Δωρεάν Διερμηνεία από και προς τη Νοηματική Γλώσσα και Χειλεανάγνωση με την Εφαρμογή Iris

Iris Δωρεάν διερμηνεία στη Νοηματική-Χειλεανάγνωση

 

Το πρόγραμμα Iris αναπτύχθηκε το 2017 σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών για την εξ’ αποστάσεως υποστήριξη κωφών και βαρήκοων σε όλη την Ελλάδα.

 

Μέσω της εφαρμογής Iris, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λάβει άμεσα δωρεάν διερμηνεία από και προς τη νοηματική γλώσσα και χειλεανάγνωση (Relay Service) χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του διερμηνέα στο σημείο εξυπηρέτησης. Η διερμηνεία πραγματοποιείται μέσω βιντεοκλήσης σε άμεση σύνδεση με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό χώρο.

Η Υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

Ο εκτιμώμενος ωφελούμενος πληθυσμός ανέρχεται σήμερα στις 150.000 και το 5% των πολιτών στην Ευρώπη.

 

 

Πλεονεκτήματα:

  • Άμεση, επαγγελματική και δωρεάν εξυπηρέτηση των χρηστών
  • Εξυπηρέτηση περισσότερων διερμηνειών ανά ημέρα
  • Κλήση άμεσης ανάγκης με προτεραιότητα (ΕΚΑΒ, Άμεση Δράση, Πυροσβεστική)
  • Ισότιμη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση των ωφελούμενων πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες, ανεξαρτητοποίηση και συμμετοχή αυτών σε όλα τα κοινωνικά και πολιτιστικά γενόμενα του τόπου, προώθηση ισότητας ευκαιριών.

Τεχνολογία:

Το πρόγραμμα Iris έχει τη δυνατότητα λειτουργίας μέσω φορητών συσκευών (mobile, tablet) και των αντίστοιχων λειτουργικών συστημάτων τους (android, ios,)

  • Το λογισμικό παρέχει σταθερότητα ανεξαρτήτως φόρτου κλήσεων λόγω του καταμερισμού των εντολών και διεργασιών σε πολλούς server.
  • Η αποστολή και λήψη πληροφοριών γίνεται κρυπτογραφημένα, εγγυώνται την ασφάλεια του περιεχομένου επικοινωνίας και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

. Η χρέωση δεδομένων (data) για τη χρήση της εφαρμογής και την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο και το πρόγραμμα του παρόχου σας. 

Σε περίπτωση κωλύματος κατά την εγκατάσταση ή λειτουργία της εφαρμογής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με email στο eik.dierminia@idrimakofon.gr

 

Για οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής πατήστε εδώ…

 

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

 

Πηγή: https://www.myiris.gr/

 

 

error: Content is protected !!