Ο δάσκαλος είναι το παιδί – Let the Child be the Guide

Ο δάσκαλος ΕΙΝΑΙ το παιδί

“Ο δάσκαλος είναι το παιδί”, μια ταινία για το εκπαιδευτικό σύστημα Μοντεσσόρι όπως το βιώνουν τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών σε έναγαλλικό σχολείο. Για ένα χρόνο, ο σκηνοθέτης εξοικειώθηκε με το περιβάλλον των παιδιών ώστε να καταλάβει πώς αυτά βιώνουν την αυτονομία και την αυτοεκτίμηση – αξίες στις οποίες η παιδαγωγός Μαρία Μοντεσσόρι αφιέρωσε τη ζωή της.

 

Δείτε το trailer

 

 

 

error: Content is protected !!