Η σπουδαιότητα της Πρώιμης Παρέμβασης στον Αυτισμό

Η Πρώιμη Παρέμβαση σε παιδιά μικρών ηλικιών (από τους 18μήνες ζωής κιόλας) με διάγνωση στο φάσμα του Αυτισμού ή με εικόνα καθυστέρησης έναρξης ομιλίας, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η σπουδαιότητα της Πρώιμης Παρέμβασης στον Αυτισμό.