Η Επίδραση της Θεραπευτικής Ιππασίας στα Παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση

ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΑΙΟΥ

Φυσικοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια θεραπευτικής ιππασίας και ιπποθεραπείας, επιστημονικά υπεύθυνη της Θεραπευτικής Ιππασίας Εκάλης «ΙΠΠΟΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

 

ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

ιπποθεραπεία αποτελεί μια αναπτυσσόμενη μορφή θεραπείας στην οποία  χρησιμοποιείται η κίνηση του αλόγου ως μέρος ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού προγράμματος για τη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας του ατόμου. Έρευνες αναφέρουν την αποτελεσματική δράση της ιπποθεραπείας σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της παρούσας ανασκόπησης ερευνών υποστηρίζουν ότι η θεραπευτική ιππασία (α) βελτιώνει την πραγματοποίηση καθημερινών δραστηριοτήτων, (β) προάγει την αυτοεξυπηρέτησή και (γ) βελτιώνει την ποιότητα ζωής των παιδιών με ΕΠ. Μελλοντικές έρευνες απαιτείται να πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση της θετικής επίδρασης της ιπποθεραπείας στα παιδιά με ΕΠ."

Διαβάστε την εργασία

 

Συγγραφέας: Αθανασία Λαϊου

21/04/2017