Παιχνιδουργώ

 

Η ομάδα "Παιχνιδουργώ", είναι άνθρωποι με ευρύ γνωστικό υπόβαθρο και σπουδές στις επιστήμες της κοινωνικής ψυχολογίας και παιδοψυχολογίας.

Η εκτέλεση της ιδέας για δημιουργική απασχόληση παιδιών στο χώρο σας, βασίζεται στο διαδραστικό παιχνίδι.

Παιχνιδουργώ