Εργαστήρι θεάτρου Πόρτα - Ξένια Καλογεροπούλου

Το Εργαστήρι είναι ανοιχτό σε όλα τα παιδιά, με σεβασμό και ενδιαφέρον προς τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα πιστεύω τους. “Η αφετηρία μπορεί να είναι: παραμύθι, ποίημα, θεατρική παράσταση, ταινία, μια φωτογραφία, ένα έργο ζωγραφικής, ένα μουσικό κομμάτι, ένα ιστορικό γεγονός, μία είδηση, ένα αντικείμενο, μια λέξη, ένα κομμάτι από κάποιο γράμμα που βρέθηκε σκισμένο... Ο προορισμός είναι πάντα ίδιος: το παιδί να γνωρίσει και να καταλάβει τον εαυτό του και τον κόσμο που το περιβάλλει, ώστε να βρει τη δική του θέση μέσα σε αυτόν”. Πραγματοποιούνται και εκπαιδευτικά σεμινάρια ενηλίκων.

Εργαστήρι θεάτρου Πόρτα - Ξένια Καλογεροπούλου