Κ.Δ.Α.Π. μεΑ Συκέων

Το ΚΔΑΠμεΑ Συκέων παρέχει υπηρεσίες όπως: λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, γυμναστική, φυσικοθεραπεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί ομάδες θεάτρου και παραδοσιακών χορών, ομάδες ανακύκλωσης χαρτιού και εικαστικών δημιουργιών.

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΥΚΕΩΝ