Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ "Ο ΣΩΤΗΡ"

Στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ “Ο ΣΩΤΗΡ” περιθάλπονται και εκπαιδεύονται 221 άτομα με αναπηρία, κυρίως με νοητική υστέρηση που ανήκουν στις διαγνωστικές κατηγορίες των ασκήσιμων και εκπαιδεύσιμων, όπου προσφέρονται υπηρεσίες διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας, δημιουργικής απασχόλησης κλπ. και δραστηριότητες όπως: Ειδική Αγωγή, Κοινωνική Αριθμητική, Εκμάθηση H/Y, Μουσικοθεατρική Αγωγή, Αυτοεξυπηρέτηση, Εκπαιδευτική Κουζίνα, Χορωδία κ.ά.

Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ "Ο ΣΩΤΗΡ"