Ο Νικάνορας είναι Ανάπηρος και δεν θα πάει στο Σχολείο. Γιατί;

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, δεν είναι μια αυθαίρετη έννοια σε Διεθνείς Συμβάσεις και στο Σύνταγμα της Ελλάδος. Η απόλαυσή του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Νικάνορας είναι Ανάπηρος και δεν θα πάει στο Σχολείο. Γιατί;.