Αγγελίες

Θέση εργασίας για Κοινωνικό Λειτουργό

11/05/2018
SolidarityNow

Το Solidarity Now αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό στην Αθήνα. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 19/5/2018.

Αιτήσεις συνοδών σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα

03/06/2018
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως συνοδοί στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, να επικοινωνήσουν μέχρι 31/5/2018.

Θέση εργασίας για Ψυχολόγο

11/05/2018
ΑΡΣΙΣ LOGO

Ο Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Ψυχολόγου. Αιτήσεις έως τις 16/05/2018.

Θέσεις εργασίας για Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές και Ψυχολόγους/Κοινωνιολόγους

09/05/2018
ΟΚΑΝΑ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές και Ψυχολόγους/Κοινωνιολόγους.

Θέση εργασίας για Ψυχολόγο

03/06/2018
Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, Ν.Π.Ι.Δ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για απασχόληση ως θεραπευτής με ειδικότητα Ψυχολόγου, στο Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ- Τμήμα ΙΙ. Αιτήσεις μέχρι Τετάρτη 16/05/2018.

Θέσεις εργασίας για Εργοθεραπευτή και Νοσηλευτή

09/05/2018
κεδηθ

Η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 1 Εργοθεραπευτή και 1 Νοσηλευτή, για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Αιτήσεις έως 14/5/2018.

Θέσεις εργασίας στον ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ του Δήμου Κηφισιάς

08/05/2018
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Προσλήψεις για την οργάνωση και λειτουργία του ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ 2018 του Δήμου Κηφισιάς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς (Διονύσου 73 & Γορτυνίας), προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης, από 4/5/2018 έως & 13/5/2018 και ώρες 10:00έως 14:00.

Θέσεις εργασίας στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης

08/05/2018
δημος τριπολης

Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί στον Δήμο Τρίπολης το αργότερο έως και 17 Μαΐου 2018.

Θέση εργασίας για ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

05/05/2018
ΕΛΕΠΑΠ

Η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης αναζητά Κοινωνική Λειτουργό μερικής απασχόλησης. Υποβολή αιτήσεων έως 15/6/2018.

Θέσεις εργασίας για Ψυχολόγους

03/06/2018
Μετσόβειο Πολυτεχνείο logo

Πλήρωση 1 θέσης Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης και 1 θέσης Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου/της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου». Αιτήσεις έως 14/5/2018.