Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "+εργάζομαι"!

Κοιν.Σ.Επ +εργάζομαι!
Κοιν.Σ.Επ
+εργάζομαι!

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική πρωτοβουλία προέρχεται από μια ομάδα ανθρώπων από διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες με άμεση ή έμμεση σχέση με τη ψυχική υγεία.