Συνεντεύξεις

Σοφία Π.


Σοφία ποιο είναι το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζεις;

Αλεξάνδρα Κλάδη


"και αφού σταθερά τα τριάντα πλησιάζω, κάθε μέρα το νιώθω πως μέσα μου αλλάζω..."