Οι Εργοθεραπευτές βάζουν στην θέση του τον ΕΟΠΥΥ

 

occupational therapy

 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών απέστειλε υπόμνημα στον ΕΟΠΥΥ με θέμα την πιστοποίηση θεραπευτών και θεραπευτικών χώρων.

 

Πάγια θέση του ΠΣΕ ΝΠΔΔ ήταν και είναι η απόλυτα διαφανής και διαρκής πιστοποίηση των εργοθεραπευτών που δραστηριοποιούνται τόσο στο χώρο των ειδικών θεραπειών όσο και στο χώρο των ενηλίκων.

Θεωρούμε ότι με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση δίνεταιμια πολύ καλή ευκαιρία να υπάρξει πιστοποίηση ως προς την εκτέλεση των εργοθεραπευτικών συνεδριών αλλά και ως προς τα πρόσωπα και τους χώρους που αυτές πραγματοποιούνται.

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι εργοθεραπευτές μπορούν να παρέχουν συνεδρίες εργοθεραπείας είτε αυτόνομα (σαν μοναδικές συνεδρίες), σε θεραπευτικούςχώρους (ατομικές επιχειρήσεις) στους οποίους παρέχεται μόνο εργοθεραπεία, είτε με επέκταση δραστηριοτήτων ως ιδιοκτήτες θεραπευτικών χώρων (θεραπευτικά κέντρα), είτε να συστεγάζονται με όμορες ειδικότητες που παρέχουν ειδικές θεραπείες (λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κλπ), με οποιαδήποτε εταιρική μορφή.

 

Μια ακόμα πολύ σοβαρή παράμετρος για τον καθορισμό του τρόπου πιστοποίησης των εργοθεραπευτών είναι ότι, με το νόμο 4461/28-03-2017 (νόμος σύστασης του ΠΣΕ ΝΠΔΔ) αρ. 74: Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι εργοθεραπευτές που είναι απόφοιτοι: α) των πρώην Σχολών Εργοθεραπείας Κ.Α.Τ.Ε.Ε., β) των Τμημάτων Εργοθεραπείας των Σχολών Επιστημών Υγείας - Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι., γ) των Σχολών ή Τμημάτων Εργοθεραπείας της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία εργοθεραπευτή της ημεδαπής κατά την κείμενη νομοθεσία.

Όλοι οι υπό στοιχεία α ́, β ́ και γ ́ εργοθεραπευτές υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

 

3. Όσοι κατά τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελμα του εργοθεραπευτή, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη του Συλλόγου.Επίσης, στο αρ.75 του ίδιου νόμου αναφέρεται ότι:

1. Κάθε εργοθεραπευτής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Τμήμα της περιοχής όπου ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμά του. Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντος και αντίγραφο του πτυχίου του προηγούμενου άρθρου. Κάθε εργοθεραπευτής εγγράφεται σε ένα μόνο Περιφερειακό Τμήμα, το οποίο τηρεί ατομικό φάκελο για κάθε εγγραφή. Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα (30)ευρώ.

2. Κάθε εργοθεραπευτής υποχρεούται έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου να υποβάλει στο Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκει δήλωση με τα εξής στοιχεία: όνομα,επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, όνομα και επώνυμο μητέρας, τόπο και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα μέλη από το Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκουν ή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Ε .Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί με απόφασή του να τροποποιήσει τη μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης. Η δήλωση κα ταχωρείται στο μητρώο τουΠεριφερειακού Τμήματος και τον ατομικό φάκελο του εργοθεραπευτή.

4. Εντός μηνός από την εγγραφή μελών στα Περιφερειακά Τμήματα, τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειακών Τμημάτων υποχρεούνται να αποστείλουν αντίγραφα των δικαιολογητικών των μελών αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την τήρηση του ενιαίου μητρώου μελών του Συλλόγου.

5. Σε κάθε εργοθεραπευτή που υποβάλλει εμπρόθεσμα τη δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή χορηγείται δελτίο ταυτότητας, που φέρει και τη φωτογραφία του, το οποίο ισχύει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος και τον κάτοχό του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τμήματος. Η ισχύς του ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η υποβολή εκπρόθεσμης ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

7. Κάθε εργοθεραπευτής υποχρεούται να αναρτά στην είσοδο του εργαστηρίου του την ένδειξη «Νόμιμο Εργαστήριο Εργοθεραπείας», η οποία θα χορηγείται από το Σύλλογο και θα συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημεροχρονολογία της εγκριτικής απόφασης εγγραφής του στο Σύλλογο.

 

 

occupational therapy

 

 

Τέλος στο αρ. 85 του ίδιου νόμου αναφέρεται ότι:

 

Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποχρεούνται όλοι οι εργοθεραπευτές να εγγραφούν στα Μητρώα του Συλλόγου. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς εγγραφή στον Π.Σ.Ε. συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

3. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής εργοθεραπευτή από το Σύλλογο, αντιστοίχως αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας/βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος ή αυτή ανακαλείται.

4. Όποιος ασκεί το επάγγελμα του εργοθεραπευτή χωρίς να έχει άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά, σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Καταγγελία για παράνομη άσκηση του εργοθεραπευτικού επαγγέλματος μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτης στα Περιφερειακά Συμβούλια ή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Ε., το οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω για την παροχή οιασδήποτε μορφής πιστοποίησης σε εργοθεραπευτές, μοναδικό αρμόδιο προς τούτο όργανο είναι ο ΠΣΕ,που αποτελεί ΝΠΔΔ σωματειακής μορφής.

 

Αντιστρόφως, προϋπόθεση για να πιστοποιηθεί οποιοσδήποτε εργοθεραπευτής είναι η προηγούμενη εγγραφή του στα μητρώα του ΠΣΕ καιη ετήσια ανανέωση της εγγραφής, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4461/2017.

 

Επίσης θέλουμε να γνωρίζετεότι είναι σε διαδικασία έκδοσης προεδρικό διάταγμα για την αδειοδότηση χώρων εργοθεραπείας όπου και να παρέχονται συνεδρίες εργοθεραπείας.Βάσει των παραπάνω και με αφορμή την ανακοίνωση του οργανισμού σας της 18/4/2019 με θέμα: ‘Σχετικά με την εκτέλεση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ειδικής αγωγής’, θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

1. Θεωρούμε ότι η διαδικασία που περιγράφετε για την εκτέλεση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης πρέπει να γίνει με βάση την εγκύκλιο ΔΒ3Α/Φ115/4/οικ. 7283 ως προς την παραλαβή από τον ασφαλισμένο της έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή. Έτσι ο ωφελούμενος θα προσέρχεται στον θεραπευτικό χώρο με την εγκεκριμένη συνταγογράφηση και ο θεραπευτής θα εκτελεί δίνοντας στον ασφαλισμένο τα απαραίτητα παραστατικά για την αποζημίωσή του από τον οργανισμό σας (εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση εκτέλεσης της συνταγής με ημερομηνίες).

2. Σε σχέση με την πιστοποίηση θεραπευτών – θεραπευτικών χώρων πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη και σας παραθέτουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να επιτευχθεί άμεσα.

 

Ειδικότερα:

Α) Πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα στο σύστημα σας η οποία θα είναι αποκλειστικά για τις ειδικές θεραπείες και θα αφορά πιστοποιημένους - μη συμβεβλημένους παρόχους (θεραπευτές και θεραπευτικούς χώρους) κάτι το οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ώστε να είναι ξεκάθαρη η διαδικασία και στον ασφαλισμένο. Ο σχετικός κατάλογος που θα προκύψει θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ. Περαιτέρω, αναφορικά με τον κατάλογο των πιστοποιημένων εργοθεραπευτών, αυτός μπορεί να τηρείται και στην ιστοσελίδα του ΠΣΕ.

Β) Τα στοιχεία που θα πρέπει να υπάρχουν καταγεγραμμένα στην πλατφόρμα για κάθε θεραπευτή-θεραπευτικό χώρο και θα έχουν προσκομιστεί στις αρμόδιες ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ είναι:

1. Η θέση του ΤΑΧΙΣ της επιχείρησης με τους ΚΑΔ που έχει και την Εταιρική μορφή (είτε αφορά ατομική επιχείρηση είτε εταιρεία παροχής υπηρεσιών).

2. Για τους εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, γιατρούς επικαιροποιημένη βεβαίωση εγγραφήςστο αντίστοιχο σύλλογο ώστε να πιστοποιούνται τα στοιχεία (είτε σαν ιδιοκτήτες του χώρου είτε σαν εργαζόμενοι στον χώρο) και το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος από τον ίδιο τον σύλλογο. Η βεβαίωση αυτή θα δηλώνεται κάθε χρόνο στο σύστημα.

3. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος των εργαζομένων με οποιαδήποτε εργασιακή μορφή (αριθμός πρωτοκόλλου / ημερομηνία κτίσης /εκδούσα αρχή).

4. Κατάσταση συμφωνητικών με επικαιροποίηση κάθε χρόνο και συμφωνητικά κατά την πρώτη εγγραφή. Αν πρόκειται για ιδιωτικό υπάλληλο την καρτέλα πρόσληψης.

5. Άδεια λειτουργίας του χώρου εφόσον αυτή θεσμοθετηθεί για κάθε ειδικότητα ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα των χώρων παροχής ειδικών θεραπειών και η δυνατότητα συστέγασης.

 

Με την κατάθεση των παραπάνω στοιχείων ο θεραπευτικός χώρος θα λαμβάνει κλειδάριθμο πρόσβασης για να επικαιροποιεί τα στοιχεία του αλλά και αριθμό πιστοποίησης ο οποίος θα αναγράφεται στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ηλεκτρονικής ή μη ανάλογα με το τι ορίζει κάθε φορά ο φορολογικός νόμος).

Πιστεύουμε ότι με αυτά τα στοιχεία και τον έλεγχο που μπορούν να ασκούν οι σύλλογοι που είναι ΝΠΔΔ διασφαλίζεταιη αξιοπιστία παροχής ειδικών θεραπειών στο σύνολό της.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Σαν ΠΣΕ ΝΠΔΔ και έχοντας επίγνωση της ιδιαιτερότητας του χώρου των ειδικών θεραπειών πιστεύουμε ότι με την εφαρμογή των παραπάνω διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος σε ότι αφορά τις ειδικές θεραπείες και είμαστε στην διάθεση του οργανισμού σας για συνεργασία με στόχο την υλοποίηση της πιστοποίησης θεραπευτών και θεραπευτικών χώρων.

 

Διαβάστε ακόμη...

Όχι των Εργοθεραπευτών στην προσχηματική διαδικασία πιστοποίησης που απαιτεί ο ΕΟΠΥΥ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Περισσότερα νέα Συλλόγων - Φορέων - ΜΚΟ

 

Πηγή: https://www.pse.org.gr/

 

13/05/2019