ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΟΠΥΥ: Προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας

Ο ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις του, στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους ασφαλισμένους και τους παρόχους υγείας διαθέτει τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι ασφαλισμένοι για όλες τις υπηρεσίες που έχουν λάβει και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν από τις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και τους συμβεβλημένους παρόχους.

 

Η πληροφορία έχει συγκεντρωθεί ιστορικά από τα στοιχεία που καταθέτουν οι πάροχοι και οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να αποδοθούν αντίστοιχες παροχές σε εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ). Ο προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας αποτελεί πρωτοποριακή εφαρμογή καθώς περιέχει στοιχεία για το σύνολο των νοσηλειών, των υπηρεσιών υγείας, των υλικών, των νόσων και διαγνώσεων που υπάρχουν καταγεγραμμένες στο μηχανογραφικό σύστημα και αναφέρονται σχεδόν στο σύνολο των ασφαλισμένων της χώρας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Είναι υποχρεωτική η αναζήτηση του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (Φ.Α.Υ.);

ΑΠ: Δεν είναι υποχρεωτική. Είναι θέμα προσωπικό κάθε ασφαλισμένου να παρακολουθεί τις δαπάνες που
χρεώνονται στον ΑΜΚΑ του. Ωστόσο με την πρόσβαση του πολίτη, σε πραγματικό χρόνο, στα στοιχεία που τον αφορούν διασφαλίζεται η διαφάνεια της επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, μεταξύ του ασφαλισμένου και των παρόχων υγείας. Επίσης ο πολίτης δύναται να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές, επικοινωνία και ενημέρωση με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ χωρίς την υποχρέωση φυσικής παρουσίας.

2. Με πιο τρόπο αποκτώ πρόσβαση;

ΑΠ: Υπάρχουν δύο τρόποι πρόσβασης στην υπηρεσία:

Α. Μέσω προσωπικών κωδικών (Κωδικός Χρήστη / Συνθηματικό), τους οποίους αποκτά κανείς επιλέγοντας
Εγγραφή / Επανεγγραφή (https://eservices.eopyy.gov.gr/eApplicationInsPerson/) και ακολουθώντας τις
αναλυτικές οδηγίες που δίνονται στη συνέχεια.

Β. Με την χρήση Κωδικών ΤΑΧΙSNET. Δυνατότητα που δόθηκε από τον Απρίλιο του 2020, και αφορά μόνο με περιπτώσεις πολιτών που κάνουν είσοδο στην υπηρεσία πρώτη φορά χωρίς να έχει προηγηθεί η απόκτηση προσωπικών κωδικών που αφορά την περίπτωση Α.

3. Γιατί κατά την εγγραφή μου για την απόκτηση προσωπικών κωδικών (Κωδικός Χρήστη /
Συνθηματικό) εμφανίζεται μήνυμα: «Ο κωδικός που δηλώνετε χρησιμοποιείται ήδη»;

ΑΠ: Στην περίπτωση επιλογής Α (βλ. ερώτημα 2) με Εγγραφή / Επανεγγραφή Χρήστη ή στη περίπτωση που ήδη διαθέτετε κωδικό χρήστη (username) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ πχ Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης κλπ) ή του ΕΟΠΥΥ (πχ. Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας κλπ), θα πρέπει να δηλώσετε νέο διαφορετικό κωδικό χρήστη από τον αρχικό για εγγραφή στο Φάκελο Ασφάλισης Υγείας.

4. Έχασα τους προσωπικούς μου κωδικούς (Κωδικό Χρήστη/ Συνθηματικό), τι κάνω;

ΑΠ: Στην περίπτωση που έχετε ακολουθήσει την περίπτωση Α (βλ. ερώτημα 2) και ξεχάσατε μόνο το
Συνθηματικό σας ακολουθείτε την επιλογή « Ξέχασα το συνθηματικό » (https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/passwordRecovery.xhtml). Θα λάβετε
σχετική ενημέρωση στο email που έχετε δηλώσει κατά την αρχική εγγραφή σας.

Στην περίπτωση που ξεχάσατε τόσο τον Κωδικό Χρήστη όσο και το Συνθηματικό σας ακολουθείτε την επιλογή «Εγγραφή / Επανεγγραφή» και κατόπιν επιλέγετε «Επανεγγραφή Χρήστη» ώστε να δημιουργήσετε νέους κωδικούς πρόσβασης (Κωδικό Χρήστη / Συνθηματικό). Η επανεγγραφή σας θα ενεργοποιηθεί και θα λάβετε σχετική ενημέρωση στο email που έχετε δηλώσει.

Προσοχή. Για την Επανεγγραφή πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαφορετικός Κωδικός Χρήστη. Αλλιώς θα προκύψει μήνυμα λάθους ότι ο Κωδικός Χρήστη υπάρχει ήδη. Αυτόματα η προηγούμενη αίτηση εγγραφής καταργείται.

5. Προσπαθώ να συνδεθώ με τους κωδικούς ΤΑXISNET και όταν βάζω τον ΑΜΚΑ μου βγάζει
μήνυμα λάθους «Δεν υπάρχει ταυτοποίηση βάσει των στοιχείων που έχετε εισάγει» Τι πρέπει να
κάνω;

ΑΠ: Για την επιτυχή είσοδο στον Φάκελο πρέπει τα ταυτίζονται τα στοιχεία του ΕΠΩΝΥΜΟΥ και της
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ που έχετε δηλώσει στο taxisnet και στην υπηρεσία www.amka.gr . Σε διαφορετική περίπτωση και προκειμένου σε διόρθωση απευθύνεστε αντίστοιχα για τα στοιχεία που εμφανίζονται στο taxisnet, στην Εφορία ή για διόρθωση των στοιχείων του amka.gr, σε κατάστημα ΚΕΠ.
https://www.gsis.gr/
https://www.amka.gr/AMKAGR/

6. Πώς έχω πρόσβαση στα στοιχεία Φακέλου των προστατευόμενων ανήλικων μελών της
ασφαλιστικής μου μερίδας;

ΑΠ: Με την νέα έκδοση του Φακέλου (Απρίλιος 2019) παρέχεται και η δυνατότητα στους πιστοποιημένους
χρήστες να έχουν πρόσβαση μέσω του δικού τους Φακέλου και στα προστατευόμενα ανήλικα μέλη της
ασφαλιστικής τους μερίδας.

Σημειώνεται, ότι κάθε πολίτης με την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του, αυτόματα αποκτά
προσωπικό δικαίωμα πρόσβασης στον ΦΑΥ του οπότε και πρέπει να προχωρήσει μεμονωμένα σε προσωπική πρόσβαση (βλ. ερώτημα 2). Κάθε πολίτης δύναται να αποκτήσει ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet μέσω της ΑΑΔΕ.

7. Πληκτρολογώ τον ΑΜΚΑ του παιδιού μου στην αναζήτηση μέλους και εμφανίζεται το
ακόλουθο μήνυμα λάθους: «! Ο ΑΜΚΑ που πληκτρολογήσατε διαθέτει προσωπικούς κωδικούς
πρόσβασης στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας…» Γιατί συμβαίνει αυτό;

ΑΠ.: Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος που φέρει τον ΑΜΚΑ που πληκτρολογήσατε έχει ήδη αποκτήσει
προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Η πρόσβαση πλέον γίνεται μόνο από τον ίδιο.

8. Πληκτρολογώ τον ΑΜΚΑ του παιδιού μου στην αναζήτηση μέλους και εμφανίζεται το
ακόλουθο μήνυμα λάθους: «! Δεν προκύπτει ασφαλιστική σύνδεση με τον ΑΜΚΑ που
πληκτρολογήσατε…» Γιατί συμβαίνει αυτό;

ΑΠ.: Ο ΑΜΚΑ αναζήτησης πρέπει ανήκει στην ασφαλιστική μερίδα του συνδεδεμένου χρήστη και να είναι κάτω των 18 ετών. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο μπορεί να εμφανίζεται το παρόν μήνυμα είναι λάθος
πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ.

9. Πληκτρολογώ τον ΑΜΚΑ του παιδιού μου στην αναζήτηση μέλους και εμφανίζεται το
ακόλουθο μήνυμα λάθους: «! Το ΑΜΚΑ ανήκει σε άτομο άνω των 18 ετών με δυνατότητα
εγγραφής στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας…» Γιατί συμβαίνει αυτό;

ΑΠ.: Ο ΑΜΚΑ αναζήτησης ανήκει στην ασφαλιστική μερίδα του συνδεδεμένου χρήστη αλλά έχει πλέον
ενηλικιωθεί. Οπότε πρέπει να κάνει προσωπική εγγραφή στην υπηρεσία (βλ. ερώτημα 2) .

10. Μπορώ να υποβάλλω δικαιολογητικά για να αποζημιωθώ μια δαπάνη χωρίς φυσική παρουσία
σε Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ;

ΑΠ: Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών ηλεκτρονικά. Κάθε ασφαλισμένος δύναται μέσω του
ΦΑΥ, απομακρυσμένα και χωρίς φυσική παρουσία σε Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ, να υποβάλλει αίτημα αποζημίωσης παροχής του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).

Συνδέεστε στον ΦΑΥ, ακολουθείτε την διαδρομή: Ατομικά Αιτήματα Παροχών / Υποβολή Ατομικού
Αιτήματος. Στη συνέχεια συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία που σας ζητά υποχρεωτικά η φόρμα, επισυνάπτετε
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έτσι όπως παρουσιάζονται κατά περίπτωση και προχωράτε σε Υποβολή
Αιτήματος.

Μπορείτε να υποβάλλετε Ατομικό Αίτημα για εσάς καθώς και όλα τα ανήλικα προστατευόμενα μέλη που
συνδέονται στην ασφαλιστική σας μερίδα. Μέσω του ΦΑΥ, ενημερώνεστε καθημερινά για κάθε στάδιο, της
πορείας εκκαθάρισης του αιτήματος σας του μέχρι και την αποζημίωση σας στη Τράπεζα.

11. Είμαι γονιός και ασφαλίζω ο ίδιος τα παιδιά μου. Μπαίνοντας στον ΦΑΥ και στην επιλογή
Υποβολή Ατομικού Αιτήματος δεν βλέπω πουθενά την γνωμάτευση οπτικών του παιδιού μου για
να την υποβάλω. Τι κάνω;

ΑΠ: Αφού συνδεθείτε στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας σας για να δείτε όλα τα στοιχεία που αφορούν στα
ανήλικα τέκνα που ανήκουν στην δική σας ασφαλιστική μερίδα και προκειμένου να υποβάλλετε Ατομικό Αίτημα για εκείνα, θα πρέπει πάνω και αριστερά στο κεντρικό μενού να πληκτρολογήσετε τον ΑΜΚΑ του παιδιού σας, ώστε να εμφανιστούν τα δικά του στοιχεία (δείτε περισσότερα στην αναζήτηση προστατευόμενου μέλους.

12. Πως αναφέρονται πιθανά προβλήματα που θα παρατηρήσουμε κατά την αναζήτηση;

ΑΠ: Μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο f_ygeias@eopyy.gov.gr και στο
edapy@eopyy.gov

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ανήλικων
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Στην αρχική σελίδα του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας, στο πάνω αριστερό μέρος, έχει προστεθεί το
πεδίο ΑΜΚΑ απ’ όπου γίνεται αναζήτηση ανήλικων προστατευόμενων μελών, που ανήκουν στην
ασφαλιστική μερίδα του χρήστη που έχει συνδεθεί.

Στο πεδίο αυτό ο χρήστης καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του ανήλικου προστατευόμενου μέλους και επιλέγει
τον μεγεθυντικό φακό. Η σελίδα πλέον εμφανίζει τα στοιχεία του φακέλου του ανήλικου
προστατευόμενου μέλους.

Με την επιλογή «Επιστροφή στον ΑΜΚΑ μου», ο συνδεδεμένος χρήστης επιστρέφει στα στοιχεία του
προσωπικού του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας.

Σημειώνεται ότι, η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα προστατευόμενα μέλη με
ηλικία μικρότερη των 18 ετών, τα οποία δεν έχουν προσωπικά πιστοποιηθεί στον Φάκελο.
Για τα ενήλικα μέλη ή όσα διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς υποβολής φορολογικής
δήλωσης (TAXIS) απαιτείται προσωπική πιστοποίηση στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας.

 

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ

 

Πηγή: https://www.eopyy.gov.gr/

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *