καθώς και τις οικογένειεςτους. Επίσης, από το 2015 έως και σήμερα στα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει σχεδιάσει και οργανώσει το ΤΕΤΕ, εκπαιδεύτηκαν 1.169 επαγγελματίεςψυχικής υγείας, υγείας, ειδικής αγωγής, καθώς και εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς ατόμων με ΔΑΦ, ενώ παράλληλα σχεδιάστηκαν7 ερευνητικά προγράμματα.

Ταυτόχρονα, το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείτο στο Κ.Π.Ε μέχρι και το τέλος του 2021ανερχόταν στα 132 άτομα (επαγγελματίες ψυχικής υγείας και διοικητικοί υπάλληλοι).

Δομές/Τμήματα:

Χίος: 1996 έως σήμερα:

 1. Τμήμα Παιδιών και Εφήβων (Τ.Π.Ε): 3ος 1996 έως σήμερα

Λειτουργεί ως Α’ Βάθμια μονάδα υγείας παρέχοντας εξειδικευμένες θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, συμβουλευτική κ.α) για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειεςτους με αναπτυξιακές, συναισθηματικές και ψυχιατρικές διαταραχές.Οι κύριες δραστηριότητες και υπηρεσίες του Τ.Π.Ε αφορούν στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία – αποκατάσταση των παραπάνω διαταραχών καθώς και την αγωγή κοινότητας.

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε ομαδικά προγράμματα, όπως η Σβούρα και το Ημερήσιο Καλοκαιρινό Πρόγραμμα. Μέλη των ομάδων είναι παιδιά με ή χωρίς διαταραχές. Στόχος είναι η πρόληψη, η ψυχαγωγία, η κοινωνικοποίηση, η αλληλεπίδραση καθώς και η συνδιαλλαγή των παιδιών.

Μια καινοτόμος θεραπευτική μέθοδος που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στο Τμήμα Παιδιών και Εφήβων από το 2007 είναι η μέθοδος τηλεαποκατάστασης. Απευθύνεται σε οικογένειες που λόγω της απόστασης (π.χ. Οινούσσες, Ψαρά κτλ) ή άλλων παραγόντων, δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν κάποιο είδος δια ζώσηςθεραπείας. Η ανάγκη κάλυψης των αναγκών αυτών των οικογενειών σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία της διεπιστημονικής ομάδας που ορίζει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη θεραπεία, οδήγησε στην εφαρμογή της τηλεαποκατάστασης. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα λήψης εξειδικευμένων θεραπειών εξ αποστάσεως.

Από τοv 3ο του 1996 ως 31/12/2021 έχουν εξυπηρετηθεί 3.807 παιδιά, έφηβοι και οι οικογένειες τους.

 1. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου (Κ.Μ.Ψ.Υ.),: 1ος 2007 έως σήμερα

Η Κ.Μ.Ψ.Υ. παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες,που αντιμετωπίζουν ψυχική νόσο, καθώς και τις οικογένειές τους, που κατοικούν στα νησιά Χίος, Οινούσσες, Ψαρά. Πραγματοποιούνται τακτικά κλιμάκια, τα οποία είναι κατάλληλα σχεδιασμένα να καλύπτουν τις ανάγκες σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας εξυπηρετούν τους κατοίκους ακόμη και των πιο απομακρυσμένωνπεριοχώντου νομού παρέχοντας παιδοψυχιατρικές και ψυχιατρικές υπηρεσίες κοινοτικής ψυχιατρικής.

Οι δράσεις Αγωγής Κοινότητας είναι ενσωματωμένες στη λειτουργία και φιλοσοφία της ΚΜΨΥ.Έχουν στόχο την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου και τη δημιουργία υποστηρικτικού δικτύου προς τον πάσχοντα εντός τηςκοινότητας που ζει. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω συνεχών και σταθερών συναντήσεων του προσωπικού με τους φορείς της κοινότητας(γιατρούς, εκπαιδευτικούς, τοπικούς φορείς κ.ά.).
Τα τελευταία χρόνια η Κ.Μ.Ψ.Υ. εξυπηρετεί και μέρος του αριθμού των προσφύγων και μεταναστών που καταφθάνουν στο νησί. Η παραπομπή των ατόμων αυτών στη Μονάδα προέρχεται από πολλαπλές πηγές, όπως το Νοσοκομείο, τους καταυλισμούς που έχουν δημιουργηθεί για την προσωρινή φιλοξενία, το Κέντρο Ταυτοποίησης, την Αστυνομία, τις δρούσες στο νησί ΜΚΟ και οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν την ψυχιατρική εκτίμηση παιδιών και ενηλίκων, την παρακολούθηση των περιστατικών για όσο διάστημα βρίσκονται στο νησί, την υποστηρικτική και τη συμβουλευτική γονέων καθώς και την παροχή συμβουλευτικής των επαγγελματιών που εμπλέκονται στη διαχείριση των περιστατικών.

Από τον 1ο του 2007 ως 31/12/2021 έχουν εξυπηρετηθεί 4.246 ενήλικες, έφηβοι και παιδιά.

 1. Τμήμα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων: 11ος 2014 έως σήμερα

Σκοπός της λειτουργίας του είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ενήλικες με ψυχικές δυσκολίες, ψυχοκοινωνικά προβλήματα και αναπτυξιακές δυσκολίες (διαταραχή αυτιστικού φάσματος, νοητική υστέρηση και σύνδρομα). Πιο συγκεκριμένα, στόχος της δομής είναι η πρόληψη, η προσωπική ανάπτυξη, η διάγνωση και η αντιμετώπιση των ψυχικών δυσκολιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι ψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση, ψυχοθεραπείες διαφόρων τύπων και προσεγγίσεων, ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση, ψυχολογικά τεστ, συμβουλευτική οικογενειών ατόμων με ψυχικές δυσκολίες, ομάδες αυτοβοήθειας, βιωματικού τύπου σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης. Η λειτουργία της δομής χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα. Πιο συγκεκριμένα, στη δομή απασχολούνται ψυχίατρος, ψυχολόγοι διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικός υπάλληλος.

Από τον 11ο 2014 ως 31/12/2021 έχουν εξυπηρετηθεί 659 ενήλικες.

Αθήνα: 2008 έως σήμερα

 1. Κέντρο Ημέρας (Κ.Η.) Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου»:3ος 2008 έως σήμερα

Το Κ.Η. έχει έδρα το Περιστέρι και λειτουργεί από τις αρχές του 2008 ως μονάδα ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας και ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εφήβων και νεαρών ενηλίκων (ηλικίας 15-22 ετών) με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ). Σκοπό έχει την κοινωνική ένταξη και λειτουργική αυτονόμηση των μελών του, τη στήριξη των οικογενειών τους, την αγωγή της κοινότητας καθώς και τη δημιουργία δικτύου εθελοντών. Είναι μία από τις ελάχιστες δομέςστην Ελλάδα που εξυπηρετούνταικαι καλύπτονται οι ανάγκες εφήβων καινεαρών ενηλίκων με αυτισμό μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας.

Από την αρχή λειτουργίας του Κ.Η. έως τις 31/12/2021 έχουν εξυπηρετηθεί 158έφηβοι και νεαροί ενήλικεςμε Δ.Α.Φ. και οι οικογένειες τους.

 1. Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης & Αποκατάστασης Ατόμων με Δ.Α.Φ. «Ηλίανθος»: 9ος 2010έως σήμερα

Ο «Ηλίανθος» εξυπηρετεί άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και απευθύνεται σε παιδιά – εφήβους ,νεαρούς ενήλικες και τις οικογένειες τους. Τα θεραπευτικά προγράμματα έχουν ως κεντρικό άξονα την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας των εξυπηρετούμενων. Οι συγκεκριμένοι τομείς είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την ένταξη των ατόμων με ΔΑΦ στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του «Ηλίανθου», λειτουργεί από το 2011 η δράση «Ναυτίλος» Φιλοξενία το Σαββατοκύριακο.Ο κύριος σκοπός είναι η αποσυμπίεση των οικογενειών των φιλοξενούμενων εφήβων – νεαρών ενηλίκων με Δ.Α.Φ. Τα προγράμματα έχουν στόχο κυρίως την ψυχαγωγία των φιλοξενούμενων.

Από τον 9ο 2010 έως 31/12/2021 έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά 327παιδιά , έφηβοι και νεαροί ενήλικες μεΔ.Α.Φ. και οι οικογένειες τους.

 1. Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης (ΤΕΤΕ): 1ος 2014έως σήμερα

Σκοπός της λειτουργίας του Τμήματος είναι η προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Επιπλέον σκοπός είναι η ανάπτυξη στρατηγικής και πολιτικήςεκπαίδευσης στο ΚΠΕ, τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας όσο και για την ανάπτυξη υπηρεσιών εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ομάδες- στόχους.

Οι Στόχοι του τμήματος είναι:

 1. η υποστήριξη, προαγωγή και συντονισμός της ερευνητικής δραστηριότητας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης των ακολουθούμενων πρακτικών.
 2. η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και θεραπευτικών παρεμβάσεων.
 3. ο σχεδιασμός, οργάνωση και υποστήριξη Προγραμμάτων Εκπαίδευσης.

Από τον Γενάρη 2015 έως και σήμερα, το ΤΕΤΕ, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει 59εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία παρακολούθησαν 1.169επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα έχουν σχεδιαστεί 7 Ερευνητικά Προγράμματα.

 1. Ειδική Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οσελότος»: 1ος 2018έως 31/12/2021

Η Μονάδα «Οσελότος» ιδρύθηκε με σκοπό την ολιστική αντιμετώπιση της παραβατικότητας των εφήβων και νεαρών ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματαμέσα από υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.Ο “Οσελότος” ως δομή του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, ολοκλήρωσε τη λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2021.

Απευθυνόταν σε :

Εφήβους και νεαρά ενήλικα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (ψυχικές διαταραχές, δυσλειτουργικές οικογένειες κ.α.) να αναπτύξουν αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά.

Εφήβους και νεαρά ενήλικα άτομα που βρίσκονται σε εμπλοκή με το νόμο.

Οικογένειες και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον

Οι υπηρεσίες που παρέχονταν ήταν:

 • Διάγνωση
 • Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης και κοινωνικής Υποστήριξης
 • Coaching. Mentoring.
 • Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Ψυχοθεραπεία Ατομική Ομαδική
 • Συμβουλευτική Οικογένειας
 • Πρόγραμμα Κοινωνικής Επανένταξης
 • Οικογενειακή Θεραπεία
 • Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Ειδική Διαπαιδαγώγηση και άλλες ειδικές θεραπείες
 • Συνεργασία με φορείς όπως : Σχολεία, Αστυνομικές και δικαστικές αρχές κ.α.
 • Εκπαίδευση : Εποπτείες, Πρακτική Άσκηση, Σεμινάρια

Στα πλαίσια της λειτουργίας αναπτύχθηκαν δράσεις διατομεακής συνεργασίας με:

Εκπαιδευτικά πλαίσια, Φορείς Ψυχικής Υγείας και παιδικής προστασίας, Αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Η Μονάδα στελεχώθηκεαπό: Ψυχίατρο, Παιδοψυχίατρο, Εγκληματολόγο, Κοινωνιολόγο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Νομικό και Διοικητικό Υπάλληλο.

Από την αρχή της λειτουργίας έως 31/12/2021 υποστήριξε 167 εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/συνεργασιών

Το Κ.Π.Ε. έχοντας ως γνώμονα την επίτευξη των στόχων του, δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασιών. Πιο συγκεκριμένα, προσπαθεί να αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο στους τομείς της ειδικής αγωγής και της ψυχικής υγείας. Ορισμένες από τις δράσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι:

 • «Δημιουργία λογισμικού για τηλεαποκατάσταση προβλημάτων λόγου και μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά-κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών,
 • «Συναισθηματική νοημοσύνη για μαθητές προσχολικής ηλικίας»,
 • «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα»,
 • «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης,
 • «Στηρίζοντας την απασχόληση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου»,
 • «Δίκτυο τοπικών φορέων για την ανάπτυξη της απασχόλησης στη Χίο»,
 • “Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων”,
 • Παροχή υπηρεσιών ψυχολόγων στα πλαίσια της υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»,
 • Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, παραμονής και δικτύωσης στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής”.
 • Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020, “Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων”.
 • IPAT – Integrative Parents’ Autism Training, Erasmus +. Το έργο στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ρόλο και τη σημασία της γονικής κατάρτισης για τις ανάγκες των αυτιστικών ατόμων.
 • Νew Start, Active citizens fund. Tο έργο απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που έχουν αναπτύξει αποκλίνουσα συμπεριφορά ή διατρέχουν κίνδυνο να διαπράξουν κάποια αξιόποινη πράξη.
 • Grow4Autism,  Active citizens fund. Tο έργο απευθύνεται σε συλλόγους ατόμων με αυτισμό, γονέων /φροντιστών ατόμων με αυτισμό καθώς και μη κερδοσκοπικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και τις οικογένειες τους με στόχο τη δημιουργία Δικτύου.

Τέλος, η δραστηριότητα του Κ.Π.Ε. περιλαμβάνει επίσης:

 • Σταθερή παρουσία στην επιστημονική κοινότητα με παρουσιάσεις και ανακοινώσεις σε πανελλήνια, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια
 • Συμμετοχή στην ομάδα Πρωτοβουλίας Σύστασης του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Χίου από το 2000 και ιδρυτικό μέλος του Κοι.ΣΠ.Ε. Χίου από το 2004.
 • Συμμετοχή ως ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. στο Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για παιδιά, εφήβους και οικογένειες.
 • Συμμετοχή ως ιδρυτικό μέλος στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Δίκτυο για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.
 • Συμμετοχή ως ιδρυτικό μέλος στην Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ.
 • Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Δίκτυο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας
 • Συμμετοχή στο δίκτυο για την αποϊδρυματοποίησηκαι την εναλλακτική φροντίδα, του Συνηγόρου του Πολίτη
 • Συμμετοχή στην Ομοσπονδία Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας(ΟΕΜΚΟΕ)
 • Συμμετοχή ως ιδρυτικό μέλος στο Δίκτυο Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία «Το Δίκτυο»
 • ΣυμμετοχήστοEuropean Association of service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)ωςμέλος.
 • Συμμετοχή ως μέλος του δικτύου του Βρετανικού Ινστιτούτου για τις Νοητικές Αναπηρίες- BILD (BritishInstituteforLearningDisabilities).
 • Συμμετοχή ως μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Υποστηριζόμενης Εργασίας (ΕΛ.ΕΤ.ΥΠ.Ε.).
 • Έκδοση δύο (2) βιβλίων:
  • Τίτλος: «Δυσκολίες στην Ανάπτυξη της Κίνησης και του Λόγου. Οι επιπτώσεις στη σχολική Ζωή», Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, 2008
  • Τίτλος: «Συναισθηματική Νοημοσύνη για παιδιά προσχολικής ηλικίας», Σύμπραξη ComeniusRegio, 2013
  • Παιδικό παραμύθι «Μάιλο: Ένα αστεράκι στην αυλή μας»ευαισθητοποίησης παιδιών προσχολικής και πρωτο-σχολικής ηλικίαςγια τον Αυτισμό
 • Βραβεύσεις
  • Το βραβείο της «ΜΚΟ της Χρονιάς» στην κατηγορία Κοινωνία κατέκτησε το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου για το autismap.gr στο θεσμό των Hellenic ResponsibleBusiness Awards 2021.
  • Με βραβείοoBravoSustainability Awards 2022 και το σήμα του «Πρεσβευτή Βιώσιμης Ανάπτυξης» τιμήθηκε το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου στον ετήσιο διαγωνιστικό θεσμό που διοργανώνει το Quality NetFoundation, για το autismap.gr:Για μία κοινωνία πιο φιλική στον αυτισμό.

Επικοινωνία: 

Web: kpechios.org
Facebook: 
Κέντρο Παιδιού Και Εφήβου
Instagram: instagram.com/kpechios/

Χίος

Δομή Λεπτομέρειες
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ Εγκρεμού 30 ΤΚ 82131
Τ: 22710 20000 (εσωτ. 1)
F: 22710 21213
tpe@kpechios.org
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εγκρεμού 30 ΤΚ 82131
Τ: 22710 20000 (εσωτ. 2) – 6981531969
F: 22710 21213
kmpsy@kpechios.org
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εγκρεμού 30 ΤΚ 82131
Τ: 22710 20000 (εσωτ. 3)
F: 22710 21213
tpsye@kpechios.org

Αθήνα

Δομή Λεπτομέρειες
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ” ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ “ Χρυσολωρά 10-12 ΤΚ 12132
Τ: 210 5789190
F: 210 5789191
kentro_imeras@kpechios.org
ΗΛΙΑΝΘΟΣ Χρυσολωρά 10-12 ΤΚ 12132
Τ: 210 5782341
F: 210 5789191
ilianthos@kpechios.org
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
( Τ.Ε.Τ.Ε.)
Χρυσολωρά 10-12 ΤΚ 12132
Τ: 210 5731581
F: 210 5789191
tete@kpechios.org

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *