Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ "Η ΑΡΩΓΗ"

Σκοπός του είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με αναπηρία, μέσω των προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής. Επίσης η συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα προ επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς αυτά και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ ΑΧΑΡΝΩΝ "Η ΑΡΩΓΗ"