Κέντρο διάδοσης επιστημών και μουσείο τεχνολογίας Νόησις

Το «NOESIS» είναι ένας πολιτιστικός και επιμορφωτικός φορέας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προσφέρει στο κοινό το περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού. Όλοι οι χώροι του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ.

Κέντρο διάδοσης επιστημών και μουσείο τεχνολογίας Νόησις