Art Therapy Studio

Το Art Therapy Studio είναι εξειδικευμένο πλαίσιο εφαρμογής της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας. Μέσα από το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση ατομικών και ομαδικών συνεδριών, όπως και δομημένων εργαστηρίων Εικαστικής Ψυχοθεραπείας "Open Studio", δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες που θα τους οδηγήσουν σε καλύτερη γνώση του εαυτού και των δυνατοτήτων τους, και -αν το επιθυμούν- στην επίλυση των "προβλημάτων" τους.

Art Therapy Studio