ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Για την επαναλειτουργία των ΚΔΗΦ χρειάζεται η οικονομική στήριξη του ΕΟΠΥΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΔΗΦ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Β.Πλαγιανάκο

Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κα Θ.Καρποδίνη

Κοιν.: (Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Αίτημα άμεσης και συνεπούς στήριξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του εγχειρήματος επαναλειτουργίας των Κ.Δ.-Η.Φ. – Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες»

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε,

Με αφορμή τα ζητήματα, την ανησυχία και τους προβληματισμούς που προκύπτουν σε κάθε στάδιο της αναμέτρησης της ελληνικής κοινωνίας με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) απευθύνεται εκ νέου σε εσάς, προκειμένου να επισημάνει ένα μείζον ζήτημα για την ελληνική αναπηρική οικογένεια και να ζητήσει επαρκείς διαβεβαιώσεις ή/και διασφαλίσεις από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ώστε η πορεία επιστροφής των ατόμων με αναπηρία στην κανονικότητα της κοινωνικής τους ζωής να μην αποτελέσει αφετηρία νέων αποκλεισμών και απειλών για τα άτομα αυτά, τις οικογένειές τους, τις δομές που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους.

Με την υπ’ αριθμ.πρωτ.: Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22.05.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από 25/05/2020, επαφίεται στις διοικήσεις των φορέων που λειτουργούν Κ.Δ.-Η.Φ. παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – που τελούσαν σε υποχρεωτική απαγόρευση της λειτουργίας τους με απόφαση δημόσιας αρχής από τα μέσα Μαρτίου – να αποφασίζουν για την επαναλειτουργία τους, υπό προϋποθέσεις τήρησης μέτρων ασφάλειας και προσωπικής υγιεινής, μεταξύ των οποίων βρίσκουν εφαρμογή (παράγραφοι 5 και 12 του Κεφαλαίου Β. «Προσέλευση – Οργάνωση Προγραμμάτων») οι προβλέψεις της «εκ περιτροπής προσέλευσης των ωφελούμενων», της «δημιουργίας μικρότερων τμημάτων», της «λειτουργίας των δομών με περιορισμό 50% της δυναμικότητάς τους» και της «αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων αποκατάστασης και εκπαίδευσης» για την επιτευξιμότητα της ενδεδειγμένης φυσικής αποστασιοποίησης.

Υπενθυμίζουμε πως, στην πλειονότητά τους, οι δομές αυτές ιδρύθηκαν και λειτουργούν από γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ως απάντηση στη διαχρονική αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να υποστηρίξει στο σύνολό τους αυτά τα παιδιά. Κατ’ επέκταση, η ύπαρξη σαφούς συναίσθησης από την πλευρά των διοικήσεών τους για τις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων των δομών αλλά και για τις επιπτώσεις της τρίμηνης αποχής τους από τη δέσμη των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ (διημέρευση, θεραπευτικές πράξεις, δράσεις κοινωνικοποίησης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, ιατρική παρακολούθηση κ.α.), κατευθύνει με τη σειρά της μια ισχυρή βούληση για την ασφαλή και κατά το δυνατόν ταχύτερη επαναλειτουργία τους.

Εξυπακούεται ότι η επαναλειτουργία αυτή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο και πρέπει να τύχουν σαφώς εφαρμογής, με το ήμισυ της δυναμικότητας των δομών, την εφαρμογή της εκ περιτροπής προσέλευσης των ωφελούμενων και την κατάτμηση των ομάδων τους (λ.χ. 3-4 ατόμων), που προαπαιτούν σε κάθε περίπτωση την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των δομών, καθώς και το επιπλέον κόστος από την εφαρμογή των μέτρων προστασίας, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης προμήθειας υγειονομικού υλικού, συνεπάγεται αδιαμφισβήτητα σημαντικό οικονομικό βάρος, που έρχεται να προστεθεί στο ήδη ανελαστικό κόστος που διέπει τη λειτουργία τους, λόγω της φύσης των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, του εντάσεως εργασίας χαρακτήρα τους και της μη κερδοσκοπικής τους υπόστασης. Είναι επίσης σαφές πως οι εξαιρετικά πολύτιμες υπηρεσίες των δομών για τους/τις ωφελούμενους/ες με αναπηρία δεν επιτρέπουν την παραμικρή «έκπτωση» προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή φροντίδας στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες από τα Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ – Ν.Π.Ι.Δ. στηρίζεται, για σημαντικό μέρος των δομών, στις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον Οργανισμό (σε συμβεβλημένα κέντρα ή με ειδικές διατάξεις για την απευθείας αποζημίωση των δικαιούχων / ασφαλισμένων) μέσω του ημερήσιου νοσηλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΕΚΠΥ (Φ.Ε.Κ. 4898/Β/2018), καθώς και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποια πρόβλεψη για την οικονομική στήριξη της απόφασης επαναλειτουργίας τους, η ανασφάλεια των φορέων που λειτουργούν τις δομές αυτές εντείνεται εύλογα από την αυτονόητα πρακτική τους αδυναμία να ανταποκριθούν με ίδιους πόρους στις απαιτήσεις που απορρέουν από τη ‘νέα κανονικότητα’ που τους αντιστοιχεί.

Η ανάσχεση αυτής της κατάστασης καθίσταται άμεσα επιβεβλημένη, άλλως οι δομές που επαναλειτουργούν/ήσουν θα έλθουν σύντομα αντιμέτωπες με ανυπέρβλητες απειλές για τη βιωσιμότητά τους, οι δε διοικήσεις των υπόλοιπων είναι αμφίβολο κατά πόσο θα αποφασίσουν την επαναλειτουργία τους σε καθεστώς οικονομικής αβεβαιότητας και αποθάρρυνσης.

Σε αμφότερα τα ορατά αυτά ενδεχόμενα, οι οικογένειες που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία κινδυνεύουν να περιέλθουν, χωρίς υπαιτιότητά τους, σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση, έχοντας μάλιστα ήδη κληθεί να υποκαταστήσουν για σημαντικό διάστημα – εμπειρικά ή/και διαισθητικά – τις υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελματίες και επιστήμονες και βιώσει τις δραματικές συνέπειες και παλινδρομήσεις των παιδιών τους, σε επίπεδο γνωστικό, ψυχοκοινωνικό, κινητικότητας κ.α. λόγω των περιοριστικών μέτρων του διαστήματος που προηγήθηκε και του παρατεταμένου εγκλεισμού στις οικίες τους.

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή η ασάφεια και η ανασφάλεια ως προς το καθεστώς οικονομικής στήριξης των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εγείρουν εμπόδια στην επαναλειτουργία των δομών και στην άσκηση του πολύτιμου έργου τους, με πρώτα θύματα της κατάστασης αυτής τα παιδιά μας, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές μας,

αιτούμαστε με το παρόν

την ταχεία ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών και ενεργειών από την πλευρά του Οργανισμού και την άμεση υπογραφή απόφασης που θα προβλέπει την αποζημίωση των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ μέσω του ημερήσιου νοσηλίου στο ακέραιο, ανεξαρτήτως της εκ περιτροπής υποδοχής – παρουσίας των ωφελούμενων στις δομές.

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τα εφεξής δεδομένα, η εν λόγω απόφαση υπηρετεί με συνέπεια τον νέο τρόπο επαναλειτουργίας των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, αν συνυπολογιστεί πως, σύμφωνα με το σχετικό εγκύκλιο έγγραφο, στη δέσμη παροχής των υποστηρικτικών πράξεων και συνεπώς στην έννοια του νοσηλίου προβλέπεται να συλλειτουργήσει η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και της εφαρμογής εξ αποστάσεως μεθόδων αποκατάστασης και εκπαίδευσης για τις περιπτώσεις / ημέρες που δεν λαμβάνει χώρα η φυσική παρουσία των ωφελούμενων στις δομές.

Κύριοι Πρόεδρε και Αντιπρόεδρε,

Για εμάς, τους γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, η απρόσκοπτη επαναλειτουργία των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ είναι όχι απλώς επιθυμητή, αλλά απολύτως αναγκαία για την ποιότητα ζωής των παιδιών μας, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα και τη συμμετοχή τους, χωρίς αποκλεισμούς, σε κάθε έκφανση του κοινωνικού τους βίου, όπως το Σύνταγμα, η εθνική νομοθεσία και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν.4074/2012) ορίζουν.

Η πανδημία του κορωνοϊού, που ενέσκηψε και στη χώρα μας, δεν είναι αποδεκτό να δημιουργήσει νέες απειλές στη βάση της διασφάλισης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και της πρόσβασής τους σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, φροντίδας και συμμετοχής τους στην κοινωνία, λόγος για τον οποίο ο ΟΗΕ, με επίσημο δελτίο τύπου, έχει απευθύνει έκκληση στις κυβερνήσεις προκειμένου να θέσουν τα άτομα με αναπηρία στο επίκεντρο των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Σε αυτή τη φάση διαχείρισης της πανδημικής κρίσης, αναγνωρίζοντας πως η φυσική επιβίωση των Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ και των εργαζόμενων σε αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική τους επιβίωση, ουσιαστικό ζητούμενο αποτελεί το «σπάσιμο» μιας αλληλουχίας, που φέρει αλυσιδωτές συνέπειες για τις δομές αυτές, και όχι μόνο (οφειλές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικά ταμεία, φορολογικές αρχές, προμηθευτές κ.α.), και κατ’ επέκταση αρνητικά επακόλουθα στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές τους.

Με την πεποίθηση ότι θα κατανοήσετε το εύλογο αίτημά μας, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για το ζήτημα που σας παραθέσαμε και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας για τις ενέργειές σας.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

 

Πίνακας Αποδεκτών

– Υπουργός Επικρατείας, κ.Γ.Γεραπετρίτης

– Υπουργός Υγείας, κ. Β.Κικίλιας

– Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου

– Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ι.Κωτσιόπουλος

– Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Γ.Σταμάτης

– Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Ρηγάτος

– Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων & Διεύθυνσης Οικονομικών Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Κ. Μπαρούς

– ΕΣΑμεΑ

– Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

 

Πηγή: http://www.posgamea.gr/

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *