Παράταση στη διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης Υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ

 

 

eoppy

 

 

Η έναρξη εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/15.06.2018 που αφορά στη διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών - γυαλιών οράσεων και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ μετατίθεται για την 1-10-2018.

 

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για αποζημιώσεις στην Ειδική Αγωγή

Πηγή: https://www.eopyy.gov.gr/

 

 

04/08/2018