Αρθρογραφία

Γνωριμία με το Boccia


Το Boccia αποτελεί άθλημα για άτομα με εγκεφαλική παράλυση ή άλλη κινητική αναπηρία...