ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κενά στη Παράλληλη Στήριξη: Το πόρισμα του Συνήγορου του Πολίτη και η αντίδραση των Φιλολόγων Ειδικής Αγωγής

Προσκόμματα στην εκπαιδευτική ένταξη μαθητριών και μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διαπιστώνει σε σχετικό πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη. Άμεση ήταν η παρέμβαση της Πρωτοβουλίας Φιλολόγων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που επανειλημμένα έχει επισημάνει τα προβλήματα αυτά και ιδιαίτερα όσον αφορά την Παράλληλη στήριξη.

Συγκεκριμένα για την Παράλληλη στήριξη αναφέρει το πόρισμα του ΣτΠ:

Κατά το σχολικό έτος 202122, ο Συνήγορος έλαβε όπως κάθε έτος μεγάλο αριθμό αναφορών με θέμα την μη παροχή παράλληλης στήριξης σε μαθητές/τριες με αναπηρία/ε.ε.α. για τους οποίους υπήρχαν αντίστοιχες διαγνώσεις και εγκεκριμένα αιτήματα, ή την παροχή του μέτρου σε μερική βάση, ανεπαρκή για την κάλυψη των αναγκών τους . Η Αρχή εξέτασε, επίσης, αναφορές σχετικά με την αναστολή ή την καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας τμημάτων ένταξης από την αρχή του σχολικού έτους, λόγω μη στελέχωσής τους

Ως προς την παροχή παράλληλης στήριξης, εξακολουθεί το πρόβλημα της ανεπάρκειας αναγκαίων πιστώσεων για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με συνέπεια την μη υλοποίηση εγκεκριμένων αιτημάτων ή την μερική παροχή του μέτρου στην πλειονότητα των μαθητριών/μαθητών που, βάσει της εισήγησης των αρμοδίων ΚΕΔΑΣΥ, χρήζουν και δικαιούνται παράλληλης στήριξης πλήρους ωραρίου.

Σημειώνεται ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, η υποστήριξη είναι τόσο ανεπαρκής που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στους σκοπούς του θεσμού της παράλληλης στήριξης. Γενικότερα, προβλήματα όσον αφορά την ανεπαρκή παροχή του μέτρου διαπιστώνονται σε ποικίλες περιπτώσεις, όπου το ωράριο του εκπαιδευτικού μοιράζεται συνήθως μεταξύ 2 ή 3 μαθητών που φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις μιας σχολικής μονάδας, ή ακόμη και διαφορετικών σχολικών μονάδων, ενώ ακόμη και σε περιπτώσεις όπου μαθητές φοιτούν στο ίδιο τμήμα, οι ανάγκες τους μπορεί να διαφέρουν σημαντικά και, συνεπώς, να μην είναι εφικτό να καλυφθούν ταυτόχρονα από τον ίδιο εκπαιδευτικό.

Ενδεικτικά, σε υπόθεση που εξέτασε η Αρχή, ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός τοποθετήθηκε σε σχολική μονάδα του Ν. Χανίων όπου φοιτούσαν 6 μαθητές για τους οποίους υπήρχαν εγκεκριμένα αιτήματα για στήριξη πλήρους ωραρίου 4, με συνέπεια να αντιστοιχούν 4 ώρες υποστήριξης την εβδομάδα για καθένα από αυτούς.

Επιπλέον, κατά το σχολικό έτος 202122, ο Συνήγορος έλαβε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με την μη υλοποίηση αιτημάτων εξειδικευμένης υποστήριξης μαθητών/τριών από Σχολικό Νοσηλευτή5 και, σε μικρότερο βαθμό, από ΕΒΠ6. Το πρόβλημα, ιδίως, της έλλειψης Σχολικών Νοσηλευτών για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών, βάσει των αναφορών που έχει εξετάσει η Αρχή και των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, εμφανίζεται οξύτερο, μολονότι ήταν ήδη αισθητό κατά τα προηγούμενα έτη σε όλη την επικράτεια.

Η πλειονότητα των περιπτώσεων που απευθύνθηκαν στον Συνήγορο αφορά σε παιδιά με σοβαρές, χρόνιες παθήσεις, όπως επιληψία, σακχαρώδη διαβήτη. κ.ά., που χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας και πρώτων βοηθειών ή συνδρομής στην διαδικασία χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, και των οποίων η σχολική φοίτηση χωρίς την παρουσία νοσηλευτή καθίσταται αδύνατη, καθώς ενέχει κινδύνους ακόμη και για τη ζωή τους.

Κατά συνέπεια, ένας από τους γονείς ή άλλα συγγενικά πρόσωπα αναγκάζονται να παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου στον χώρο του σχολείου, ή ακόμη και εκτός αυτού, προκειμένου να κληθούν για να παράσχουν στα παιδιά πρώτες βοήθειες αν παραστεί ανάγκη. Σημειώνεται ότι, πέραν της ανησυχίας των ίδιων των γονέων για τα παιδιά τους, στις περισσότερες περιπτώσεις οι διευθυντές των σχολικών μονάδων δηλώνουν ότι αδυνατούν να αναλάβουν ευθύνη για το πρόβλημα ή ακόμη και να δεχτούν τους/τις μαθητές/τριες στο σχολείο αν δεν συνοδεύονται, χωρίς να παρέχεται κάποια εναλλακτική λύση.

Περαιτέρω, εκτός των ελλειμμάτων στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών/τριών σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης, διαπιστώνεται ότι και αρκετές ΣΜΕΑΕ δεν διαθέτουν Σχολικό Νοσηλευτή επί σειρά ετών, μολονότι σε αυτές φοιτά σημαντικός αριθμός μαθητών/τριών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τέλος, ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί η μη αντικατάσταση προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΒΠ και Σχολικών Νοσηλευτών που αποχωρούν για προσωπικούς λόγους (συνήθως με άδειες κύησης ή λοχείας) για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και για ολόκληρο το σχολικό έτος, με συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες να μένουν χωρίς την αναγκαία υποστήριξη, μολονότι τυπικά αυτή εμφανίζεται σα να τους παρέχεται.

Ολόκληρο το πόρισμα εδω…

Η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Φιλολόγων ΕΑΕ

Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) μίλησε! Πόρισμα – Καταπέλτης για την κάλυψη των αναγκών Ειδικής Αγωγής στη Β’θμια Εκπαίδευση. Ένα πόρισμα που έρχεται να διαψεύσει πανηγυρικά το περιβόητο επικοινωνιακό σλόγκαν «Φέτος όλα πιο νωρίς»…

Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη (ανεξάρτητη αρχή) είδε το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τα ελλείμματα στην υλοποίηση της Παράλληλης Στήριξης (ΠΣ) και τη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ). Το εν λόγω πόρισμα έρχεται να επιβεβαιώσει με αριθμούς και στατιστικά στοιχεία την ολιγωρία του ΥΠΑΙΘ αναφορικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει και τις επιστολές διαμαρτυρίας που έχει αποστείλει η Πρωτοβουλία Φιλολόγων ΕΑΕ για την ανεπαρκή κάλυψη των αναγκών στον συγκεκριμένο κλάδο.

Για ποια Συμπερίληψη μιλάμε; Ολιγωρία για την Ειδική Αγωγή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”

“Για ποια Συμπερίληψη μιλάμε; Ολιγωρία για την Ειδική Αγωγή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”

Πιο συγκεκριμένα, όπως ενδεικτικά προκύπτει από το πόρισμα του ΣτΠ, στις περσινές προσλήψεις στην ειδική αγωγή καλύφθηκε μόνο το 47,3% των αιτημάτων στην Β’θμια εκπαίδευση. Μάλιστα,  από αυτό το ποσοστό το 41,1% καλύφθηκε σε μερική βάση. Πέρυσι προσελήφθησαν ως αναπληρωτές συνολικά 1061 άτομα. Σύμφωνα με το πόρισμα ο αριθμός αυτός θα έπρεπε να είναι σχεδόν τριπλάσιος.

Όλα αυτά τα παιδιά που έμειναν χωρίς παράλληλη στήριξη ή έλαβαν μερική στήριξη, ποιο ακριβώς τίμημα πληρώνουν; Ποια η θέση των γονέων παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; Πώς αισθάνονται άραγε όταν τα παιδιά τους μένουν πίσω στην εξέλιξή τους λόγω της κυβερνητικής αδράνειας ή  όταν αναγκάζονται να πληρώνουν οι ίδιοι ιδιωτική παράλληλη στήριξη, παρά τις οικονομικές τους δυσχέρειες;

Αυτά τα ποσοστά είναι η απάντηση στους ισχυρισμούς του Υπουργείου Παιδείας: «Τα σχολεία ΚΑΙ φέτος άνοιξαν χωρίς κενά» «Φέτος όλα πιο νωρίς».

Πότε επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας θα πάρει θέση; Τι άλλο περιμένει για να πράξει το αυτονόητο;

Πρωτοβουλία Φιλολόγων ΕΑΕ 

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *