ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Dr. Dorothy Kessler: “Το OPC είναι πολλά περισσότερα από μια διαδικασία εκπαίδευσης”

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και σε συνεργασία με 2 πανεπιστήμια του εξωτερικού, πραγματοποιείται η Bασική Eκπαίδευση στη Καθοδήγηση στην Εκτέλεση Έργου (OPC)!

Η εισηγήτρια του σεμιναρίου, Dr. Dorothy Kessler, PhD, MSc OT, απάντησε στις ερωτήσεις του nevronas.gr τονίζοντας ότι «Στο OPC, το επίκεντρο είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες να βρουν τις δικές τους λύσεις».

της Πόπης Μάλεση – B.A, M.A Psychology

ENGLISH VERSION FOLLOWS

Δρ. Κέσλερ, πώς θα περιγράφατε με δυο λόγια το Occupational Performance Coaching;

Το Occupational Performance Coaching είναι μια καλά αναπτυγμένη προσέγγιση καθοδήγησης για την αποκατάσταση.

Είναι μια προσέγγιση που βασίζεται στις σχέσεις και τις δυνατότητες για την προώθηση της συμμετοχής σε δραστηριότητες που έχουν αξία και είναι απαραίτητες-αναγκαίες στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Με ποια άτομα έχει δοκιμαστεί και σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται;

Το OPC έχει δοκιμαστεί με γονείς και δάσκαλους παιδιών με προκλήσεις συμμετοχής σε καθημερινά έργα, όπως επίσης και με άτομα με εγκεφαλικό επεισόδιο, πολλαπλή σκλήρυνση και φοιτητές που βίωναν στρες και άγχος.

Ενώ το OPC ξεκίνησε από το πεδίο της εργοθεραπείας, άλλα επαγγέλματα όπως οι Φυσικοθεραπευτές, οι Λογοθεραπευτές και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί έχουν λάβει εκπαίδευση στο OPC.

Βασική εκπαίδευση στο Occupational Performance Coaching (Καθοδήγηση στην Εκτέλεση Έργου)

Βασική εκπαίδευση στο Occupational Performance Coaching (Καθοδήγηση στην Εκτέλεση Έργου)

Ποιο είναι το «νέο στοιχείο» – η έμφαση – εδώ, σε σύγκριση με πιο παραδοσιακές θεραπευτικές προσεγγίσεις;

Το OPC παρέχει έναν τρόπο για την προώθηση της πελατοκεντρικότητας, διασφαλίζοντας ότι η δυναμική, η πείρα και η γνώση του πελάτη έχουν προτεραιότητα.

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις συχνά επικεντρώνονται στους εξειδικευμένους επαγγελματίες, στους “ειδικούς” και έχουν σχεδιαστεί για να «διορθώνουν» τους πελάτες.

Στο OPC, το επίκεντρο είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες να βρουν τις δικές τους λύσεις.

Ας επικεντρωθούμε σε Εργοθεραπευτές και πελάτες-γονείς παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές- θα μπορούσαμε να πούμε ότι με μια ευρύτερη έννοια εκπαιδεύουμε τους γονείς/φροντιστές να εκπαιδεύουν το παιδί τους;… ή απλώς τους εμπλέκουμε περισσότερο στη θεραπεία/εκπαίδευση του παιδιού τους;

Βοηθάμε τους γονείς να αναπτύξουν δεξιότητες και αυτοπεποίθηση για να βρουν τους καλύτερους τρόπους στο να προσαρμόζουν τις δραστηριότητες, τις ρουτίνες ή/και το περιβάλλον για να διευκολύνουν την ικανότητα του παιδιού να συμμετέχει σε σημαντικές για αυτό καθημερινές δραστηριότητες.

Αυτή είναι περισσότερο μια διαδικασία συλλογικής ανακάλυψης και εξέλιξης, παρά μια απλή διαδικασία εκπαίδευσης.

Πόσο διαδεδομένη είναι αυτή η προσέγγιση, σε όλο τον κόσμο;

Το OPC χρησιμοποιείται ευρέως στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία και υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και αλλού (Βραζιλία, Ιράν, Χονγκ Κονγκ).

Εκπαίδευση των γονέων/φροντιστών με Occupational Performance Coaching!

Εκπαίδευση των γονέων/φροντιστών με Occupational Performance Coaching!

Ποια είναι η ανατροφοδότηση από τους εργοθεραπευτές (και άλλους θεραπευτές) που ήδη χρησιμοποιούν το OPC με πελάτες με αναπτυξιακές προκλήσεις… Με ποιους τρόπους βελτιώνει ή ενισχύει την καθημερινή τους πρακτική;

Οι Εργοθεραπευτές έχουν παρατηρήσει πως το “να ακούν προσεκτικά τους πελάτες τους” αλλάζει κατά πολύ και αυξάνει τη δυναμική της συνεργασίας τους καθώς και την αναγνώριση του τι είναι πραγματικά σημαντικό.

Επίσης σημείωσαν ότι το OPC αποδίδει πολύ καλά και βελτιώνει τη δέσμευση του πελάτη και προωθεί την μεταφορά δεξιοτήτων που αποκτά σε άλλους τομείς έργου.

Και ποια είναι, μέχρι τώρα, η γνώμη των ωφελούμενων (γονέων ΑμεΑ/φροντιστών) γι’ αυτήν την προσέγγιση… Λειτουργεί γι’ αυτούς;

Στα σχόλιά τους, οι γονείς αναφέρουν ότι βρίσκουν αυτή την προσέγγιση αναζωογονητική και ένα δυνατό κίνητρο στο να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να μαθαίνουν δεξιότητες ζωής καθώς και δεξιότητες απαραίτητες στο να υποστηρίξουν (βοηθήσουν) τα παιδιά τους.

Έχετε πει ότι: «Το OPC… ενισχύει τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε και εργαζόμαστε με ανθρώπους που εξυπηρετούμε…» πιστεύετε ότι αυτού του είδους η συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών και πελατών είχε παραμεριστεί τα τελευταία χρόνια;

Ενώ οι επαγγελματίες υγείας/εκπαίδευσης εκτιμούν το να είναι πελατοκεντρικοί, αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο να παραιτηθούν από την (επιστημονική) εξουσία τους που στηρίζεται σε πανεπιστημιακές γνώσεις και εμπειρία και να μοιράζονται πραγματικά αυτή την εξουσία με τους πελάτες τους.

Το Coaching είναι ένας διαφορετικός τύπος τεχνογνωσίας (γνώσης).

Περισσότερα για την Bασική Eκπαίδευση στη Καθοδήγηση στην Εκτέλεση Έργου (OPC)

Συνέντευξη της Dr. Dorothy Kessler, PhD, MSc OT στην Πόπη Μάλεση για το nevronas.gr

ENGLISH VERSION

5 MINUTES… for OPC (ΟCCUPATIONAL PERFORMANCE COACHING)

Dr. Dorothy Kessler, PhD, MSc OΤ
(Assistant Professor, School of Rehabilitation Therapy at Queen’s University, Canada)

Occupational Performance Coaching… Dr Kessler, how would you describe it in a few, simple words?

Occupational Performance Coaching is a well-developed coaching approach for rehabilitation. It is a relationship- and strength-based approach to promote participation in valued activities.

Which people has been tested with and to which professionals is it addressed?

OPC has ben tested with parents and teachers of children with participation challenges along with people with stroke, multiple sclerosis and university students who were experiencing stress and anxiety.

While OPC started in occupational therapy, other professions such as Physiotherapists, Speech and Language Pathologists and Social Workers have received training in OPC.

What is the ‘new element’- the emphasis- here, compared to more traditional therapeutic approaches?

OPC provides a way to enact client-centeredness, ensuring that the power and expertise of the client are prioritized. Traditional approaches are often expert-driven and designed to “fix” clients.

With OPC, the focus in on helping clients find their own solutions.

Let’s focus on Occupational Therapists and clients-parents of children with developmental disorders- could we say that in a broader sense we train the parents/care givers to train their child?… or are we simply getting them more involved in their child’s therapy/education?

We are helping parents develop skills and confidence to find the best ways to adapt activities, routines, and/or the environment to facilitate the child’s ability to take part in important daily activities. This is more of a process of collaborative discovery and development than training.

How widespread is this approach around the world?

OPC is widely used in New Zealand and Australia and there is growing interest in the United Kingdom, Canada, US, and elsewhere (Brazil, Iran, Hong Kong).

What is the feedback from OTs and other therapists as well who already use OPC with clients with developmental challenges…In what ways does it improve or empower their work?

OTs have noticed how “listening to their clients” changes the dynamics and identification of what is really important. They have noted that OPC creates efficiencies and improves client engagement and carryover.

What is also the feedback from beneficiaries (parents/care givers) of this approach. Does it work for them?

Feedback from beneficiaries has included that they find this approach to be motivating and refreshing, Parents have reported developing new insights about themselves, learning life skills, and learning skills to assist their children.

You have said that: “OPC..enhances how you partner and work with people that you serve…” do you believe that this kind of partnership between professionals and clients, was set aside in the past years?

While healthcare providers value being client-centered, they face challenges giving up their authority, based on experience and expertise, to truly share power with their clients.

Coaching is a different type of expertise.

An Interview of Dr. Dorothy Kessler, PhD, MSc OΤ for nevronas.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *