Αρθρογραφία

Το Λεωφορείο...


‘’Παλαιοτέρα δε μπορούσα να περπατήσω γρήγορα και συχνά έχανα την ισορροπία μου’’...