ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεχίζει το έργο της!

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεχίζει από την 16η Μαΐου 2024 τη λειτουργία της μέσω της Πράξης «Μονάδα ισότιμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Ήπειρος 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης στοχεύει στη δημιουργία ενός ευνοϊκού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων μέσων, πρωτοκόλλων και εργαλείων, και ιδιαίτερα στη στήριξη των φοιτητών που λόγω αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών αντιμετωπίζουν λειτουργικές και εκπαιδευτικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Μέσω της ένταξης της παραπάνω Πράξης στο Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027» η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης συνεχίζει το σημαντικό έργο της και επεκτείνει τις παροχές της προς τα Άτομα με Αναπηρία και τα Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες του Ιδρύματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες :

· Διαθεσιμότητα καταλόγου προσβάσιμων συγγραμμάτων,
· Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα,
· Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
· Κατάρτιση προσωπικού ως προς την υποστήριξη των ΦμεΑ και φοιτητών με ΕΕΑ
· Υποστήριξη φοιτητών με κώφωση ή βαρηκοΐα στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα,
· Μετακίνηση από και προς το Ίδρυμα

Πληροφορίες για τη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης παρέχονται στα τηλέφωνα: 2651005950, 2651005979, 2651005094 και 2651005949 καθώς και στην ιστοσελίδα https://socialsupport.unit.uoi.gr/

Περισσότερα νέα Συλλόγων – Φορέων – ΜΚΟ