ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ε.Γ.Ν.Υ.Α. – Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων

Η Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.) ιδρύθηκε το 1973 από γονείς ατόμων με νοητική αναπηρία. Σκοπός της…