Εργαστήρι Δημιουργικής Έκφρασης και Επικοινωνίας

Το Εργαστήρι Δημιουργικής Έκφρασης και Επικοινωνίας, λειτουργεί από το 2001 ως Συμβουλευτικό Κέντρο εξειδικευμένο σε θέματα που αφορούν το άτομο μέσα στις διαπροσωπικές σχέσεις, δίνοντας έμφαση στο δυναμικό δημιουργικότητα - έκφραση - επικοινωνία, με προγράμματα για παιδιά και ενήλικες. Εικαστικά, Θέατρο, κ.ά.

Εργαστήρι Δημιουργικής Έκφρασης και Επικοινωνίας