ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΔΑΠμεΑ Ο Δρόμος των Χρωμάτων (Εύβοια – Χαλκίδα)

Το ΚΔΑΠμεΑ Ο Δρόμος των Χρωμάτων λειτουργεί ως Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία από το…

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Λάρισα (Θεσσαλία)

Μία μορφή αναπηρίας δεν χρειάζεται να αποτελεί κοινωνικό εμπόδιο. Ας γκρεμίσουμε τους τοίχους και ας επενδύσουμε στην ενσωμάτωση…